Інститут кураторів

Виховання — це насамперед "вбирання в себе" кожною особистістю культури рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині сущими поколіннями досвіду попередніх поколінь, забезпечує продовження у віках культурно-історичних традицій батьків, творить з вихованця людину цієї епохи, вводить його у сферу загальнолюдських цінностей. Як писав видатний мислитель XIX століття Й. Гійо, виховання — це мистецтво, яке добуває з глибини душі людини і пробуджує до життя все, що в ній дрімає; яке розвиває одночасно всі її сили і допомагає їй прямувати до мети, словом освічує людину. В. Сухомлинський підкреслював, що "виховання в широкому розумінні цього слова — це багатогранний процес духовного збагачення й оновлення і тих, кого виховують, і тих, хто виховує". Він розумів виховання як самостійну бажану соціальну дію. Виховання в сучасному навчальному закладі має поєднувати виховання потреб нації, держави, людської цивілізації і особистості.

У студентських колективах, причетних до навчання на нашій кафедрі, викладачі в контексті лекцій і практичних занять висвітлюють деонтологічні проблеми в медицині, основні наукові здобутки вчених нашого університету та вклад української науки у розвиток світової медицини.

У 2017-2018 рр. за викладачами кафедри для наставництва закріплені групи

  • 30 гр. 3 курсу мед. фак. - доц. Ганьбергер І.І.
  • 31 група 3 курсу медичного факультету - аcист. Кучер С. В.
  • 38 група 3 курсу медичного факультету - доц. Ярема Н.З.