Наукові публікації асист. Кошака Ю. Ф.


  1. Особливості діагностики та лікування туберкульозної емпієми плеври / Кошак Ю. Ф. // Інфекційні хвороби. - 2021. - № 3. - С. 80-90.

  2. Проблема суперінфекцій: світова загроза смерті чи можливості її глобального подолання? / Кошак Ю. Ф. // Інфекц. хвороби. – 2020. – №4(102). – С. 48-54.

  3. Морфологічний аналіз у хірургічному лікуванні туберкульозної емпієми плеври / Кошак Ю. Ф. // Вісник медич. і біолог. дослідж. – 2020. – №3. – С.63-70.

  4. Відеоторакоскопія в мініінвазивному хірургічному лікуванні туберкульозної емпієми плеври / Кошак Ю. Ф. // Шпит. Хірург. ім. Л.Я. Ковальчука. – 2020. №3. – С. 99-107.

  5. Ефективність ультразвукової діагностики туберкульозної емпієми плеври / Кошак Ю. Ф. // Здобутки клін. і експерим. Медицини. – 2020. №2. – С.113-20.

  6. Діагностичний алгоритм та об’єм дослідження пацієнтів із підозрою на туберкульозну емпієму плеври / Кошак Ю. Ф. // Вісник соц. гігієн. та орган. ОЗУ. – 2020. №1(83). – С.48-55.

  7. Аналіз хірургічного лікування хворих на туберкульозну емпієму плеври / Кошак Ю. Ф. // Здобутки клін.і експерим. Медицини. – 2020. №1. – С.106-14.

  8. Туберкульозна емпієма плеври: діагностика та хірургічне лікування / Кошак Ю. Ф. // Сучасні проблеми епідеміології, гігієни та туберкульозу. – 2020. – С.198-207.

  9. Використання Xpert MTB|RIF у молекулярній діагностиці туберкульозної емпієми плеври / Кошак Ю. Ф. // Мед. інформ. та інженерія журн., - 2019. - №4. С.55-61.

  10. Аналіз хірургічного лікування хворих на поєднані форми легеневого туберкульозу та не дрібноклітинного раку легень /Кошак Ю.Ф., Савенков Ю.Ф. // «Актуальні питання торакальної хірургії». – 2017. – С.58-61.

  11. Порівняльний аналіз ефективності хірургічного лікування хворих на поєднані форми легеневого туберкульозу та не дрібноклітинного раку легень у групах хворих із застосуванням стерно-медіастинального хірургічного доступу / Кошак Ю.Ф., Савенков Ю.Ф. // Шпитальна хірургія. -2017. – №1. – С.17-23 .

  12. Гістоморфологічні особливості поєднаних форм туберкульозу та раку легень / Кошак Ю.Ф., Савенков Ю.Ф., Корпусенко І.В. // Медичні перспективи. – 2017. – №1. – С.58.

  13. Повторные операции при послеопарационных рецидивах туберкульоза легких / Савенков Ю.Ф., Кошак Ю.Ф., Корпусенко І.В. // Хирургия Украины. – 2016. – №4. – С.56-60.

  14. Сучасна діагностика в хірургічному лікуванні легеневого туберкульозу, асоційованого з формою не дрібноклітинного раку легень / Кошак Ю. Ф. // Шпитальна хірургія. – 2016. – №4(76). – С.50-54.

  15. Клініко-морфологічні особливості поєднаного легеневого туберкульозу та раку легень: огляд літератури та власні спостереження / Кошак Ю. Ф. // Вісник наукових досліджень. – 2016. – №4. – С.4-8.

  16. Діагностичний алгоритм та об’єм дослідження хворих з підозрою на легеневий туберкульоз та рак легень / Кошак Ю. Ф. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – №4(70) . – С.38-45.

  17. Аналіз причин незадовільних результатів хірургічного лікування хворих на поєднані форми легеневого туберкульозу та раку легень із застосуванням стандартних методик /Кошак Ю. Ф. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – №4(28). – С.59-63.

  18. Первинна MALT-лімфома лівої легені асоційована з легеневим туберкульозом / Кошак Ю. Ф., Кузик П.В. //Клінічна хірургія. – 2015. – №9. – С.77-82.