Вас вітає кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії !

Штат кафедри : 4 професори, 10 доцентів, 2 асистенти, 2 лаборанти, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Догляд за хворими”;

 • “Сестринська практика”;

 • “Пропедевтика внутрішньої медицини”;

 • "Основи електрокардіографії";

 • “Внутрішня медицина”;

 • "Внутрішня медицина з ендокринологією";

 • "Фтизіатрія";

 • "Загальна медична підготовка";

 • "Актуальні питання кардіології".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

 • "медицина" (ІІ курс, ІІІ курс, V курс);

 • "стоматологія" (ІІ курс, ІІІ курс, ІV курс);

 • "медсестринство" (ІІІ курс).

за формою навчання:

 • очною формою.