БІЛЬКЕВИЧ НАТАЛІЯ АНТОНІВНА

У 1995 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа».

Навчалась в магістратурі і заочній аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини цього ж навчального закладу.

Кандидат медичних наук з 2003 року.

Кандидатська дисертація на тему: “Ефективність вугільного ентеросорбенту й озонотерапії в комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з різним ступенем ендогенної інтоксикації” за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.

Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються:

  • терапевтичних дисциплін (пульмонологія, внутрішня медицина),

  • оптимізації навчального процесу з врахуванням індивідуальних особливостей студента,

  • комунікативної компетентності та синдрому емоційного вигорання в медицині.

Є автором і співавтором понад 80 наукових робіт, 1 підручника, 3 посібників з тематики дисциплін в рамках професійної діяльності, 1 патент на винахід.