ДЗЬОРДЗЬО ЮРІЙ РОМАНОВИЧ

У 2010 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України» за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2012 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

З 2017 року аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Порушення зв’язувальної функції сироваткового альбуміну і його корекція у хворих на гіпертонічну хворобу з діастолічною серцевою недостатністю в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу» за спеціальністю за спеціальністю 222 «Медицина» (22 Охорона здоров’я).

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Дослідження особливостей перебігу захворювань внутрішніх органів в умовах поєднаної патології;

  • Вивчення патогенезу, діагностики та лікування терапевтичних захворювань.