Вас вітає кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії !

Штат кафедри : 3 професори, 10 доцентів, 3 асистенти, 2 лаборанти, 1 аспірант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: