КОРНАГА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

У 1985 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за фахом «лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 2000 року.

Кандидатська дисертація на тему: “Функція зовнішнього дихання при хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень” за спеціальністю 14.00.26 - фтизіатрія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2005 році.

Доктор медичних наук з 2012 року.

Докторська дисертація на тему: “Стан гемодинаміки і функції міокарду у хворих на туберкульоз легень в процесі антимікобактеріальної терапії: клінічне значення та методи корекції” за спеціальністю 14.00.26 - фтизіатрія.

Вчене звання професора присвоєно у 2013 році.

Наукові інтереси стосуються терапевтичних дисциплін: фтизіатрія, пульмонологія, кардіологія, функціональна діагностика.

Є автором і співавтором 226 наукових публікацій, 3 методичних рекомендацій, 3-х винаходів, 25 – рацпропозицій. Співавтор 7 – монографій, підручників і навчальних посібників з фтизіатрії (з яких 2 – англійською мовою).

Фтизіатр вищої кваліфікаційної категорії, куратор ІІ фтизіо-пульмонологічного відділу та відділу позалегеневих форм туберкульозу, кабінету функціональної діагностики Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру.