КУЧЕР (ЛОТОЦЬКА) СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Освіта: В 2010 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України» за спеціальністю «лікувальна справа». З 2010 по 2012 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії. З 2012 року – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Наукова діяльність: В 2012 році захистила магістерську роботу на тему «Синдром ендотоксикозу при первинній подагрі, особливості патогенезу і клінічного перебігу». В цьому ж році запланувала дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Роль ендотоксикозу в клінічних проявах і патогенезі хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих різного віку та ефективність ентеросорбційної терапії».

Наукові інтереси: вивчення патогенезу, діагностики та лікування терапевтичних захворювань.

Наукові публікації: автор 27 наукових праць, 2 патентів.