Наукові публікації проф. Корнаги С. І.

 1. Незнання історії туберкульозу — шлях до невиправданих помилок / П’ятночка І.Т., Корнага С.І // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. - № 3. – с. 86-91.

 2. Роль рентген флюорографічних обстежень, як й інших досліджень, у ранньому виявленні туберкульозу / Корнага С.І., П’ятночка І.Т. // Медична академія. – 2019. - № 3 (476). – С. 4-5.

 3. Історія туберкульозу від сивої давнини до сучасності / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Медична академія. – 2019. - № 18-19 (491-492). – С. 11 -14.

 4. A retrospective analysis of the causes of postoperative ventral hernia recurrence / Piatnochka V. I., Kornaha S. I., Kohan R. S. // Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(9):1237-1245.

 5. Assessment of the quality of life after surgical treatment of patients with primary postoperative ventral hernia in conditions of comorbidity / Piatnochka V. I., Kornaha S. I., Kohan R. S. // Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(11):148-162.

 6. Знання історії туберкульозу – запорука успіху і застереження від помилок / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2019.- № 4. – с . 94-99.

 7. Вміст хімічних елементів у крові та легеневій тканині у хворих на туберкульоз легень / Корнага С.І., П’ятночка І.Т. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. - № 4. – с. 49-53.

 8. Сутність лікарської діяльності / Корнага С.І., П’ятночка І.Т. // Медична освіта. – 2019. - № 1. – С. 111-115.

 9. Formation of biofilms by bacteria excreted from chronic anal fissure and the influence of the direct current electric field on them / Kozlovska I., Kornaga S., Kykhtyn M., Horiuk Y., Karatieieva S. // Georgian Medical News. –2018. – No 6 (279). – P. 12-18.

 10. Історія зародження, розвитку та теперішній стан фтизіатричної служби на Кременеччині / Корнага С.І., П’ятночка І.Т. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –2018. –№ 4. – С . 97-102.

 11. Заходи поліпшення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз легень / Корнага С.І., П’ятночка В.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2017. - № 4. – С. 38-44.

 12. Успіхи та недоліки в боротьбі з туберкульозом / Корнага С.І., П’ятночка І.Т. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - № 2. – С. 44-49.

 13. Evaluation of efficiency of imiglucerase (cerezyme) in the treatment of gaucher disease (case reports and review of the literature) / Samohalska O., Kornaga S., Mandziy Z., Boiko T., Radetska L. // Georgian medical news. - No 2 (275) 2018. – P. 69-73.

 14. Formation of biofilms by bacteria excreted from chronic anal fissure and the influence of the direct current electric field on them / Kozlovska I., Kornaga S., Kykhtyn M., Horiuk Y., Karatieieva S. // Georgian medical news. - No 6 (279) 2018. – P. 12-18.

 15. Характеристика мультирезистентності за даними стаціонару облтуюлиспансеру / Корнага С.І., Тхорик Н.В., Панькевич М.В., Корнага Т.В. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 119-120.

 16. Структурна динаміка хворих обласного протитуберкульозного стаціонару за останнє десятиріччя / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 3. – С. 84-87.

 17. Аналіз недоліків і їх усунення – запорука зниження поширення хіміорезистентного туберкульозу / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. - № 1. – С. 41-44.

 18. Серцево-судинна система і туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 2. – С. 34-37.

 19. Мультирезистентний туберкульоз за даними обласного протитуберкульозного диспансеру / Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 1. – С. 31-32.

 20. Динаміка мультирезистентності та летальності хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 1. – С. 13-14.

 21. Туберкульоз у практичній діяльності сімейного лікаря / Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Т.В. // International journal of medicine and medical research. – 2015. – № 1. – С. 75-79.

 22. Санітарно-освітня грамотність хворих на мультирезистентний туберкульоз / Корнага С.І., П’ятночка І.Т. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 4. – С. 48-52.

 23. Санітарно-освітня грамотність людей – один із важливих чинників зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу / Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. // Інфекційні хвороби. – 2015. - № 4. – С. 54-58.

 24. Про прихильність до лікування хворих на туберкульоз / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 1. – С. 75-79.

 25. Попередження пошкодження діафрагми при хірургічному лікуванні тубемпієми / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є., Саноцька М.В. // Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 4. – С. 67-68.

 26. Шляхи зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу з погляду фтизіоепідеміології / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 67-71.

 27. Сімейна медицина: навчальний посібник / П’ятночка і.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А. // – 2-ге вид, доп. і перероб. Розділ 15. Туберкульоз – Тернопіль, ТДМУ, 2014 – С. 1037-1062.

 28. Про рецидиви туберкульозу легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 2. – С. 53-54.

 29. Проблеми туберкульозу в практиці сімейного лікаря (частина 1) / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Медична академія. – 2014. - № 2 (355). – С. 14.

 30. Проблеми туберкульозу в практиці сімейного лікаря (частина 2) / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Медична академія. – 2014. - № 3 (356). – С. 10.

 31. Зупинимо туберкульоз разом / Корнага С.І., Мазур І.М. // Медична академія. – 2014. - № 7 (360). – С. 8.

 32. Роль сімейного лікаря в боротьбі з туберкульозом / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Медична освіта. – 2014. - № 1. – С. 92-94.

 33. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Туберкульоз» (2012) – високоефективний динамічний дороговказ / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 31-35.

 34. Мультирезистентність мікобактерій туберкульозу у хворих з рецидивами туберкульозу легень / Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. // Інфекційні хвороби. – 2014. - № 3. – С. 87-89.

 35. Комплексна терапія хворих на туберкульоз легень під час підтримувальної фази лікування / Корнага С.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – № 1. – С. 84-86.

 36. Шляхи покращення догоспітальної діагностики раку легень в обласному протитуберкульозному диспансері / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 1. – С. 28-30.

 37. Роль відеоторакоскопії в діагностиці туберкульозного плевриту / Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 52-53.

 38. Нервово-психічні розлади у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 3. – С. 43-44.

 39. Психопрофілактика у практиці лікаря-фтизіатра / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 16-18.

 40. Щире слово про людину – лікаря, педагога та науковця / Корнага С.І., Грищук Л.А. // Медична академія. – 2013. - № 13 (342). – С. 3.

 41. Етика і деонтологія в начальному процесі студента-медика / Корнага С.І., Денефіль О.В., Мандзій З.П. // Медична освіта. – 2013. - № 4. – С.48-50.

 42. Туберкульоз легень в поєднанні з вегето-судинною дистонією / Корнага С.І. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013. - № 1. – С. 68-71.

 43. Сатурація крові киснем при різних формах туберкульозу легень залежно від різних чинників / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 1. – С. 12-14.

 44. Роль відеоторакоскопії в клініці туберкульозу / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В. // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 1. – С. 137-138.

 45. Сатурація крові киснем при деяких легеневих захворюваннях / Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Тхорик Н.В. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - № 1. – С. 74-77.

 46. Біохімічні показники крові у хворих на туберкульоз легень в процесі хіміотерапії / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - № 2. – С. 46-49.

 47. Сатурація крові киснем у хворих на саркоїдоз і туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Інфекційні хвороби. – 2012. - № 1. – С. 71-73.

 48. Віддалені результати хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень і плеври / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є. // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 2. – С. 68-70.

 49. Поствакцинні БЦЖ-ускладнення у дітей / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Грінченко Л.А., Мадич С.В., Тхорик Н.В., Білик С.О., Ботюк Я.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - № 1. – С. 54-57.

 50. Сатурація крові киснем у хворих на туберкульоз легень в поєднанні з серцево-судинною патологією / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - № 2. – С. 24-26.

 51. Порівняльне вивчення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз і рак легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Тхорик Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 1. – С. 19-20.

 52. Патоморфоз цитологічного складу крові у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 3. – С. 32-34.

 53. Комплексна терапія хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Білик Н.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. - № 2. – С. 99-101.

 54. Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Савула М.М., Кравченко Н.С., Корнага С.І. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - № 4. – С. 101-104.

 55. Структурні зміни хворих в обласному протитуберкульозному диспансері за останні 10 років / Корнага С.І. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - № 4. – С. 18-21.

 56. Динамічні функціональні зміни серцево-судинної системи в процесі хіміотерапії у хворих на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2012. - № 4. – С. 72-74.

 57. Стан серцево-судинної системи хворих похилого віку в процесі хіміотерапії туберкульозу легень / Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 4. – С. 21-23.

 58. Фізична активність і її вплив на функціональний стан легенево-серцевої системи у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. - № 1. – С.41-43.

 59. Частота ЛОР-патології у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 2. – С. 45-46.

 60. Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є., Білик С.О., Пелехат В.С., Корнага Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 3. – С. 82-84.

 61. Пневмоперитонеум у комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є., Білик С.О., Корнага Н.В. // Шпитальна хірургія. – 2011. - № 3. – С. 86-88.

 62. Туберкульоз легень у поєднанні з серцево-судинною патологією / Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Н.В. // Буковинський медичний вісник. – 2011. - № 3. – С. 205-206.

 63. Серцево-судинна система у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Н.В., Ярема Н.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. - № 2. – С. 56-60.

 64. Лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з серцево-судинною патологією / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2011. - № 3. – С. 42-45.

 65. Випадок розшарування аневризми дуги аорти у хворої протитуберкульозного стаціонару / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Кирилюк Я.В., Білоус Л.І., Дереш Н.В., Корнага Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 1. – С. 33-34.

 66. Туберкульоз легень у хворого із синдромом Ейзенменгера / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 2. – С. 15-16.

 67. Пат. 50695 Україна. МПК (2009) А61В 5/00, А61В 5/04. Спосіб оцінки функціонального перевантаження правого серця / Корнага С.І. - № u 2009 11822; заяв. 19.11.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.

 68. Серцево-судинна система при антимікобактріальній терапії хворих з рецидивами туберкульозу легень / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2010. - № 2. – С. 56-60.

 69. Нова тактика антимікобактерійної терапії при підозрі на мультирезистентний туберкульоз із несприятливим перебігом / Панасюк О.В., Антоняк С.М., Панасюк В.О., Петренко О.О., Корнага С.І., Лопатіна Я.В., Радиш Г.В. // Інфекційні хвороби. – 2010. - № 4. – С. 47-50.

 70. Сатурація крові киснем у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 1. – С. 18-20.

 71. Гемодинамічні та електрокардіографічні зміни в процесі антимікобактеріальної терапії хворих на туберкульоз легень / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2009. - № 1. – С. 60-64.

 72. Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень в залежності від стану бронхіального дерева / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Український пульмонологічний журнал. – 2009. - № 1. – С. 17-21.

 73. Специфічні ураження гортані та бронхів у хворих легеневим туберкульозом / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. // Інфекційні хвороби. – 2009. - № 2. – С. 50-53.

 74. Стан серцево-судинної системи при хіміотерапії хворих на хронічний дисемінований туберкульоз легень / Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 2. – С. 23-25.

 75. Результати лікування і стан легенево-серцевого апарату хворих на туберкульоз легень, ускладнений специфічним ларингітом / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Білик С.О., Корнага Н.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. - № 1. – С. 78-81.

 76. Вплив куріння на сатурацію крові киснем у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 3. – С. 11-13.

 77. Ступінчаста терапія у хворих на туберкульоз легень / Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С.46-49.

 78. Серцево-судинна патологія у хворих на туберкульоз легень / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 1. – С. 95-97.

 79. Диференціально-діагностична значимість проби Манту при легеневих захворюваннях / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 2. – С. 16-18.

 80. Частота і характер серцево-судинної патології у хворих на хронічний туберкульоз ускладнений легеневими геморагіями / Корнага С.І., Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Малий Ю.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. - № 1. – С. 114-116.

 81. Структура хворих обласного протитуберкульозного стаціонару за останнє десятиріччя / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В., Грищук Л.А., Рудик В.Д. // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 2. – С. 56-59.

 82. Результати проби Манту у хворих на туберкульоз легень з різною груповою і резус-приналежністю крові / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 3. – С. 16-18.

 83. Функція зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легень / Грищук Л.А., Корнага С.І., Білик С.О., Білик Н.М. // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 3. – С. 27-28.

 84. Серцево-судинна система при побічних реакціях у процесі хіміотерапії хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 3. – С. 37-41.

 85. Рак легень у протитуберкульозному стаціонарі / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2007. - № 1. – С. 30-32.

 86. Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень при різній груповій та резус-приналежності крові / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Корнага Н.В. // Інфекційні хвороби. – 2007. - № 1. – С. 41-43.

 87. Функції дихання і кровообігу у хворих на туберкульоз легень при лікуванні хіміопрепаратами і преднізолоном / Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2007. - № 3. – С. 36-39.

 88. Побічні реакції хіміотерапії хворих на туберкульоз легень при різній груповій та резус-приналежності крові / Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Н.В. // Інфекційні хвороби. – 2007. - № 2. – С. 49-53.

 89. Легенево-серцева система після успішного завершення хіміотерапії хворих на туберкульоз легень / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2007. - № 3. – С. 74-78

 90. Про лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Мазур П.Є. // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 1. – С. 14-16.

 91. Динаміка ускладнень і супровідної патології у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 1. – С. 45-47.

 92. HIV/AIDS-assocsated tuberculosis in Ternopil region / Грищук Л.А., Корнага С.І. // Pneumonologia i alergologia Polska. – 2006. – P. 287.

 93. Неспецифічні захворювання легень в протитуберкульозному стаціонарі / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А., Рудик В.Д., Єрмак І.З., Беський В.О. // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 2. – С. 47-49.

 94. Хронічне легеневе серце (ХЛС) – найбільш часта безпосередня причина смерті хворих на туберкульоз легень / Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 4. – С. 77-78.

 95. Туберкульоз легень у поєднанні з цукровим діабетом / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 3. – С. 52-54.

 96. Принципи впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних закладах Польщі / Грищук Л.А., Городецький В.Є., Корнага С.І., Герасимчук П.О. // Медична освіта. – 2006. - № 4. – С. 34-36.

 97. Туберкулінова чутливість у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Н.В. // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 4. – С. 57-60.

 98. Легеневі кровохаркання і кровотечі у хворих на туберкульоз / П’ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Методичні рекомендації: Київ. – 2005. – с. 28.

 99. Туберкульоз ЛОР-органів, трахеї та бронхів / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Мазур П.Є., П’ятночка В.І., Грищук Л.А. // Тернопіль, 2005. – с. 62.

 100. Tuberculosis (A textbook for students) / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.І., П’ятночка В.І./ Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – с. 246.

 101. Фтизіатрія (Збірник завдань для тестового контролю знань) / За редакцією чл.-кор. АМН України проф. В.Ф. Москаленка та проф. В.І. Петренка/ ... Л.А. Грищук, С.І. Корнага. – Вінниця: Нова книга. – 2005. – с. 296.

 102. Туберкульоз серцево-судинної системи / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2005. - № 1. – С. 123-124.

 103. Серцево-судинна система у хворих на туберкульоз легень / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2005. - № 1. – С. 48-51.

 104. Діагностика і лікування остеопорозу у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Грищук ЛА., Корнага С.І. // Український пульмонологічний журнал. – 2005. - № 3 (додаток). – С. 22-24.

 105. Туберкульоз/ П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.І., Мазур П.Є., П’ятночка В.І.// Підручник. Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2005. – 280 с.

 106. Серцево-судинна система при антимікобактеріальній терапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень / Мельник В.П., Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2005. - № 3. – С. 72-74.

 107. Легеневі кровотечі у хворих на туберкульоз / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І., Зятковська Н.Є. // Інфекційні хвороби. – 2004. - № 1. – С. 78-80.

 108. Легеневі геморагії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 1. – С. 22-24.

 109. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на інфільтративний туберкульоз легень / Грищук Л.І., Корнага С.І. // Проблеми остеології. – 2004. - № 1-2. – С. 46-48.

 110. Туберкульоз сьогодні – проблеми і перспективи / Грищук Л.І., Корнага С.І. // “Медична академія”. – 2004. - № 6. – С. 5.

 111. Легеневі геморагії у хворих на хронічні форми туберкульозу легень / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2004. - № 2. – С. 73-75.

 112. Соціально-медичні аспекти легеневих геморагій у хворих з рецидивами туберкульозу / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І., Зятковська Н.Є. // Вісник ОЗО. - 2004. - № 1. – С. 55-57.

 113. Причини смерті хворих на туберкульоз легень ускладнений легеневими геморагіями / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2004. - № 3. – С. 46-47.

 114. Гемодинамічні показники у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 4. – С. 57-59.

 115. Профілактика легеневих геморагій у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. // Інформаційний лист № 128. – Київ, 2004. – 3с.

 116. Спосіб прогнозування легеневої кровотечі у хворих натуберкульоз легень / Грищук Л.І., П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Дем’яненко С.М. // Деклараційний патент № 2004010308.

 117. Туберкульоз органів травлення / П’ятночка І.Т., Беденюк А.Д., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004. – 55 с.

 118. Застосування гепатопротекторів в комплексній терапії туберкульозу легень з метою попередження геморагічних ускладнень / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. // Інформаційний лист № 129. – Київ, 2004. – 3с.

 119. Про аномалії розвитку легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Рудик В.Д., Беський В.О., Дем’янова Г.І., Пелехат Н.Б. // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 3. – С. 93-95.

 120. Стан легенево-серцевого апарату при хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2004. - № 4. – С. 75-78.

 121. Геморагічні ускладнення у хворих на туберкульоз легень / Грищук Л.І., Корнага С.І., Пелехат Н.Б. // Українські медичні вісті. – 2003. – Т. 5. - № 1. – С. 79-80.

 122. Хіміорезистентний туберкульоз за даними обласного протитуберкульозного диспансеру / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І., Градова О.І., Майовецька Н.С., Медвідь Л.І. // Український пульмонологічний журнал. – 2003. - № 2. – С. 326.

 123. Клінічні та електрокардіографічні показники у хворих на туберкульоз легень залежно від стану мінеральної щільності кісткової тканини / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.І. // Інфекційні хвороби. – 2003. - № 1. – С. 20-22.

 124. Перебіг туберкульозу легень в залежності від стану мінеральної щільності кісткової тканини / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. // Український медичний альманах. – 2003. - № 2. – С. 124-126.

 125. Легеневі геморагічні ускладнення у жінок, хворих на туберкульоз легень в доменопаузальний та післяменопаузальний період життя / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І., Білик С.О. // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 3. – С. 161-163.

 126. Туберкульоз кишечника / П’ятночка І.Т., Беденюк А.Д., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Шпитальна хірургія. – 2003. - №. 4. – С. 98-101.

 127. Туберкульоз червоподібного відростка / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Шпитальна хірургія. – 2002. - № 2. – С. 87-89.

 128. Гостра нирково-печінкова недостатність – ускладнення лікування ріфампіцином / П’ятночка І.Т., Медвідь Л.І., Корнага С.І., Градова О.І., Майовецька Н.С., Денісов Ю.М., Білоус Л.І. // Інфекційні хвооби. – 2002. - № 2. – С. 104-106.

 129. Вчені-фтизіатри, уродженці Тернопілля / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // "Медична академія". – 2002. - № 21. – С. 8-9.

 130. Стан кісткової системи у жінок, хворих на туберкульоз легень в доменопаузальний та післяменопаузальний періоди / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2002. - № 3. – С. 71-72.

 131. Метеорологічні фактори і геморагічні ускладнення у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Грищук Л.І., Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. – 2002. - № 3. – С. 52-54.

 132. Фтизіатрія (навчальний посібник українською та англійською мовами) / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. – Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2002. – 260 с.

 133. Орієнтаційно-пошукова реакція зорового аналізатора у хворих на туберкульоз легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Ваврищук Т.А., Опанасець Н.С., Урізченко В.В. // Укр. пульмонологічний журнал. - 2001. - № 1. - С. 50-52.

 134. Шляхи оптимізації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів / Савула М.М., Кравченко Н.С., Бліхар Є.Й., П’ятночка І.Т., Грищук Л.А., Корнага С.І. // Навчально-методична конференція. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - С. 116-118.

 135. Ураження серцево-судинної системи при туберкульозі / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., П’ятночка В.І. // Інфекційні хвороби. - 2001. - № 3. - С. 68-73.

 136. Функція зовнішнього дихання при хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень / Корнага С.І. // Автореф. дис. канд. мед. наук. - Київ, 2000. - 22 с.

 137. Легеневі кровохаркання і кровотечі (частота, причини, патогенез, клініка, діагностика і лікування) / П’ятночка І.Т., Корнага С.І. // Тернопіль. - “Укрмедкнига”, 1999. - 28 с.

 138. Туберкульоз у поєднанні з раком легень / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А., Паламар М.В. // Інфекційні хвороби. - 1999. - №4. - С. 51-55.

 139. Динаміка функції зовнішнього дихання при хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень / Мельник В.П., Корнага С.І. // Укр. пульмонологічний журн. - 1998. - № 3. - С. 33-36.

 140. Аналіз захворюваності на туберкульоз легень та ефективності лікування хворих / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби. - 1998. - № 4. - С. 44-47.

 141. Функціональні обгрунтування тривалості застосування стрептоміцину сульфату і корекція ФЗД в процесі хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень // Укр. пульмонологічний журн. - 1998. - № 3. - С. 23-25.

 142. Методи дослідження функції зовнішнього дихання / П’ятночка І.Т., Мазур П.Є., Корнага С.І., Карнаух В.М. // Навч.-метод. посібник. - Тернопіль, 1997. - 56 с.

 143. Інфільтративний туберкульоз в структурі вперше виявленого туберкульозу органів дихання /П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Градова О.І. та співавт. // Щорічник. Вип.І - Книжково-жур. видавництво “Тернопіль”. - Київ, 1997. - С. 400.

 144. Бронхологічні методи дослідження / П’ятночка І.Т., Білик Л.С., Корнага С.І., Заводович Ю.С., Хованець І.С // Навч.-метод. посібник. - Тернопіль, 1997. - 40 с.

 145. Вплив хіміопрепаратів на слизову оболонку тонкої кишки при експериментальному туберкульозі / Грищук Л.А., Корнага С.І. // Сучасні проблеми фармакології. - 27-29 вересня 1995 р., Полтава. - С. 47.

 146. Результати использования математического метода для дифференциальной диагностики туберкулёза и рака лёгких / Панасюк А.В., Пятночка И.Т., Корнага С.И. // Врачебное дело. - 1992. - № 5. - С. 50-53.

 147. Цитологические исследования в дифференциальной диагностике туберкулёза и рака лёгких / Пятночка И.Т., Корнага С.И., Мартынюк И.А. // Лаб. дело. - 1988. - № 12. - С. 47-49.

 148. О причинах ошибок в диагностике рака лёгкого на догоспитальном этапе обследования больных / Пятночка И.Т., Корнага С.И., Исаева Т.П. // Пробл. туберкулёза. - 1987. - № 3. - 29-31.

 149. Сравнительный анализ симптомов туберкулёза и рака лёгких / Пятночка И.Т., Корнага С.И. // Пробл. туберкулёза. - 1986. - № 6. - 19-21.

 150. Использование тимекаина при бронхологическом исследовании / Пятночка И.Т., Корнага С.И., Хованец И.С., Мисула Б.А. // Новые лекарственные препараты. Экспресс-информация. - 1985. - № 9. - С. 5-7.

 151. Сравнительная оценка функциональных и бронхоцитологических показателей у больных туберкулезом и раком лёгкого / Пятночка И.Т., Корнага С.И. // М., 1884, 11с. (Рукопись деп. во ВНИИМИ МЗ СССР №8181-84). - МРЖ. - ІІ. - 1984. - № 12. - С.36.

 152. Функция внешнего дыхания у больных свежевыявленным туберкулёзом легких с учетом состояния бронхиального дерева / Пятночка И.Т., Корнага С.И., Карнаух В.Н. // М., 1883, 11с. (Рукопись деп. во ВНИИМИ МЗ СССР №27028-83). - МРЖ. - ІІ. - 1984. - № 4. - С. 8.

 153. Легочные кровохарканья как причина летальных исходов у больных туберкулёзом лёгких / Пятночка И.Т., Корнага С.И. // Врачебное дело. - 1984. - № 12. - С. 45-47.

 154. Легочное кровохарканье и состояние бронхиального дерева у больных пневмонией, туберкулёзом и раком лёгкого / Пятночка И.Т., Корнага С.И. // Врачебное дело. - 1984. - № 1. - С. 52-54.