ГРИЩУК ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ

У 1982 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут.

Кандидат медичних наук з 1991 року.

Кандидатська дисертація на тему: " Супровідні захворювання органів травлення та ентеральне засвоєння вуглеводів у хворих на туберкульоз легень " за спеціальністю 14.00.26 – фтизіатрія та 14.00.05 – внутрішні хвороби.

Вчене звання доцента присвоєно у 2003 році.

Доктор медичних наук з 2007 року.

Докторська дисертація на тему: “Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз ” за спеціальністю 14.00.26 - фтизіатрія

Вчене звання професора присвоєно у 2008 році

Член редакційної ради одного медичного журналу,

Секретар профкому університету.

Член правління СФУЛТ (світової федерації українських лікарських товариств) з 2016 року.

Член Європейського пульмонологічного товариства з 2018 року.

Наукові інтереси стосуються терапевтичних дисциплін: фтизіатрія, пульмонологія, гастроентерологія.

Є автором і співавтором понад 241 наукової публікації, 3 патентів. Співавтор 3 – монографій та 10 підручників і навчальних посібників з фтизіатрії (з яких 2 – англійською мовою).

Фтизіатр та терапевт вищої кваліфікаційної категорії, куратор фтизіо-хірургічного відділу та відділу анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру.