ГАНЬБЕРГЕР ІРИНА ІГОРІВНА

У 2005 році закінчила Тернопільську державну медична академію імені І.Я.Горбачевського.

Кандидат медичних наук із 2011року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клінічний перебіг, зміни показників системного запалення, кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із супутніми хронічним обструктивним захворюванням легень і хронічними гепатитами та їх медикаментозна корекція» за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.

Вчене звання доцента присвоєне у 2019 році.

Напрями наукових досліджень та сфери наукових інтересів:

Ревматологія, пульмунологія

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць. З них близько 10 наукових статей у фахових журналах ( у тому числі 2 наукові публікаціх у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection) та понад 40 тез і матеріалів конференцій (у тому числі і міжнародних), з'їздів, науково-методичних семінарів.