Підручники:

  1. Фтизиатрия: нац. учеб. / В.И. Петренко, Л.Д. Тодорико, О.С. Шевченко, Л.А. Грищук и др.; под ред В.И. Петренко.– К.: ВСИ «Медицина», 2016. – 440 с.

  2. Phthisiology: textbook / V.I.Petrenko, O.K.Asmolov, M.G. Boyko, M.M. Hryshyn, L.A. Gryschuk et al.; edited dy V.I. Petrenko / –K.: AUS Medicine Publishing. 2015. – 416 p.

  3. Фтизіатрія : національний підручник / В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Л.А. Грищук та ін.; за ред. В.І. Петренка.- К. : ВСВ «Медицина» , 2015. – 472 c.

  4. Tuberculosis (A textbook for students) / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А., П’ятночка В.І./ Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – 246 с. .

  5. Туберкульоз: Підручник. / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А., Мазур П.Є., П’ятночка В.І – Тернопіль, ТДМУ, 2005.– 280 с.

  6. Туберкульоз ЛОР-органів, трахеї та бронхів /П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Мазур П.Є., П’ятночка В.І., Грищук Л.А. // Тернопіль, 2005. – 62 с.

  7. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / за заг. ред. Є.В.Єпішина. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 768 с.

  8. Туберкульоз / П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. // В кн. : ”Проблеми остеопорозу” за ред. проф. Ковальчука Л.Я., Тернопіль, Укрмедкнига. -2002 - С. 374 –378.


Посібники:

  1. Практикум з курації терапевтичного хворого і написання навчальної історії хвороби [Текст] / [С. М. Андрейчин та ін.] ; за ред. проф. С. М. Андрейчина. - Тернопіль : ТНМУ : Укрмедкнига, 2019. - 111 с Практична електрокардіографія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. - 155 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 155.

  2. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. посіб. / С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Т.Ю. Чернець. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 260 с.

  3. Сімейна медицина: навчальний посібник / [В.Б.Гощинський, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуб та ін.]. (за. ред. В.Б.Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба (співавтори Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Корнага С.І. ) – 2-ге вид., доп. і перероб.- Тернопіль: ТДМУ, 2014. –1162 с.

  4. Класифікація захворювань внутрішніх органів. – А.В. Єпішин, Н.А. Хабарова, Т.Ю. Чернець та ін. – Тернопіль, 1999. – 69с.

  5. Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб / за заг. ред. Є.В. Єпішина. - Тернопіль, 1998. – 140 с.

  6. Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб: Посібник / А.В. Єпішин, Л.П. Боднар, Б.Г. Бугай та ін.- Тернопіль. - 1996. - 140 с.