БУГАЙ БОГДАН ГРИГОРОВИЧ

У 1975 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 1986 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Антипротеолітична активність сироватки крові та її взаємозв’язок з білковим спектром, гемокоагуляцією і генеалогічним статусом у хворих на хронічну пневмонію і рак легені» за спеціальностями 14.00.05 – внутрішні хвороби і 14.00.43 – пульмонологія.

Вчене звання доцента присвоєно в 1993 році.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Дослідження хронічних запальних захворювань органів дихання з метою покращення їх діагностики та лікування.

Дослідження хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системих метою покращення їх діагностики та лікування.

Імунологічні аспекти патології печінки та жовчовивідних шляхів в контексті імуномодуляторної терапії таких хворих.

Є автором та співавтором 155 навчально-методичних і наукових публікацій, в тому числі й підручника, навчальних посібників (3) та 2 патентів.