КАВЕЦЬКА (ХАБАРОВА) НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Освіта - вища. Закінчила з відзнакою у 1994 р. Тернопільський державний медичний інститут ім. І.Я.Горбачевського. З 1994 р. до 1996 р. навчалась у магістратурі, з 1996 до 1998 р.– в аспірантурі на кафедрі терапії ФПО ТДМА ім. І.Я.Горбачевського. З 1998 р. - асистент, а з 2003 р. - доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії.

Наукова діяльність: У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Імуноактивні засоби в комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань біліарної системи” із спеціальності 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як гастроентерологія, кардіологія, пульмонологія, ендокринологія, імунологія.

Наукові публікації – автор 115 наукових робіт. Співавтор підручників "Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими" та "Внутрішні хвороби", посібника "Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря".