КУЧЕР (ЛОТОЦЬКА) СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

У 2010 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України» з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2017 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Ентеросорбційна терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у фазі загострення з клініко-лабораторними проявами ендогенної інтоксикації» за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Розробка та вивчення нових ефективних методів діагностики та лікування хворих ендокринологічного профілю.

Є автором і співавтором понад 50 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель.