1. 0118U000357 Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики і терапії лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції (2017-2019 рр., керівник академік НАМН України, д-р мед. наук, професор М.А. Андрейчин)

2. 0113U001244 Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і відділеного прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря (2018-2022рр., керівник д-р мед. наук, професор С.І. Сміян)