Комунальне неприбуткове підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» (2022 рік)

Клінічну базу кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії складають терапевтичне відділення №1 на 60 ліжок та терапевтичне відділення №2 на 45 ліжок КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

Комунальне неприбуткове підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» (2021 рік)

Терапевтичне відділення №1 надає лікувальну, діагностичну, консультативну та ургентну допомогу хворим загальнотерапевтичного профілю, зокрема геронтологічного, гастроентерологічного, пульмонологічного та ендокринологічного.

Основні завдання терапевтичної служби:

  • висококваліфікована медична допомога хворим м. Тернополя;

  • постійне втілення нових ефективних методів діагностики і лікування хворих із захворюваннями внутрішніх органів;

  • розробка заходів щодо покращення якості лікувально-діагностичної допомоги ;

  • пропаганда заходів щодо усунення факторів ризику розвитку захворювань: куріння, ожиріння, нераціонального харчування, гіподинамії;

  • підвищення кваліфікації лікарів і медперсоналу з питань медичної допомоги хворим терапевтичного профілю.

У відділенні розроблені і впроваджені в практику комплексні методи лікування хворих з легеневою патологією, спрямовані на всі патогенетичні ланки запального процесу. Обходи у відділенні проводяться завідувачем кафедри - проф. С.М. Андрейчиним, доц. Б.Г. Бугаєм, доц. В.О.Лихацькою, доц. М.М. Рудою, доц. Н.А. Бількевич.

Доц. Ярема Н. З. проводить огляд пацієнтки із захворюванням суглобів в терапевтичному відділенні №2 (2022 рік)

Доц. Кавецька Н. А. та доц. Ярема Н. З. проводять огляд пацієнта з артеріальною гіпертензією в терапевтичному відділенні №2 (2022 рік)

У зв'язку з реорганізацією терапевтичної служби в 2022 році КНП «Тернопільська міська лікарня №2» на базі ревмо-кардіологічного та гастроентерологічного відділень почало функціонувати терапевтичне відділення №2.

Обхід хворих у ревмо-кардіологічному відділенні (2019 рік)

Терапевтичне відділення №2 розраховане на 45 ліжок надає допомогу хворим на патологію серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, шлунково-кишкового тракту, ендокринної патології.

Відділення забезпечує діагностику та лікування найбільш складної патології ревматичних хворих м. Тернополя, проводить організаційно-методичну роботу, аналіз статистичних показників діяльності ревматологічної служби міста.

Ревматичні захворювання за частотою і поширеністю займають одне з чільних місць серед захворювань дитячого, юнацького та зрілого віку. Велике соціально-економічне значення даної проблеми, тому що ревматичні хвороби часто призводять до значної втрати працездатності і ранньої інвалідизації.

Лікарями-ревматологами спостерігаються хворі на ревматизм, ревматичні вади серця, інфекційний ендокардит, ревматоїдний артрит, остеоартроз та інші захворювання суглобів, системні захворювання сполучної тканини.

Лікарі-кардіологи та працівники кафедри також надають допомогу хворим кардіологічного профілю, переважно тут лікуються пацієнти з хронічними формами ішемічної хвороби серця, артеріальною гіпертензією, запальними і метаболічними хворобами серцевого м'язу.

Доц. Н. А. Кавецька проводить холтерівське моніторування ЕКГ за допомогою комплексу моніторингу електрокардіосигналів КАРДІОСЕНС (2019 рік)

Ревмокардіологічне відділення знаходиться в тісному зв’язку з ревматологічним і кардіологічним відділенням Тернопільської університетської лікарні, ревматологічним центром України на базі НДІ кардіології імені М.Д. Стражеска та Інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова, відділенням травматології та ортопедії у Тернополі та Чернівцях.

Для лікування ревматичних захворювань використовуються основні схеми базисної терапії (імуномоделюючої, імунодепресивної), протизапальної, а також пульс-терапії, модифікуючої терапії згідно з стандартами лікування; використовуються сучасні методи фізіотерапії.

Обходи у відділенні проводяться проф. С.М. Андрейчиним, доц. Н.З. Яремою з обговоренням складних в діагностичному плані хворих з лікарями відділення, своєчасно здійснюються консиліуми, проводяться клініко-патанатомічні конференції.

Обхід проф. С. М. Андрейчина спільно з працівниками кафедри у терапевтичному відділенні (2015 рік)

В основу організаційної роботи відділу покладено такі завдання:

- здійснення лікувальних і реабілітаційних заходів для покращення стану здоров’я пацієнтів

- зниження термінів тимчасової непрацездатності осіб працездатного віку з приводу різних ревматологічних і кардіологічних захворювань

- активне планове оздоровлення диспансерної групи , в тому числі і тривало хворих осіб

- раціональне використання ліжкового фонду для лікування важкохворих

- розв’язання окремих питань лікарсько-трудової експертизи .

Завдяки більш ранньому виявленню і проведенню комплексної терапії в багатьох хворих відновлена працездатність, в 2-3 рази збільшена тривалість життя хворих з системними захворюваннями сполучної тканини. Знижується первинна захворюваність і смертність від ревматизму. Значно розширилась хірургічна допомога хворим з ревматичними вадами серця і захворюваннями суглобів.

Особлива увага приділяється вивченню механізмів захворювань суглобів, ведеться розробка відновного лікування таких хворих, проводяться багаточисленні комплексні обстеження по вивченню ревматичних і неревматичних уражень серця. Розширюються дослідження по генетиці та імунології ревматичних захворювань, сучасні біохімічні методи використовуються і кардіологічних пацієнтів, як, наприклад, тропоніновий тест, Д-димер-тест для диференційної діагностики гострих і хронічних форм ішемічної хвороби серця, небезпечних і гострих ускладнень патології серцево-судинної системи .

Для діагностики серцево-судинної патології широко застосовуються сучасні методи, а саме коронарографія, моніторування показників артеріального тиску та ЕКГ. На основі цих досліджень хворі скеровуються у кардіохірургічні центри для проведення хірургічного лікування вад і ішемічної хвороби серця.

Доценти кафедри Н. З. Ярема , М. М. Руда , асист. С. В. Кучер оглядають хвору в реанімаційному відділенні (2016 рік)

Працівники кафедри проводять планові обходи та курацію хворих в закріплених відділеннях, консультують хворих в хірургічному, гінекологічному, урологічному відділеннях, проводять консультативний прийом пацієнтів в поліклініці №2. Викладачі забезпечують чергування по лікарні і здійснюють ургенцію «вдома» згідно з графіком, проводять планові та екстрені виїзди в райони області.

Асистенти В. В. Василюк та І. І. Ганьбергер проводять ендоскопічне дослідження (2012 рік)

Працівники кафедри були залучені до проведення навчально-практичних занять з основ домедичної допомоги для широких верств населення, і проводили навчання по наданню домедичної допомоги потерпілим в різних надзвичайних ситуаціях.

Всі працівники кафедри мають відповідну фахову спеціалізацію, 8 співробітників кафедри мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію, 3 – першу, 3 викладачів пройшли спеціалізацію з пульмонології, кардіології та ендокринології на базі профільних провідних лікувальних закладів України.

Колектив кафедри завжди забезпечує організацію та проведення клінічних та патолого-анатомічних конференцій, організацію та проведення засідань обласного товариства терапевтів та переривчастих курсів для підвищення кваліфікації спеціалістів практичної медицини. Кафедра також органiзовує i проводить науково-практичнi й клiнiко-морфологiчнi конференцiї.

Науковцями кафедри було підготовлено низку доповідей на науково-практичних й патологоанатомічних конференціях, переривчастих курсах для терапевтів області. У практику охорони здоров’я впроваджуються сучасні методи діагностики та лікування з ревматології, кардіології, пульмонології і гастроентерології.

Курс фтизіатрії

Підрозділ фтизіатрії знаходиться на базі Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру з ліжковим фондом 200 л/місць. В диспансері надається високоспеціалізована медична допомога хворим на туберкульоз легень і позалегеневої локалізації. В структурі стаціонару є наступні відділення: 2 відділення для хворих із бактеріовиділенням (55 і 30 л/місць), відділення мультирезистентного туберкульозу – 45 л/місць, позалегеневих форм туберкульозу – 30 л/місць, фтизіохірургічне відділення – 40 л/місць).

Лікувальна і консультативна робота проводиться з використанням сучасних методів лабораторної діагностики, зокрема молекулярно-генетичної експрес-діагностики за допомогою апарату GeneXpert, комп’ютерної томографії, відеоторакоскопії, відеобронхоскопії. Завершено виконання наукової роботи «Розробити короткострокові схеми лікування хворих на хіміорезистетний туберкульоз» - науково-практичне співробітництво між відділенням фтизіопульмонології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» та Тернопільським обласним протитуберкульозним диспансером.

В складі підрозділу фтизіатрії працюють: проф. Грищук Л.А. (голова асоціації фтизіатрів області), проф. Корнага С.І. проф. Савула М.М., доц. Кравченко Н.С. Всі працівники мають вищу категорію з фтизіатрії.

Проф. Л.А. Грищук знайомить студентів з роботою бактеріологічної лабораторії (2019 рік)

Доцент Н.С. Кравченко в лабораторії тубдиспансеру знаймить студентів із роботою діагностичного апарату БАКТЕК (2017 рік)

За 2018 рік план ліжко-днів виконаний стаціонаром на 80,7 % проти 80,8 %. Робота ліжка становила 273,3 днів проти 251,8 днів в 2017 р. Середній термін перебування хворого на ліжку –78,5 днів проти 74,5 днів у попередньому році. Захворюваність всіма формами туберкульозу в 2018 році в області становила 30,5 на 100 тис. населення проти 34,0 на 100 тис. в 2017 році. Захворюваність на туберкульоз легень в 2018 році була 28,1 100 тис. населення (30,8 в 2017 році). Виявлено з МБТ(+) – 17,9 на 100 тис. населення проти 18,7 у 2017 р. Захворюваність на деструктивний туберкульоз становила 15,2 на 100 тис. населення (13,8 у 2017 році).

Працівники підрозділу курують фтизіохірургічне відділення і палати інтенсивної терапії, відділення позалегеневих форм, фтизіотерапевтичні відділення, відділення функціональної діагностики.

Проф. Л. А. Грищук разом з студентами знайомляться із проведенням плевральної пункції хворому на туберкульозний плеврит (2019 рік)

Проф. Л. А. Грищук проводить огляд хворого із студентами (2017 рік )

Лікувальна і консультативна робота працівників підрозділу фтизіатрії проводиться за такими напрямками: професори і доценти проводять клінічні обходи і консультації у відділеннях ОПТД. За окремим графіком проводяться консультації в поліклінічних відділеннях обласного і міського протитуберкульозного диспансеру. Співробітники консультують хворих в інших лікувальних закладах міста та області. З метою оптимізації лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз виконується наукова робота «Розробити короткострокові схеми лікування хворих на хіміорезистетний туберкульоз» - науково-практичне співробітництво між відділенням фтизіопульмонології ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» та Тернопільським обласним протитуберкульозним диспансером.

Студенти вивчають бактеріоскопічний метод дослідження мокротиння (2019 рік)

Проф. Л.А. Грищук із студентами аналізують комп'ютерну томограму (2016 рік)

Впродовж навчального року працівники підрозділу брали участь у 16 клінічних конференціях, 4 семінарах для лікарів загальної медичної мережі, 4 переривчастих курсах, виступали з лекціями і доповідями на семінарах лікарів-фтизіатрів області. Працівники підрозділу були співорганізаторами VІ наукового симпозіуму з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення», «Міжнародної пульмонологічної школи», ХУІІ Конгресу «СФУЛТ». Брали участь у заходах, присвячених Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.