Підручники:

  1. Фтизиатрия: нац. учеб. / [В.И. Петренко, Л.Д. Тодорико, О.С. Шевченко, Л.А. Грищук и др.; под ред В.И. Петренко]. – 2016. - К.: ВСИ «Медицина». – 440 с.

  2. Phthisiology: textbook / [V.I.Petrenko, O.K.Asmolov, M.G. Boyko, M.M. Hryshyn, L.A. Gryschuk et al.; edited dy V.I. Petrenko]. – 2015. - K.: AUS Medicine Publishing. – 416 p.

  3. Фтизіатрія : національний підручник / [В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Л.А. Грищук та ін.; за ред. В.І. Петренка]. – 2015.- К. : ВСВ «Медицина». – 472 c.

  4. Tuberculosis (A textbook for students) / [П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А., П’ятночка В.І.]. – 2005. - Тернопіль “Укрмедкнига”. – 246 с. .

  5. Туберкульоз: Підручник. / [П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А., Мазур П.Є., П’ятночка В.І. ]. – 2005. – Тернопіль, ТДМУ.– 280 с.

  6. Туберкульоз ЛОР-органів, трахеї та бронхів / [П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Мазур П.Є., П’ятночка В.І., Грищук Л.А. ]. – 2005. - Тернопіль. – 62 с.

  7. Туберкульоз / [П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. // В кн. : ”Проблеми остеопорозу” за ред. проф. Ковальчука Л.Я.]. – 2002. - Тернопіль, Укрмедкнига. - 378 с.

  8. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / [за заг. ред. Є.В.Єпішина]. – 2001. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 768 с.


Посібники:

  1. A Guide to Therapeutic Patient`s Management and Filling in a Training Case History : guide / [S. M. Andreychyn, N. A. Bilkevych, N. A. Kavetska et al. ; edited by prof. S. M. Andreychyn]. – 2021. – Ternopil : TNMU. – 128 p.

  2. Практикум з курації терапевтичного хворого і написання навчальної історії хвороби / [С. М. Андрейчин та ін.; за ред. проф. С. М. Андрейчина]. – 2019. - Тернопіль : ТНМУ : Укрмедкнига. - 111 с.

  3. Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря: навч.посіб. / [А. В. Єпішин, Н.А. Хабарова, П.Я Шерстюк]; заг. ред. А. В. Єпішина. – 3-тє вид., без змін. - Тернопіль : ТДМУ ; Т. : Укрмедкнига, 2019. - 380 с.

  4. Практична електрокардіографія : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / [С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець]. – 2017. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига. - 155 с.

  5. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. посіб. / [С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Т.Ю. Чернець]. – 2015. – Тернопіль: ТДМУ. – 260 с.

  6. Сімейна медицина: навчальний посібник / [В.Б.Гощинський, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуб та ін.; за. ред. В.Б.Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба, Л.А. Грищук, І.Т. П’ятночка, С. І. Корнага]. – 2014. - 2-ге вид., доп. і перероб.- Тернопіль: ТДМУ. –1162 с.

  7. Класифікація захворювань внутрішніх органів / [А.В. Єпішин, Н.А. Хабарова, Т.Ю. Чернець та ін.]. – 1999. – Тернопіль. – 69с.

  8. Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб / [за заг. ред. Є.В. Єпішина]. – 1998. - Тернопіль. – 140 с.

  9. Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб: Посібник / [А.В. Єпішин, Л.П. Боднар, Б.Г. Бугай та ін.]. – 1996. - Тернопіль. - 140 с.