КОРНАГА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Освіта: У 1985 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за фахом «лікувальна справа».

Наукова діяльність: З 1986 по 2000 р. працювала практичним лікарем. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Функція зовнішнього дихання при хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень”. У 2012 р. захищена докторська дисертація на тему: “Стан гемодинаміки і функції міокарду у хворих на туберкульоз легень в процесі антимікобактеріальної терапії: клінічне значення та методи корекції”. З 2000 р. – асистент кафедри туберкульозу ТДМА. З 2005 р.– доцент кафедри туберкульозу ТДМУ. З 2013 р. – професор кафедри.

Наукові інтереси: Вивчення функції зовнішнього дихання та стану серцево-судинної системи у хворих на туберкульоз легень, в тому числі у хворих на мультирезистентний туберкульоз та в процесі хіміотерапії.

Наукові публікації: Автор 194 наукових праць, співавтор 7 – монографій, підручників і навчальних посібників (з яких 2 – англійською мовою), 3 методичних рекомендацій, 3-х винаходів, 25 – рацпропозицій.