БУГАЙ БОГДАН ГРИГОРОВИЧ

Освіта: У 1975 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут.

Наукова діяльність: зв’язана з роботою на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і фтизіатрії, де протягом 40 років брав участь у виконанні дисертаційних наукових досліджень, а також планових і госпдоговірних тем. В 1986 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: "Антипротеолітична активність сироватки крові і взаємозв’язок з білковим спектром, гемокоагуляцією і генеалогічним статусом у хворих на хронічну пневмонію та рак легень".

Наукові інтереси: в контексті наукової діяльності стосуються широкого спектру терапевтичних дисциплін: пульмонології, гастроентерології, особливо в контексті печінкових та позапечінкових уражень при хронічних вірусних гепатитах.

Наукові публікації: автор понад 140 наукових робіт.

Терапевт вищої кваліфікаційної категорії, пульмонолог.