Наукові публікації проф. Грищука Л. А.

  1. Klymnyuk S. I., Hryshchuk L. A., Vynnychuk M. O., Boiko T. V., Smachylo I. V., Lykhatska G. V., Smachylo I. I. Diagnostic Chemoresistant Mycobacterium Tuberculosis in the Ternopil Region of Ukraine // Wiadomosci lekarskie . – 2020. – Vol. 73 (No 5). – P. 959-962.

  2. Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень / Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2018. – № 4(35). – С. 48–53.

  3. Gryshchuk O. Hryshchuk L. Treatment of pneumonia in patients with post tuberculosis changes// XXXV Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 12-15 maja 2018. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/2044

  4. Hospodarskyy I., Hospodarska K., Hryshchuk L. Intravenous immune globulin effectiveness in patients with viral pneumonias during pandemic of flu А H1N1 California (2009) and season flu epidemics (2013-2017) // XXXV Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 12-15 maja 2018. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/2012

  5. Hryshchuk L., Gryshchuk O. Hospodarskyy I. Diagnostics and treatment of pneumonia in immunoscompromated patients // XXXV Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 12-15 maja 2018. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/2038

  6. Л.А. Грищук, Н.С. Кравченко, Т.В. Романів, О.М Окусок . Ко- інфекція туберкульоз/СНІД в Тернопільській області / Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 травня 2018р.Київ)// Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція. № 2. С.80

  7. Корнага С.І., Грищук Л,А., Кравченко Н.С., Савула М.М. Проблеми викладання туберкульозу у підготовці сімейного лікаря. Матеріали ХУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. ) 17-18 травня 2018 року. Тернопіль, «Укрмедкнига». 2018. С. 462-463

  8. Окусок О.М., Грищук Л.А., Небесна З.М., Табас П.С., Клос Р.О. /Діагностика цитолітичного синдрому у хворих на туберкульоз легень// Медична та клінічна хімія.– 2017.– №1(70) – С. 47–53.

  9. Грищук Л.А., Окусок О.М., Якимів І.С., Василишин О.В. / Функціональні порушення печінки під час стаціонарного лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень //Матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 31-32.

  10. Мельник Л.П., Грищук Л.А. Діагностика паразитарних захворювань у хворих на туберкульоз // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 78.

  11. L. P. Melnyk, L. A. Hryshchuk, M. Koziol–Montewka, P. S. Tabas, R. O. Klos /Awareness of lyme borreliosis of the patients of ternopil regional tb dispensary // International Journal of Medicine and Medical Research . – 2017. Vol. 3, Iss.1/– P. 60-63.

  12. Окусок О.М., Л.А. Грищук, Ю.М. Малий / Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від токсичного ураження печінки // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 2 (72) – С.21–25.

  13. Грищук Л.А., Окусок О.М. /Функціональні порушення печінки у вперше діагностованих хворих на мультирезистентний туберкульоз легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2017. – № 3(30). – С. 50–55.

  14. Грищук Л.А Окусок О.М./ Корекція токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на печінку у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень. // Медична та клінічна хімія.– 2017.– №3 (72) Т. 21– С. 15–22.

  15. Hryshchuk L., Okusok О., Boiko T., Lykhatska H., Radetska L. / Functional hepatic disorders in the patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis // Georgian medical news – 2017 – №10(271) – Р.43–55

  16. Мельник Л.П., Грищук Л.А. Васильєва Н.А., Шкільна М.І. / Поєднаний перебіг туберкульозу і лямбліозу // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3. – С. 64-70.

  17. Окусок О.М., Грищук Л.А. Кравець Н.О., Вакуленко Д.В. / Гематологічні аспекти функціональних порушень печінки у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4. – С. 22-29

  18. Окусок О.М., Грищук Л.А., Луцишин К.О. / Ультразвукова діагностика печінки у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень // Матеріали V наукового симпозіуму “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю), м. Тернопіль – 20–22 вересня 2017 р.– С. 31–32

  19. Окусок О. М., Грищук Л. А., Якимів І.С., Василишин О.В., Куземко М.М. /Визначення ШОЕ у магнітному полі як маркер функціонального порушення печінки хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Матеріали V наукового симпозіуму “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю), м. Тернопіль – 20–22 вересня 2017 р .– С. 32

