АНДРЕЙЧИН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

У 1986 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут.

Кандидат медичних наук з 1989 року.

Кандидатська дисертація на тему: "Термографічні критерії діагностики і лікування різних клінічних форм бешихи" за спеціальністю 14.00.10 - інфекційні хвороби

Вчене звання доцента присвоєно у 1998 році.

Доктор медичних наук з 2003 року.

Докторська дисертація на тему: “Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації терапії хронічних невиразкових проктосигмоїдитів” за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби

Вчене звання професора присвоєно у 2004 року.

Наукові інтереси стосуються терапевтичних дисциплін: пульмонологія, ревматологія, внутрішня медицина.

Є автором і співавтором понад 300 наукових публікацій, 19 патентів. Співавтор підручника "Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими" та чотирьох посібників.

Під керівництвом проф. С.М. Андрейчина захищено 4 кандидатських дисертацій.

Член редакційної ради двох медичних журналів,

Голова циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін.


Терапевт вищої кваліфікаційної категорії, куратор терапевтичного та ревмо-кардіологічного відділів Тернопільської комунальної міської лікарні №2.