ГАНЬБЕРГЕР ІРИНА ІГОРІВНА

Освіта: в 2005 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа». Із 2008 р. по 2010 навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. З грудня 2010 року – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукова діяльність: 21 квітня 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічний перебіг, зміни показників системного запалення, кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із супутніми хронічним обструктивним захворюванням легень і хронічними гепатитами та їх медикаментозна корекція» у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.

Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як ревматологія та гастроентерологія.

Наукові публікації: 35 наукових робіт