Традиційний напрямок наукових досліджень працівників кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії – вивчення проблем поєднаної патології органів травлення та уражень інших органів. На сьогодні кафедра працює над виконанням фрагменту комплексної науково-дослідної теми «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування»

Напрацювання здійснені колективом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини торкаються проблем гастроентерології, ревматології, кардіології, ендокринології, пульмонології. Сьогодні основна увага приділяється проблемам діагностики та лікування захворювань органів дихання, гепато-біліарної системи з огляду на значний ріст захворюваності щодо цієї патології у світі, а також ревматичних захворювань та органів серцево-судинної системи.

Одночасно вивчаються проблеми порушення мінеральної щільності кісткової тканини та рівень ендотоксимії при захворюваннях панкреато-дуоденальної зони, вплив на структуру і функцію печінки антихелікобактерної терапії при хронічному гастриті В та виразковій хворобі, клініко-патогенетичні особливості і терапія подагри та остеоартрозу на тлі супровідних хронічних гепатитів, обструктивних захворювань легень. На кафедрі працюють аспіранти Лотоцька Світлана та Зеновій Скірак. Під керівництвом проф. Андрейчина С.М. виконуються дисертаційні роботи ”Порушення зв’язувальної функції сироваткового альбуміну при токсичних гепатитах”, "Роль ендотоксикозу в клінічних проявах і патогенезі ХОЗЛ у хворих різного віку та ефективність ентеросорбційної терапії та “Вплив антихелікобактерної терапії при виразковій хворобі та хронічному гастриті Б на структуру і функцію печінки".

В підрозділі «Фтизіатрія» працюють 3 дисертанти. Під керівництвом проф. Грищука Л.А. виконується кандидатські дисертації: «Морфо-функціональні зміни міокарду зумовлені ендогенною та туберкульозною інтоксикацією, впливом протитуберкульозних препаратів, корекція виявлених порушень». (Мельник Л.П.), «Характер метаболічних та структурно-функціональних порушень системи сурфактанта при експериментальному гострому ураженні легень» (Беський В.О) та «Оптимізація терапії хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в залежності від функціонального стану печінки» (Окусок О.М.)

Результатом проведеної науково-дослідної роботи є публікація більше 100 наукових робіт. Матеріали наукових досліджень доповідались на науково-практичних конференціях, терапевтичних товариствах. Вже стали традиційними конференції організовані колективом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії: «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» та «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання та травлення».

Конференція «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів», виступ доц. Н. І. Яреми (2014 рік)

В жовтні 2015 року відбувся IV Науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». Свої напрацювання представили науковці України, Молдови, Польщі і Білорусі.

Президія IV Наукового симпозіуму з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (2015 рік)

Кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії і внутрішньої медицини №1 медичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського організували Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів», яка відбулася 13 жовтня 2016 року у конференц-залі Тернопільської комунальної міської лікарні №2.

Учасники міжобласної науково-практичної конференції "Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів", яка відбулася у конференц-залі Тернопільської комунальної міської лікарні № 2 (2016 рік)

20-22 вересня 2017 року відбувся V Науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю). У рамках симпозіуму працювала Міжнародна пульмонологічна школа «Поточні концепції діагностики та лікування бронхообструктивних захворювань», в якій взяли участь провідні фахівці Республіки Польща.

(Зліва направо) Войцех Барг – професор (Польща), Леонід Грищук – професор ТДМУ (2017 рік)

Загалом відбулося два пленарних засідання наукового симпозіуму і шість засідань (англійською мовою) Міжнародної пульмонологічної школи, де йшлося про актуальні питання імунопатології при внутрішніх хворобах і у фтизіатрії зокрема, про новітні досягнення у діагностиці та лікуванні імунологічних порушень у клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії, імунопатологію при ураженні органів дихання, органів травлення.

Результати досліджень впроваджені в роботу терапевтичних відділень м. Тернополя та області. Оформлено 14 актів впровадження, 2 інформаційні листи, 6 патентів на винахід. Захищено 4 кандидатських дисертації.


8-9 жовтня 2019 року відбувся VII науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення».

На симпозіумі були представлені такі науково-практичні напрямки роботи:

1. Новітні досягнення у діагностиці та лікуванні імунологічних порушень у клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії.

2. Імунопатологія при ураженні органів дихання.

3. Імунопатологія при ураженні органів травлення.

У роботі симпозіуму взяли участь майже дві сотні фахівців у галузі імунології, пульмонології, алергології, фтизіатрії, гастроентерології, лікарі загальної практики-сімейної медицини з усіх куточків України та з-за кордону.

Проф. Л. А. Грищук разом з учасниками VII наукового симпозіуму з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (2019 рік)

На кафедрі успішно працює науковий студентський гурток. Роботи учасників гуртка гідно представляються на студентських наукових конференціях.

Староста гуртка студентка VI курсу медичного факультету М. Ханас (2014 рік)

На кафедрі виконується фрагмент комплексної науково-дослідної роботи «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря», зокрема досліджується клініко-лабораторні прояви полагри та діагностичні можливості термографії, а також оптимізація та удосконалення методів впливу на обмін сечової кислоти в умовах коморбідності.

Колектив кафедри брав активну участь в ряді вітчизняних та міжнародних наукових форумів, зокрема у ХVІІ КОНҐРЕСІ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, що відбувся у вересні 2018 року, у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» (21 – 22 лютого 2019 р.). Результати проведених науково-дослідних пошуків були також представлені в матеріалах конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (13 червня 2019 р. ).

У перспективі планується продовжити традиційний для кафедри напрямок наукових досліджень з вивчення поєднаної патології органів гепато-панкреато-дуоденальної зони, опорно-рухового апарату, органів дихання, ендокринних захворювань. Результати будуть опубліковані у наукових журналах, матеріалах з’їздів, конференцій, а також впроваджені в практику охорони здоров’я. В наукову роботу кафедри будуть залучені здібні студенти, шляхом реалізації їх можливостей у студентському науковому гуртку, а також буде продовжено підготовку науково-педагогічних кадрів (докторів і кандидатів медичних наук).

19-22 квітня 2022 року в Університеті Катанії, Італія відбувся тренінг для екзаменаторів ОСКІ в рамках ERASUM+ Project – Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care (SAFEMED+), в якому взяли участь доцентки нашого університету Наталія Галіяш та Наталія Бількевич, які є членами робочої групи по організації та проведенню ОСКІ в ТНМУ ім. І. Горбачевського.

Члени робочої групи по організації та проведенню ОСКІ в ТНМУ ім. І. Горбачевського (2022 рік)

На початку зими команда Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» було проведено конкурс дослідницьких команд та ідей серед пілотних ЗВО й отримала 16 пропозицій. Серед них науковий комітет обрав 5 команд-переможців, які працюватимуть за підтримки проєкту. Команда ТНМУ, в склад якої входила доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Наталія Бількевич, перемогла з проєктом «Students insights for advanced medical communication curriculum design».

Команда ТНМУ перемогла з проєктом «Students insights for advanced medical communication curriculum design» (2022 рік)

Курс фтизіатрії

За останні роки на кафедрі проводяться наукові дослідження присвячені проблемам легеневих кровотеч та кровохаркань у хворих на туберкульоз легень (І.Т. П’ятночка, Л. А. Грищук, С.І. Корнага), проблемам вивчення остеопорозу, стану серцево-судинної системи у таких хворих.

Наукові здобутки працівників кафедри представлялись на багатьох конференціях, симпозіумах та з’їздах, у тому числі за кордоном ( Л.А. Грищук, Польща, 2003-2014 р.р.)

Працівниками курсу захищено 4 кандидатські і 4 докторські дисертації, опубліковано понад 526 наукових статей, видано 7 навчальних посібників, 4 підручники, отримано 12 авторських свідоцтв на винаходи, видано 16 методичних рекомендацій для лікарів, 14 інформаційних листів і впроваджено в практику понад 40 рацпропозицій.

14-16 жовтня 2018 року в Берліні (Німеччина) в конференц-залі KOSMOS відбувся X Всесвітній саміт з охорони здоров’я у якому взяли участь професори Л. А. Грищук і С. І Корнага, а також студенти 5-6 курсів, зокрема Наталія Закренична, Ігор Стецюк, Олена Цюрняк, Юлія Гикава, Олена Григорчук.

Prof. Helmut Hahn, prof.Timo Ulrichs, Gaby Feldmann з членами делегації (2018 рік)

У саміті взяли участь майже 2 тисячі політиків, науковців, бізнесменів, представників громадянського суспільства та докторів з понад 100 країн світу. Пріоритетними питаннями саміту були готовність протистояти пандемії, криза протимікробної резистентності, доступ до основних лікарських засобів та лікування, вплив цифрової революції на охорону здоров’я.

15 жовтня 2018 року студенти ТДМУ взяли участь у німецько-російсько-українському симпозіумі з питань туберкульозу, який відбувся в рамках Всесвітнього саміту з охорони здоров’я на базі Akkon University of Applied Sciences for Human Sciences за сприяння Koch Metschnikow Forum та Insitute for Research and International Assistance.

Фото на пам’ять після вручення сертифікатів студентам (2018 рік)

5-8 травня 2022 року у Варшаві (Республіка Польща) відбувся XXXVII З’їзд Польського товариства захворювань легень, у якому взяв участь професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Леонід Грищук. На з’їзді було представлено постерну доповідь Леоніда Грищука на тему «Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację epidemiologiczną z gruźlicą w obwodzie Tarnopolskim na Ukrainie».

Леонід Грищук на XXXVII З’їзді Польського товариства захворювань легень у Варшаві (Республіка Польща) (2022 рік)

18-19 травня 2022 року у Берліні (Німеччина) відбувся XV Науковий симпозіум, присвячений Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, у якому взяв участь професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Леонід Грищук. Симпозіум проводився у Akkon University for Human Sciences.

Леонід Грищук на XV Науковому симпозіумі, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом (2022 рік)