  20. L. Hryshchuk, O. Okusok, N. Kravchenko, P. Tabas, R. Klos / The dynamics of toxic liver damage during the treatment of patients with multi-drug-resistant tuberculosis// Матеріали V наукового симпозіуму “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю), м. Тернопіль – 20-22 вересня 2017. – С. 18-19

  21. В.О. Беський, М.І. Марущак, Л.А. Грищук. Зміни метаболітів нітроген (ІІ) оксиду при гострому ураженні легень в експерименті // Матеріали V наукового симпозіуму “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю), м. Тернопіль – 20–22 вересня 2017 р.– С. 54

  22. О.М. Окусок, Л.А. Грищук, І.В. Жулкевич, П. С.Табас Використання біохімічних маркерів та компютерної томографії у діагностиці уражень печінки при туберкульозі легень // Вісник наукових досліджень . – 2017. – № 4. – С. С.33-36.

  23. Кравченко Н.С., Грищук Л.А., Окусок О.М., Кицай Л.Г. Туберкульоз /ВІЛ/СНІД: динаміка епідемічних показників в Тернопільській області / Матеріали ХVI з’їзду ВУЛТ – 28 вересня – 1 жовтня 2017. м. Кам’янець-Подільський . – С. 57.

  24. Грищук Л.А Окусок О.М./ Корекція токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на печінку у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень. // Медична та клінічна хімія.– 2017.– №3 (72) Т. 21– С. 15–22.

  25. Grzegorz Brozek, Joshua Lawson, Andrei Shpakou, Olga Fedortsiv, Leonid Hryshchuk, Donna Rennie, Jan Zejda Childhood asthma prevalence and risk factors in three Eastern European countries - the Belarus, Ukraine, Poland Asthma Study (BUPAS): an international prevalence study // BMC Pulmonary Medicine (2016) 16:11 DOI 10.1186/s12890-016-0172-x

  26. Окусок О. М., Грищук Л. А., Якимів І.С., Лазарчук, О.В., Василишин О.В./ Функціональні порушення печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016 . – № 3 (27), С. 129.

  27. Грищук Л.А., Рудик. В.Д,. Буртняк М.М., Майовецька Н.С., Панькевич. М.В., Окусок О.М., Мельник Л.П. Ситуація з мультирезистентним туберкульозом в Тернопільський області України Матеріали ХVІ конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств м. Київ , 8-23 серпня 2016 р. // Берлін–Київ. – 2016. – С. 66.

  28. О.М. Окусок., Л.А. Грищук / Вплив токсичного ураження печінки на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу легень // Інфекційні хвороби. – 2016. - № 4. – С. 77-81.

  29. Грищук Л.А., Рудик В.Д,. Буртняк М.М., Майовецька Н.С., Панькевич М.В., Окусок О.М., Мельник Л.П. Ситуація з мультирезистентним туберкульозом в Тернопільський області України Матеріали ХVІ конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств м. Київ , 8–23 серпня 2016 р. // Берлін–Київ. – 2016. – С. 66.

  30. О.Є. Федорців, Я.І. Зейда, А.І. Шпаков, Л.А. Грищук. Результати міжнародного епідеміологічного дослідження поширеності алергійних захворювань у дітей Східної Європи Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання коморбідності при захворюваннях органів дихання та туберкульозі» 1-2 жовтня 2015 р., м. Чернівці // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.-2015.- № 3. – С. 115

  31. Грищук Л.А., Луцишин К.О., Єрмак І.З, Романів Т.В., Демчук Ю.В., Дереш Н.В., Кицай Л.Г. Клінічний випадок аміодаронової легені у практиці фтизіатра // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІV наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2015 – С. 14-17.

  32. Луцишин К.О., Грищук Л.А., Білик С.О., Романів Т.В, Кицай Л.Г, Білик Н.М, Саноцька М.В. Клінічний випадок гастроентерологічної патології у хворого на туберкульоз легень // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІV наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2015 – С. 39-40.

  33. Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, С.М. Білаш, І.А. Мартинюк, Н.А. Васильєва, Л.Б. Головатюк . Значення гіпереозінофільного синдрому у диференціальній діагностиці туберкульозу легень // Вісник наукових досліджень . – 2015. – № 3. – С. 63-65.

  34. Л.А. Грищук, В.Д. Рудик, Л.А. Сарафинюк, М.М. Буртняк, М.В. Панькевич, О.М. Окусок. Динаміка захворюваності на туберкульоз легень. Сучасні аспекти // Інфекційні хвороби. – 2015. - № 3. – С. 53-56.

  35. Hryshchuk L., Okusok O., Melnik L., Lutsucun K. Related disease in HIV-assotiated tuberrulosis //"Материалы международной научно-практической конференции «ВИЧ-ассоциированный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты». – 29-30 октября 2015 года, г. Гродно». - -Гродно 2015 – С. 94.

  36. Тимощук Т.Я. Грищук Л.А. Дієтичне харчування при туберкульозі // Медсестринство.-2014.-№ 1.- С. 13-16.

  37. Hryshchuk L. , Rudyk V., Melnik L, Okusok O. , Beskiy V. Dynamics and nature of the comorbid states of tuberculosis and AIDS in the Ternopil region of Ukraine // Pneumonologia i Alergologia Polska. XXXIII Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 10-13 maja 2014. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/506

  38. Л. А. Грищук, С. І. Корнага, І. Т. П’ятночка, М. М. Савула, Н. С. Кравченко. Роль вивчення фтизіатрії у формуванні майбутнього лікаря // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю“Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах україни”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 15-16 травня 2014 року м. Тернопіль частина 2.- C 78

  39. Окусок О. М., Грищук Л. А., Кравченко Н.С., Мельник Л. П., Майовецька Н.С., Лопушанська Н.М., Бабурнич Х.М., Кізан Р.Л. Захворювання печінки у хворих на ко-інфекцію – поєднану патологію туберкульозу і СНІДу //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014 року. Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014 . – С. 32.

  40. Л.А. Грищук, Н.Р Гладиш. Частота і характер поєднаної патології туберкульозу та СНІДу за даними Міжобласної спеціалізованої протитуберкульозної лікарні / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити» 15-16 жовтня 2014 р., м. Київ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.-2014.- № 3. – С. 101

  41. К.О. Луцишин, Л.А. Грищук, Л.Д. Тодоріко, С.О. Білик, Н.М. Білик. Ретроспективний аналіз поширеності захворювань органів травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити» 15-16 жовтня 2014 р., м. Київ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.-2014.- № 3. – С. 104

  42. Беський В.О., Грищук Л.А., Марущак М. І. Показники вільнорадикального окиснення крові та бронхоальвеолярного лаважу при синдромі гострого ушкодження легень // Сучасні медичні технології. – 2014 . – № 2.– С. 48-54.

  43. Л.А. Грищук, К.О. Луцишин, С.О. Білик, Н.М. Білик. Гастродуоденіти у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» 23-24 жовтня 2014 р. // . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014 . – С. 23-24.

  44. Л. А. Грищук. Роль ізби лікарської в післядипломній освіті лікарів/ «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференццзв’язку): матеріали Всеукр. наук..практич. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 11–12 верес. 2014 р.) / Терноп. держ. мед. уннт ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 143-148.

  45. Л. А. Грищук, К.О. Луцишин, С.О. Білик, Н.М. Білик. Поширеність захворювань органів травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень. Матеріали ХV конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств м. Чернівці , 16-18 жовтня 2014 р. // Чернівці –Київ–Чікаго. – 2014. – С. 129.

  46. Л. А. Грищук, І.Т. П’ятночка, М.М. Савула, Н.С. Кравченко, С.І. Корнага Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2012. – № 4. – С. 101-104.

  47. Hryshchuk L.A. Krynytska I.Ya. Marushchak M.I. The role of tumor necrosis factor – alfa membrane-associated reseptors in different models of lung injury// Pneumonologia i Alergologia Polska. XXIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS Sklarska Poreba, 7-10 marca 2013 r. 2013.- T. 81. P-14.

  48. Л.А. Грищук, В.Д. Рудик, О.В. Романюк , Л.О.Романюк . Медико-соціальні аспекти санаторного лікування туберкульозу у дітей і підлітків // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми туберкульозу в Україні» 18-19 березня 2013 року, м Київ, 2013. – Додаток № 1 – С. 15.

  49. Л.А. Грищук, С.І. Корнага Н.С. Кравченко, М.М. Савула, І.Т. П’ятночка Основні акценти підготовки лікарів загальної практики на курсі туберкульозу/ Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук конф. з міжнар.участю (Тернопіль, 18-19 квіт.2013 р.) : у 2 ч. Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – ТДМУ, 2013.- Ч.2.- С. 88-89.

