Наукові публікації проф. Корнаги С. І.

 1. П’ятночка І.Т., Корнага С.І Незнання історії туберкульозу — шлях до невиправданих помилок// Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. - № 3. – с. 86-91.

 2. Корнага С.І., П’ятночка І.Т. Роль рентген флюорографічних обстежень, як й інших досліджень, у ранньому виявленні туберкульозу // Медична академія. – 2019. - № 3 (476). – С. 4-5.

 3. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Історія туберкульозу від сивої давнини до сучасності // Медична академія. – 2019. - № 18-19 (491-492). – С. 11.

 4. Piatnochka V. I., Kornaha S. I., Kohan R. S. A retrospective analysis of the causes of postoperative ventral hernia recurrence. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(9):1237-1245.

 5. Piatnochka V. I., Kornaha S. I., Kohan R. S. Assessment of the quality of life after surgical treatment of patients with primary postoperative ventral hernia in conditions of comorbidity. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(11):148-162.

 6. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Знання історії туберкульозу – запорука успіху і застереження від помилок // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2019.- № 4. -– с . 94-99.

 7. Корнага С.І., П’ятночка І.Т. Вміст хімічних елементів у крові та легеневій тканині у хворих на туберкульоз легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. - № 4. – с. 49-53.

 8. Корнага С.І. Сутність лікарської діяльності / Корнага С.І., П’ятночка І.Т. // Медична освіта. – 2019. - № 1. – С. 111-115.

 9. Formation of biofilms by bacteria excreted from chronic anal fissure and the influence of the direct current electric field on them / Kozlovska I., Kornaga S., Kykhtyn M., Horiuk Y., Karatieieva S. // Georgian Medical News. –2018. – No 6 (279). – P. 12-18.

 10. Корнага С.І. Історія зародження, розвитку та теперішній стан фтизіатричної служби на Кременеччині / Корнага С.І., П’ятночка І.Т. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –2018. –№ 4. – С . 97-102.

 11. Корнага С.І., П’ятночка В.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. Заходи поліпшення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. - № 4. – С. 38-44.

 12. Корнага С.І., П’ятночка І.Т. Успіхи та недоліки в боротьбі з туберкульозом // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - № 2. – С. 44-49.

 13. Samohalska O., Kornaga S., Mandziy Z., Boiko T., Radetska L. Evaluation of efficiency of imiglucerase (cerezyme) in the treatment of gaucher disease (case reports and review of the literature) // Georgian medical news. - No 2 (275) 2018. – P. 69-73.

 14. Kozlovska I., Kornaga S., Kykhtyn M., Horiuk Y., Karatieieva S. Formation of biofilms by bacteria excreted from chronic anal fissure and the influence of the direct current electric field on them // Georgian medical news. - No 6 (279) 2018. – P. 12-18.

 15. Корнага С.І., Тхорик Н.В., Панькевич М.В., Корнага Т.В. Характеристика мультирезистентності за даними стаціонару облтуюлиспансеру //…

 16. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Структурна динаміка хворих обласного протитуберкульозного стаціонару за останнє десятиріччя // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 3. – С. 84-87.

 17. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Аналіз недоліків і їх усунення – запорука зниження поширення хіміорезистентного туберкульозу // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. - № 1. – С. 41-44.

 18. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Серцево-судинна система і туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 2. – С. 34-37.

 19. Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. Мультирезистентний туберкульоз за даними обласного протитуберкульозного диспансеру // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 1. – С. 31-32.

 20. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Динаміка мультирезистентності та летальності хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 1. – С. 13-14.

 21. Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Т.В. Туберкульоз у практичній діяльності сімейного лікаря // International journal of medicine and medical research. – 2015. – № 1. – С. 75-79.

 22. Корнага С.І., П’ятночка І.Т. Санітарно-освітня грамотність хворих на мультирезистентний туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 4. – С. 48-52.

 23. Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. Санітарно-освітня грамотність людей – один із важливих чинників зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу // Інфекційні хвороби. – 2015. - № 4. – С. 54-58.

 24. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Про прихильність до лікування хворих на туберкульоз // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 1. – С. 75-79.

 25. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є., Саноцька М.В. Попередження пошкодження діафрагми при хірургічному лікуванні тубемпієми // Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 4. – С. 67-68.

 26. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Шляхи зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу з погляду фтизіоепідеміології // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 67-71.

 27. П’ятночка і.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А. Сімейна медицина: навчальний посібник – 2-ге вид, доп. і перероб. Розділ 15. Туберкульоз – Тернопіль, ТДМУ, 2014 – С. 1037-1062.

 28. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Про рецидиви туберкульозу легень // Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 2. – С. 53-54.

 29. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Проблеми туберкульозу в практиці сімейного лікаря (частина 1) // Медична академія. – 2014. - № 2 (355). – С. 14.

 30. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Проблеми туберкульозу в практиці сімейного лікаря (частина 2) // Медична академія. – 2014. - № 3 (356). – С. 10.

 31. Корнага С.І., Мазур І.М. Зупинимо туберкульоз разом // Медична академія. – 2014. - № 7 (360). – С. 8.

 32. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Роль сімейного лікаря в боротьбі з туберкульозом // Медична освіта. – 2014. - № 1. – С. 92-94.

 33. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Туберкульоз» (2012) – високоефективний динамічний дороговказ // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 31-35.

 34. Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. Мультирезистентність мікобактерій туберкульозу у хворих з рецидивами туберкульозу легень // Інфекційні хвороби. – 2014. - № 3. – С. 87-89.

 35. Корнага С.І. Комплексна терапія хворих на туберкульоз легень під час підтримувальної фази лікування // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – № 1. – С. 84-86.

 36. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В. Шляхи покращення догоспітальної діагностики раку легень в обласному протитуберкульозному диспансері // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 1. – С. 28-30.

 37. Корнага С.І. Роль відеоторакоскопії в діагностиці туберкульозного плевриту // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 52-53.

 38. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Нервово-психічні розлади у хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 3. – С. 43-44.

 39. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Психопрофілактика у практиці лікаря-фтизіатра // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 16-18.

 40. Корнага С.І., Грищук Л.А. Щире слово про людину – лікаря, педагога та науковця // Медична академія. – 2013. - № 13 (342). – С. 3.

 41. Корнага С.І., Денефіль О.В., Мандзій З.П. Етика і деонтологія в начальному процесі студента-медика // Медична освіта. – 2013. - № 4. – С.48-50.

 42. Корнага С.І. Туберкульоз легень в поєднанні з вегето-судинною дистонією // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013. - № 1. – С. 68-71.

 43. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Сатурація крові киснем при різних формах туберкульозу легень залежно від різних чинників // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 1. – С. 12-14.

 44. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В. Роль відеоторакоскопії в клініці туберкульозу // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 1. – С. 137-138.

 45. Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. Сатурація крові киснем при деяких легеневих захворюваннях // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - № 1. – С. 74-77.

 46. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Біохімічні показники крові у хворих на туберкульоз легень в процесі хіміотерапії // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - № 2. – С. 46-49.

 47. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Сатурація крові киснем у хворих на саркоїдоз і туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2012. - № 1. – С. 71-73.

 48. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є. Віддалені результати хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень і плеври // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 2. – С. 68-70.

 49. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Грінченко Л.А., Мадич С.В., Тхорик Н.В., Білик С.О., Ботюк Я.В. Поствакцинні БЦЖ-ускладнення у дітей // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - № 1. – С. 54-57.

 50. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Сатурація крові киснем у хворих на туберкульоз легень в поєднанні з серцево-судинною патологією // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - № 2. – С. 24-26.

 51. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. Порівняльне вивчення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз і рак легень // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 1. – С. 19-20.

 52. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Патоморфоз цитологічного складу крові у хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 3. – С. 32-34.

 53. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Білик Н.М. Комплексна терапія хворих на туберкульоз легень // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. - № 2. – С. 99-101.

 54. Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Савула М.М., Кравченко Н.С., Корнага С.І. Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - № 4. – С. 101-104.

 55. Корнага С.І. Структурні зміни хворих в обласному протитуберкульозному диспансері за останні 10 років // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - № 4. – С. 18-21.

 56. Корнага С.І. Динамічні функціональні зміни серцево-судинної системи в процесі хіміотерапії у хворих на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2012. - № 4. – С. 72-74.

 57. Корнага С.І. Стан серцево-судинної системи хворих похилого віку в процесі хіміотерапії туберкульозу легень // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 4. – С. 21-23.

 58. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. Фізична активність і її вплив на функціональний стан легенево-серцевої системи у хворих на туберкульоз легень // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. - № 1. – С.41-43.

 59. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. Частота ЛОР-патології у хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 2. – С. 45-46.

 60. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є., Білик С.О., Пелехат В.С., Корнага Н.В. Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 3. – С. 82-84.

 61. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є., Білик С.О., Корнага Н.В. Пневмоперитонеум у комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень // Шпитальна хірургія. – 2011. - № 3. – С. 86-88.

 62. Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Н.В. Туберкульоз легень у поєднанні з серцево-судинною патологією // Буковинський медичний вісник. – 2011. - № 3. – С. 205-206.

 63. Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Н.В., Ярема Н.І. Серцево-судинна система у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. - № 2. – С. 56-60.

 64. Корнага С.І. Лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з серцево-судинною патологією // Інфекційні хвороби. – 2011. - № 3. – С. 42-45.

 65. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Кирилюк Я.В., Білоус Л.І., Дереш Н.В., Корнага Н.В. Випадок розшарування аневризми дуги аорти у хворої протитуберкульозного стаціонару // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 1. – С. 33-34.

 66. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. Туберкульоз легень у хворого із синдромом Ейзенменгера // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 2. – С. 15-16.

 67. Корнага С.І. Пат. 50695 Україна. МПК (2009) А61В 5/00, А61В 5/04. Спосіб оцінки функціонального перевантаження правого серця. - № u 2009 11822; заяв. 19.11.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.

 68. Корнага С.І. Серцево-судинна система при антимікобактріальній терапії хворих з рецидивами туберкульозу легень // Інфекційні хвороби. – 2010. - № 2. – С. 56-60.

 69. Панасюк О.В., Антоняк С.М., Панасюк В.О., Петренко О.О., Корнага С.І., Лопатіна Я.В., Радиш Г.В. Нова тактика антимікобактерійної терапії при підозрі на мультирезистентний туберкульоз із несприятливим перебігом // Інфекційні хвороби. – 2010. - № 4. – С. 47-50.

 70. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. Сатурація крові киснем у хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 1. – С. 18-20.

 71. Корнага С.І. Гемодинамічні та електрокардіографічні зміни в процесі антимікобактеріальної терапії хворих на туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2009. - № 1. – С. 60-64.

 72. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень в залежності від стану бронхіального дерева // Український пульмонологічний журнал. – 2009. - № 1. – С. 17-21.

 73. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. Специфічні ураження гортані та бронхів у хворих легеневим туберкульозом // Інфекційні хвороби. – 2009. - № 2. – С. 50-53.

 74. Корнага С.І. Стан серцево-судинної системи при хіміотерапії хворих на хронічний дисемінований туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 2. – С. 23-25.

 75. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Білик С.О., Корнага Н.В. Результати лікування і стан легенево-серцевого апарату хворих на туберкульоз легень, ускладнений специфічним ларингітом // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. - № 1. – С. 78-81.

 76. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. Вплив куріння на сатурацію крові киснем у хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 3. – С. 11-13.

 77. Корнага С.І. Ступінчаста терапія у хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С.46-49.

 78. Корнага С.І. Серцево-судинна патологія у хворих на туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 1. – С. 95-97.

 79. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. Диференціально-діагностична значимість проби Манту при легеневих захворюваннях // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 2. – С. 16-18.

 80. Корнага С.І., Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Малий Ю.М. Частота і характер серцево-судинної патології у хворих на хронічний туберкульоз ускладнений легеневими геморагіями // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. - № 1. – С. 114-116.

 81. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В., Грищук Л.А., Рудик В.Д. Структура хворих обласного протитуберкульозного стаціонару за останнє десятиріччя // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 2. – С. 56-59.

 82. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. Результати проби Манту у хворих на туберкульоз легень з різною груповою і резус-приналежністю крові // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 3. – С. 16-18.

 83. Грищук Л.А., Корнага С.І., Білик С.О., Білик Н.М. Функція зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 3. – С. 27-28.

 84. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Серцево-судинна система при побічних реакціях у процесі хіміотерапії хворих на туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 3. – С. 37-41.

 85. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Рак легень у протитуберкульозному стаціонарі // Вісник наукових досліджень. – 2007. - № 1. – С. 30-32.

 86. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень при різній груповій та резус-приналежності крові // Інфекційні хвороби. – 2007. - № 1. – С. 41-43.

 87. Корнага С.І. Функції дихання і кровообігу у хворих на туберкульоз легень при лікуванні хіміопрепаратами і преднізолоном // Вісник наукових досліджень. – 2007. - № 3. – С. 36-39.

 88. Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Н.В. Побічні реакції хіміотерапії хворих на туберкульоз легень при різній груповій та резус-приналежності крові // Інфекційні хвороби. – 2007. - № 2. – С. 49-53.

 89. Корнага С.І. Легенево-серцева система після успішного завершення хіміотерапії хворих на туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2007. - № 3. – С. 74-78

 90. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Мазур П.Є. Про лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 1. – С. 14-16.

 91. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Динаміка ускладнень і супровідної патології у хворих на туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 1. – С. 45-47.

 92. Грищук Л.А., Корнага С.І. HIV/AIDS-assocsated tuberculosis in Ternopil region // Pneumonologia i alergologia Polska. – 2006. – P. 287.

 93. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А., Рудик В.Д., Єрмак І.З., Беський В.О. Неспецифічні захворювання легень в протитуберкульозному стаціонарі // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 2. – С. 47-49.

 94. Корнага С.І. Хронічне легеневе серце (ХЛС) – найбільш часта безпосередня причина смерті хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 4. – С. 77-78.

 95. Корнага С.І. Туберкульоз легень у поєднанні з цукровим діабетом // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 3. – С. 52-54.

 96. Грищук Л.А., Городецький В.Є., Корнага С.І., Герасимчук П.О. Принципи впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних закладах Польщі // Медична освіта. – 2006. - № 4. – С. 34-36.

 97. Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Н.В. Туберкулінова чутливість у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 4. – С. 57-60.

 98. П’ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Легеневі кровохаркання і кровотечі у хворих на туберкульоз // Методичні рекомендації: Київ. – 2005. – с. 28.

 99. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Мазур П.Є., П’ятночка В.І., Грищук Л.А. Туберкульоз ЛОР-органів, трахеї та бронхів // Тернопіль, 2005. – с. 62.

 100. Tuberculosis (A textbook for students) / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.І., П’ятночка В.І./ Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – с. 246.

 101. Фтизіатрія (Збірник завдань для тестового контролю знань) / За редакцією чл.-кор. АМН України проф. В.Ф. Москаленка та проф. В.І. Петренка/ ... Л.А. Грищук, С.І. Корнага. – Вінниця: Нова книга. – 2005. – с. 296.

 102. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Туберкульоз серцево-судинної системи // Вісник наукових досліджень. – 2005. - № 1. – С. 123-124.

 103. Корнага С.І. Серцево-судинна система у хворих на туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2005. - № 1. – С. 48-51.

 104. П’ятночка І.Т., Грищук ЛА., Корнага С.І. Діагностика і лікування остеопорозу у хворих на туберкульоз легень // Український пульмонологічний журнал. – 2005. - № 3 (додаток). – С. 22-24.

 105. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.І., Мазур П.Є., П’ятночка В.І. Туберкульоз: Підручник. Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2005. – 280 с.

 106. Мельник В.П., Корнага С.І. Серцево-судинна система при антимікобактеріальній терапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2005. - № 3. – С. 72-74.

 107. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І., Зятковська Н.Є. Легеневі кровотечі у хворих на туберкульоз // Інфекційні хвороби. – 2004. - № 1. – С. 78-80.

 108. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. Легеневі геморагії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 1. – С. 22-24.

 109. Грищук Л.І., Корнага С.І. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на інфільтративний туберкульоз легень // Проблеми остеології. – 2004. - № 1-2. – С. 46-48.

 110. Грищук Л.І., Корнага С.І. Туберкульоз сьогодні – проблеми і перспективи // “Медична академія”. – 2004. - № 6. – С. 5.

 111. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. Легеневі геморагії у хворих на хронічні форми туберкульозу легень // Інфекційні хвороби. – 2004. - № 2. – С. 73-75.

 112. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І., Зятковська Н.Є. Соціально-медичні аспекти легеневих геморагій у хворих з рецидивами туберкульозу // Вісник ОЗО. - 2004. - № 1. – С. 55-57.

 113. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. Причини смерті хворих на туберкульоз легень ускладнений легеневими геморагіями // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2004. - № 3. – С. 46-47.

 114. П’ятночка І.Т., Корнага С.І Гемодинамічні показники у хворих на туберкульоз легень // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 4. – С. 57-59.

 115. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. Профілактика легеневих геморагій у хворих на туберкульоз легень // Інформаційний лист № 128. – Київ, 2004. – 3с.

 116. Грищук Л.І., П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Дем’яненко С.М. Спосіб прогнозування легеневої кровотечі у хворих натуберкульоз легень // Деклараційний патент № 2004010308.

 117. П’ятночка І.Т., Беденюк А.Д., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Туберкульоз органів травлення // Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004. – 55 с.

 118. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. Застосування гепатопротекторів в комплексній терапії туберкульозу легень з метою попередження геморагічних ускладнень // Інформаційний лист № 129. – Київ, 2004. – 3с.

 119. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Рудик В.Д., Беський В.О., Дем’янова Г.І., Пелехат Н.Б. Про аномалії розвитку легень // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 3. – С. 93-95.

 120. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Стан легенево-серцевого апарату при хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень // Інфекційні хвороби. – 2004. - № 4. – С. 75-78.

 121. Грищук Л.І., Корнага С.І., Пелехат Н.Б. Геморагічні ускладнення у хворих на туберкульоз легень // Українські медичні вісті. – 2003. – Т. 5. - № 1. – С. 79-80.

 122. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І., Градова О.І., Майовецька Н.С., Медвідь Л.І. Хіміорезистентний туберкульоз за даними обласного протитуберкульозного диспансеру // Український пульмонологічний журнал. – 2003. - № 2. – С. 326.

 123. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.І. Клінічні та електрокардіографічні показники у хворих на туберкульоз легень залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини. – Інфекційні хвороби. – 2003. - № 1. – С. 20-22.

 124. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. Перебіг туберкульозу легень в залежності від стану мінеральної щільності кісткової тканини // Український медичний альманах. – 2003. - № 2. – С. 124-126.

 125. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І., Білик С.О. Легеневі геморагічні ускладнення у жінок, хворих на туберкульоз легень в доменопаузальний та післяменопаузальний період життя // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 3. – С. 161-163.

 126. П’ятночка І.Т., Беденюк А.Д., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Туберкульоз кишечника // Шпитальна хірургія. – 2003. - №. 4. – С. 98-101.

 127. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Туберкульоз червоподібного відростка // Шпитальна хірургія. – 2002. - № 2. – С. 87-89.

 128. П’ятночка І.Т., Медвідь Л.І., Корнага С.І., Градова О.І., Майовецька Н.С., Денісов Ю.М., Білоус Л.І. Гостра нирково-печінкова недостатність – ускладнення лікування ріфампіцином // Інфекційні хвооби. – 2002. - № 2. – С. 104-106.

 129. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Вчені-фтизіатри, уродженці Тернопілля // "Медична академія". – 2002. - № 21. – С. 8-9.

 130. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. Стан кісткової системи у жінок, хворих на туберкульоз легень в доменопаузальний та післяменопаузальний періоди // Вісник наукових досліджень. – 2002. - № 3. – С. 71-72.

 131. П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. Метеорологічні фактори і геморагічні ускладнення у хворих на туберкульоз легень. – Інфекційні хвороби. – 2002. - № 3. – С. 52-54.

 132. Фтизіатрія (навчальний посібник українською та англійською мовами) / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2002. – 260 с.

 133. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Ваврищук Т.А., Опанасець Н.С., Урізченко В.В. Орієнтаційно-пошукова реакція зорового аналізатора у хворих на туберкульоз легень // Укр. пульмонологічний журнал. - 2001. - № 1. - С. 50-52.

 134. Савула М.М., Кравченко Н.С., Бліхар Є.Й., П’ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. Шляхи оптимізації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів // Навчально-методична конференція. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - С. 116-118.

 135. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. Ураження серцево-судинної системи при туберкульозі // Інфекційні хвороби. - 2001. - № 3. - С. 68-73.

 136. Корнага С.І. Функція зовнішнього дихання при хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень // Автореф. дис. канд. мед. наук. - Київ, 2000. - 22 с.

 137. П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Легеневі кровохаркання і кровотечі (частота, причини, патогенез, клініка, діагностика і лікування). - Тернопіль. - “Укрмедкнига”, 1999. - 28 с.

 138. П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А., Паламар М.В. Туберкульоз у поєднанні з раком легень // Інфекційні хвороби. - 1999. - №4. - С. 51-55.

 139. Мельник В.П., Корнага С.І. Динаміка функції зовнішнього дихання при хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень // Укр. пульмонологічний журн. - 1998. - № 3. - С. 33-36.

 140. Корнага С.І. Аналіз захворюваності на туберкульоз легень та ефективності лікування хворих // Інфекційні хвороби. - 1998. - № 4. - С. 44-47.

 141. Мельник В.П., П’ятночка І.Т., Корнага С.І. Функціональні обгрунтування тривалості застосування стрептоміцину сульфату і корекція ФЗД в процесі хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень // Укр. пульмонологічний журн. - 1998. - № 3. - С. 23-25.

 142. Інфільтративний туберкульоз легень за даними обласного протитуберку-льозного диспансеру / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А. та співавт. // Матеріали ХL підсумкової наук. конф.- Тернопіль “Медична академія”, 1997. - С. 177-179.

 143. П’ятночка І.Т., Мазур П.Є., Корнага С.І., Карнаух В.М. Методи дослідження функції зовнішнього дихання // Навч.-метод. посібник. - Тернопіль, 1997. - 56 с.

 144. Інфільтративний туберкульоз в структурі вперше виявленого туберкульозу органів дихання /П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Градова О.І. та співавт. // Щорічник. Вип.І - Книжково-жур. видавництво “Тернопіль”. - Київ, 1997. - С. 400.

 145. Бронхологічні методи дослідження / П’ятночка І.Т., Білик Л.С., Корнага С.І., Заводович Ю.С., Хованець І.С // Навч.-метод. посібник. - Тернопіль, 1997. - 40 с.

 146. Грищук Л.А., Корнага С.І. Вплив хіміопрепаратів на слизову оболонку тонкої кишки при експериментальному туберкульозі // Сучасні проблеми фармакології. - 27-29 вересня 1995 р., Полтава. - С. 47.

 147. Панасюк А.В., Пятночка И.Т., Корнага С.И. Результати использования математического метода для дифференциальной диагностики туберкулёза и рака лёгких // Врачебное дело. - 1992. - № 5. - С. 50-53.

 148. Пятночка И.Т., Корнага С.И., Мартынюк И.А. Цитологические исследования в дифференциальной диагностике туберкулёза и рака лёгких // Лаб. дело. - 1988. - № 12. - С. 47-49.

 149. Пятночка И.Т., Корнага С.И., Исаева Т.П. О причинах ошибок в диагностике рака лёгкого на догоспитальном этапе обследования больных // Пробл. туберкулёза. - 1987. - № 3. - 29-31.

 150. Пятночка И.Т., Корнага С.И. Сравнительный анализ симптомов туберкулёза и рака лёгких // Пробл. туберкулёза. - 1986. - № 6. - 19-21.

 151. Пятночка И.Т., Корнага С.И., Хованец И.С., Мисула Б.А. Использование тимекаина при бронхологическом исследовании // Новые лекарственные препараты. Экспресс-информация. - 1985. - № 9. - С. 5-7.

 152. Пятночка И.Т., Корнага С.И. Сравнительная оценка функциональных и бронхоцитологических показателей у больных туберкулезом и раком лёгкого // М., 1884, 11с. (Рукопись деп. во ВНИИМИ МЗ СССР №8181-84). - МРЖ. - ІІ. - 1984. - № 12. - С.36.

 153. Пятночка И.Т., Корнага С.И., Карнаух В.Н. Функция внешнего дыхания у больных свежевыявленным туберкулёзом легких с учетом состояния бронхиального дерева // М., 1883, 11с. (Рукопись деп. во ВНИИМИ МЗ СССР №27028-83). - МРЖ. - ІІ. - 1984. - № 4. - С. 8.

 154. Пятночка И.Т., Корнага С.И. Легочные кровохарканья как причина летальных исходов у больных туберкулёзом лёгких // Врачебное дело. - 1984. - № 12. - С. 45-47.

 155. Пятночка И.Т., Корнага С.И. Легочное кровохарканье и состояние бронхиального дерева у больных пневмонией, туберкулёзом и раком лёгкого // Врачебное дело. - 1984. - № 1. - С. 52-54.