Навчання на кафедрі проводиться двома мовами: українською та англійською. Пропедевтику внутрiшнiх хвороб з доглядом за хворими на кафедрi вивчають студенти II i III курсiв медичного факультету та II курсу стоматологiчного факультету. Крім того, студенти ІІІ та ІV курсів стоматологічного факультету вивчають предмет “Внутрішні хвороби ”. Студентам читають лекцiї з клiнiчного обстеження i дiагностики терапевтичних захворювань.

Доц. Т.Ю. Чернець та доц. М.М. Руда проводять дистанційно практичне заняття з студентами ІІІ курсу медичного факультету (2020 рік)

Практичне заняття з студентами ІІІ курсу медичного факультету проводить доц. Т. Ю. Чернець (2019 рік)

На кафедрi виданi методичнi вказiвки для студентiв з догляду за хворими, з пропедевтики внутрiшнiх хвороб у 4-х частинах, для занять з курацiї хворих i написання навчальної iсторiї хвороби українською, російської та англiйською мовами. Виданий пiдручник "Пропедевтика внутрiшнiх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими", створена навчально-контролююча програма на CD "Пропедевтика внутрiшнiх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими". Виданi посiбники - "Класифiкацiї захворювань внутрiшнiх органiв", "Дiагностика та лiкування невiдкладних станiв у клiнiцi внутрiшнiх хвороб", "Дiагностика iмунних порушень в клiнiцi"; монографiї "Аутоиммунные процессы и их роль в клинике внутренних болезней", "Довiдник фельдшера", “Медична освіта в Словацькій Республіці”.

Посібник"Методика обстеження терапевтичного хворого" (2015 рік)

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з проектом "Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".

Доц. Н. Я. Верещагіна проводить практичне заняття зі студентами медичного факультету (2014 рік)

З метою покращення навчального процесу викладачами кафедри було поповнено банк навчальних відеофільмів і створено віртуальні навчальні програми, проводиться постійне його наповнення для подальшого використання студентами у навчально-практичній роботі.

Всі лекції для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів читаються з використанням мультимедійних презентацій.

Для кращого опанування практичних навичок для студентів використовуються лінії практичних навичок – матрикули, які сприяють вдосконаленню вмінь обстеження терапевтичного хворого, що передбачене вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

Діяльність викладачів кафедри спрямована на розробку не лише навчально-методичних матеріалів на паперових носіях, але насамперед стосується створення і вдосконалення презентацій лекцій, матеріалів для підготовки студентів до лекцій та практичних занять, методичних розробок до практичних занять, електронних варіантів таблиць, представлених на Веб-порталі університету.

Доц. Бутвин І. М. проводить практичне заняття з студентами ІІІ курсу медичного факультету (2012 рік)

Курс фтизiатрiї

У 1958 р. в Тернопільському медичному інституті створено курс туберкульозу, який невдовзі став самостійним. Курс був розташований на базі Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру. З 1963 року приміщення курсу (а потім кафедри) було перенесено у новозбудований корпус Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру.

В 2005 р. кафедра фтизіатрії була об’єднана з кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини.

У 2008 році проведений капітальний ремонт приміщень курсу. На теперішній час це сучасні навчальні кімнати, облаштовані новими меблями, при курсі створений комп’ютерний клас, обладнаний 5-а комп’ютерами із доступом до інтернету.

Проф. Л.А. Грищук із студентами 4 курсу в бактеріологічній лабораторії (2019 рік)

Проф. Л.А. Грищук знайомить студентів з роботою бактеріологічної лабораторії (2019 рік)

Викладання фтизіатрії проводиться студентам ІV і VІ курсів медичного факультету та ІV курсу стоматологічного факультету університету, а також інтернам – терапевтам, педіатрам, акушерам-гінекологам, фтизіатрам, сімейним лікарям і курсантам ННІ ПО.

Проф. С. І. Корнага із студентами аналізують комп'ютерну томограму (2017 рік)

Працівники курсу постійно удосконалюють методики проведення лекцій і практичних занять. З 2003 року викладання проводиться також і англійською мовою. Постiйно вдосконалюються i перевидаються методичнi вказiвки.

Проф. Л. А. Грищук зі студентами іноземного факультету (2008 рік)

Проф. Л.А. Грищук читає лекцію студентам 4 курсу медичного факультету (2019 рік)

Проф. Л.А. Грищук проводить дистанційно практичне заняття з студентами медичного факультету (2020 рік)

Видано 4 навчальних посiбникiв ("Дифференциальная диагностика туберкулеза легких", "Учебное пособие по туберкулезу", "Диференцiальна дiагностика захворювань легень i плеври", навчальний посiбник українською та англiйською мовами "Фтизiатрiя /Phthisiology"), 2 пiдручники "Туберкульоз" i "Фтизiатрiя", написаний роздiл "Туберкульоз" в "Довiднику фельдшера". Створений компакт-диск "Туберкульоз".

Професори Л.А. Грищук і М.М. Савула є співавторами національних підручників з фтизіатрії (2015-2016 р.р.)

Національні підручники з фтизіатрії (2015-2016 рр.)