  50. Грищук Л.А. , Кравченко Н.С., Білик С.О. Характеристика збудників гострих респіраторно-вірусних інфекцій у хворих протитуберкульозного стаціонару /Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 18 червня 2013 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2013 . – С. 17.

  51. Л.А. Грищук., В.Д. Рудик, Н.С. Майовецька , О.М. Окусок, , Л.П. Мельник, Л.Л. Кручова Характер поєднаної патології туберкульозу і СНІДу /Матеріали ХХІІ з’їзду ВУЛТ – 5-7 вересня 2013. м. Київ . – С. 155.

  52. Л.А. Грищук Н.В. Дереш, В.О. Беський, В.Є. Цибуляк Лімфангіолейоміоматоз – сучасний погляд на хворобу та радіологічна презентація клінічного випадку з практики // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2013. – № 3. – С. 115-120.

  53. Hryshchuk L.A., Bondarenko Yu.I., Beskyy V.O., Marushchak M.I. The role of pulmonary edema and surfactant inactivation in the pathogenesis of hcl-indused acute lung injury / X Anniversary Ukrainian-Polish-Belorussian Conference “Physiology and Pathology of Respiration”. Kiev, 10-13 October, 2013 / Фізіол. Журн. 2013.- том 59. № 4 Додаток, С. 13

  54. Беський В.О., Грищук Л.А., Марущак М.І. Стан поверхнево-активного шару альвеол за умови експериментального HCL-індукованого гострого ураження легень // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю) Матеріали ІІІ наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2013 – С. 8-9.

  55. Л.А.Грищук, І.Т.Пятночка, Л.М. Скакун, С.О. Білик*, Н.М. Білик* Діагностика та характер злоякісних утворів ротової порожнини у хворих на туберкульоз легень// “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІІІ наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2013 – С. 14.

  56. Грищук Л.А., Мельник Л.П. Характеристика морфологічних змін міокарду щурів в умовах застосування протитуберкульозних препаратів і ряду //Gruźlica w nowoczesnym świecie częstotliwości, objawy, leczenie. polihymnia.– Polska.– Lublin.– 2013.– P.63-74.

  57. Грищук Л.А., Рудик В.Д, Градова О.І. Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є. Диференціальна діагностика плевритів за допомогою відеоторакоскопії в практиці фтизіо-хірургічного відділення/ Укр. пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток) С. 104.

  58. Кошак Ю.Ф., .Савенков Ю.Ф., Грищук Л.А. Критерії оцінки діагностики та хірургічного лікування поєднаних форм легеневого туберкульозу і раку легень //Укр. пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток) С. 149-150.

  59. Грищук Л. А, . Корнага С. І, Кравченко Н. С. , П’ятночка І. Т. , Савула М. М. Вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичногоуніверситету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації » 26-27 квітня 2012 р. м. Тернопіль«Укрмедкнига». – 2012 . – С. 282.

  60. Грищук Л.А., Грінченко Л.А., Мадич С.В., Турко А.В., Малий Ю.М., Вальчук Г.І. Частота і характер ускладнень вакцинації БЦЖ / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2012 . – С. 30.

  61. Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Кравченко Н. С., Дацко Т.В., Довбуш Ю.В. Оперативне лікування ускладнень вакцинації БЦЖ / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2012 . – С. 30.

  62. Hryshchuk L.A. , Marushchak M.I . Lipid peroxidation and antioxidant status in experimental acute lung injury. International Conference Advances in Pneumology. Wroclaw, October 5-6, 2012/www. F:\media\pdf\ab238-1.pdf

  63. Gryszczuk L.A. Diagnostyka roznicowa jamy plucnej / Materiały ukrainsko-polskiej konferencij naukowej 19.10.2012 „Aktualne problemy gruzlicy w praktuce lekarzy roznych specializaciji” – Luck. – 2012.- S. 10,17.

  64. Марущак М.І., Грищук Л.А., Ярема Н.І. . Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі HCl-індукованого гострого ураження легень в експерименті / Експериментальна і клінічна медицина.-2012.-№2 (55).- С.9-13.

  65. Мельник Л.П., Грищук Л.А., Рудик В.Д., Градова О.І., Майовецька Н.С. Характеристика хіміорезистентного туберкульозу за даними Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру. Матеріали ХІV конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств м. Донецьк ,04-06 жовтня 2012 р. // Донецьк–Київ–Чікаго. – 2012. – С. 155.