Вас вітає кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії !

Співробітники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

Зліва направо перший ряд: проф. П.П. Кузів, доц. Н. З. Ярема, проф. С. М. Андрейчин,

доц. Б.Г. Бугай, доц. Н. А. Бількевич

Зліва направо другий ряд: асист. С. В. Кучер, доц. М. М. Руда, доц. Т. Ю. Чернець ,

доц. Н. Я. Верещагіна, лаборант Н. В. Войтанович, асист. І. І. Ганьбергер

Штат кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії: 2 професори, 9 доцентів, 2 асистенти, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • “Догляд за хворими”;
  • “Сестринська практика”;
  • “Пропедевтика внутрішньої медицини”;
  • “Внутрішня медицина”.

На кафедрі навчаються студенти:

  • медичного факультету ;
  • стоматологічного факультету ;
  • факультету іноземних студентів

за спеціальностями:

  • "медицина" (ІІ курс, ІІІ курс);
  • "стоматологія" (ІІ курс, ІІІ курс, ІV курс);

за очною формою навчання