На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в аспірантурі навчаються: 

за очною (денною) формою навчання:

МЕЛЬНИЧАЙКО Ірина

за очною (вечірньою) формою навчання:

ДЗЬОРДЗЬО Юрій Романович

МЕЛЬНИЧАЙКО ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

 У 2019 році закінчила з відзнакою Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

 Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

 Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 рік (декретна відпустказ з 2022 року).

 Форма навчання: очна (денна).

 Тема дисертаційної роботи: «Клінічна оцінка предикторів когнітивних порушень при бронхіальній астмі та їхня медикаментозна  корекція »

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Андрейчин С. М. 

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, стажуваннях, тренінгах, вебінарах: