На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

МЕЛЬНИЧАЙКО Ірина

за очною (вечірньою) формою навчання:

ДЗЬОРДЗЬО Юрій Романович

МЕЛЬНИЧАЙКО ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

У 2019 році закінчила з відзнакою Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2021 року по 31.08.2025 рік (декретна відпустказ з 2022 року).

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Клінічна оцінка предикторів когнітивних порушень при бронхіальній астмі та їхня медикаментозна корекція »

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Андрейчин С. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Порушення когнітивних функцій при хронічних захворюваннях органів дихання / Мельничайко І. Я., Андрейчин C. М., Левчук, Р. Д. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2022. - № 2. - С. 6–11.

 • Когнітивні порушення у хворих на бронхіальну астму / Мельничайко І. // Матеріали XXVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. - м. Тернопіль ( 13-15 квітня). - 2022. -С. 31-32.

Участь у наукових форумах, стажуваннях, тренінгах, вебінарах:

 • Підсумкова LXV науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - м. Тернопіль ( 9 червня 2022 р.).

 • XXVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. - м. Тернопіль ( 13-15 квітня 2022 р.).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі». – м. Одеса ( 18-19 червня 2021 р.).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини». – м. Львів (25–26 червня 2021 р.).

ДЗЬОРДЗЬО ЮРІЙ РОМАНОВИЧ

У 2010 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 10.10.2017 року по 09.10.2022 рік (академічна відпустка з 01.06.2020 року по 31.05.2021 рік) .

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Порушення зв’язувальної функції сироваткового альбуміну і його корекція у хворих на гіпертонічну хворобу з діастолічною серцевою недостатністю в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Андрейчин С. М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Search for a way to improve the serum albumin binding function and the functional state of the liver when hypertension combined with non-alcoholic fatty liver disease/ Dzordzo Y, Andreychyn S. //Journal of Education, Health and Sport. - 2022. - Vol. 12(1).– pp.55-64.

 • Порушення синтезу і функції сироваткового альбуміну при різних патологічних станах організму / Дзьордзьо Ю. Р. , Андрейчин С. М. , Мудра У. О. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2021. - № 3. - С. 16-20.

 • Порушення зв’язувальної функції сироваткового альбуміну, білкового та ліпідного обміну і їх корекція у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом / Андрейчин С.М., Дзьордзьо Ю.Р. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2020. - № 1. - С. 34-39.

Участь у наукових форумах, стажуваннях, тренінгах, вебінарах:

 • Дистанційний курс «Проведення щеплень від COVID-19 вакциною AstraZeneca» (у режимі он-лайн). - м. Київ ( 28 березня 2021 р.).

 • Майстер-клас «Особливості перебігу ГРВІ верхніх дихальних шляхів в період пандемії Covid 19. Ускладнення та стартова терапія в перші дні захворювання» та «Невідкладні стани в дитячій пульмонології» (у режимі он-лайн). - м. Київ ( лютий 2021 р.).

 • «Школа невролога». – м. Київ (20-21 серпня 2020 р.).

 • Тренінг-практикум «В фокусі пацієнт з алергічним ринітом». – м. Київ (11 червня 2020 р.).

 • «Школа молодого фахівця». – м. Хмельницький (14 березня 2020 р.).

 • Школа дистанційної освіти «Cardiology: Update». – м. Хмельницький (25 січня 2020 р.).