КОШАК ЮРІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ

У 1988 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут.

У 1989 році закінчив інтернатуру зі спеціальності «Хірургія» при Московському державному медичному інституті № 2 імені М.І.Пирогова.

У 1991-1993 рр. навчався в клінічній ординатурі при Інституті «Медицинском радиологическом научном центре РАМН» по спеціальності «Онкологія».

Кандидат медичних наук з 2018 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Діагностика та хірургічне лікування хворих із поєднаними ураженнями туберкульозу і раку легень» за спеціальністю 14.01.03 – Хірургія.

Асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії з 2018 року.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів стосуються хірургічних дисциплін: торакальна хірургія, онкологія, внутрішня медицина, фтизіатрія, пульмонологія, інфекційні хвороби. Є автором і співавтором понад 50 наукових публікацій і двох Патентів України.

Член Українсько-польської Асоціації торакальних хірургів Львівщини. Торакальний хірург вищої кваліфікаційної категорії з 1994 року, куратор I фтизіо-терапевтичного відділення по хірургії.