Наукові публікації проф. Грищука Л. А.

  1. Епідеміологія туберкульозу в період пандемії COVID-19 / Л. А. Грищук, К. Гжесік, С. Б. Вольф, О. М. Алексо, Т. Г. Санукевич // Інфекційні хвороби. - 2021. - № 1. - С. 4-12.

  2. Diagnostic Chemoresistant Mycobacterium Tuberculosis in the Ternopil Region of Ukraine / Klymnyuk S. I., Hryshchuk L. A., Vynnychuk M. O., Boiko T. V., Smachylo I. V., Lykhatska G. V., Smachylo I. I. // Wiadomosci lekarskie . – 2020. – Vol. 73 (No 5). – P. 959-962.

  3. Туберкульоз легень у пацієнтів похилого та старечого віку в Тернопільській області України / Л. А. Грищук // Вісник медичних і біологічних досліджень. - 2020. - № 3. - С. 37-41.

  4. Використання мультиспіральної комп'ютерної томографії у діагностиці бронхоектатичної хвороби / Л. А. Грищук, І. Я. Господарський, Н. І. Рега // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2020. - № 3. - С. 62-69.

  5. Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень / Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2018. – № 4(35). – С. 48–53.

  6. Treatment of pneumonia in patients with post tuberculosis changes / Gryshchuk O. Hryshchuk L. // XXXV Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 12-15 maja 2018. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/2044

  7. Intravenous immune globulin effectiveness in patients with viral pneumonias during pandemic of flu А H1N1 California (2009) and season flu epidemics (2013-2017) / Hospodarskyy I., Hospodarska K., Hryshchuk L. // XXXV Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 12-15 maja 2018. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/2012

  8. Diagnostics and treatment of pneumonia in immunoscompromated patients / Hryshchuk L., Gryshchuk O. Hospodarskyy I. // XXXV Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 12-15 maja 2018. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/2038

  9. Ко- інфекція туберкульоз/СНІД в Тернопільській області / Л.А. Грищук, Н.С. Кравченко, Т.В. Романів, О.М Окусок / Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 травня 2018р.Київ)// Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція. № 2. С.80

  10. Діагностика цитолітичного синдрому у хворих на туберкульоз легень / Окусок О.М., Грищук Л.А., Небесна З.М., Табас П.С., Клос Р.О. // Медична та клінічна хімія.– 2017.– №1(70) – С. 47–53.

  11. Awareness of lyme borreliosis of the patients of ternopil regional tb dispensary / L. P. Melnyk, L. A. Hryshchuk, M. Koziol–Montewka, P. S. Tabas, R. O. Klos // International Journal of Medicine and Medical Research . – 2017. Vol. 3, Iss.1/– P. 60-63.

  12. Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від токсичного ураження печінки / Окусок О.М., Л.А. Грищук, Ю.М. Малий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 2 (72) – С.21–25.

  13. Функціональні порушення печінки у вперше діагностованих хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Грищук Л.А., Окусок О.М. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2017. – № 3(30). – С. 50–55.

  14. Корекція токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на печінку у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень / Грищук Л.А Окусок О.М.// Медична та клінічна хімія.– 2017.– №3 (72) Т. 21– С. 15–22.

  15. Functional hepatic disorders in the patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis / Hryshchuk L., Okusok О., Boiko T., Lykhatska H., Radetska L. // Georgian medical news – 2017 – №10(271) – Р.43–55

  16. Поєднаний перебіг туберкульозу і лямбліозу / Мельник Л.П., Грищук Л.А. Васильєва Н.А., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3. – С. 64-70.

  17. Гематологічні аспекти функціональних порушень печінки у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень / Окусок О.М., Грищук Л.А. Кравець Н.О., Вакуленко Д.В. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4. – С. 22-29

  18. Використання біохімічних маркерів та компютерної томографії у діагностиці уражень печінки при туберкульозі легень / О.М. Окусок, Л.А. Грищук, І.В. Жулкевич, П. С.Табас // Вісник наукових досліджень . – 2017. – № 4. – С. С.33-36.

  19. Корекція токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на печінку у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень / Грищук Л.А Окусок О.М. // Медична та клінічна хімія.– 2017.– №3 (72) Т. 21– С. 15–22.

  20. Childhood asthma prevalence and risk factors in three Eastern European countries - the Belarus, Ukraine, Poland Asthma Study (BUPAS): an international prevalence study / Grzegorz Brozek, Joshua Lawson, Andrei Shpakou, Olga Fedortsiv, Leonid Hryshchuk, Donna Rennie, Jan Zejda // BMC Pulmonary Medicine (2016) 16:11 DOI 10.1186/s12890-016-0172-x

  21. Функціональні порушення печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / Окусок О. М., Грищук Л. А., Якимів І.С., Лазарчук, О.В., Василишин О.В. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016 . – № 3 (27), С. 129.

  22. Вплив токсичного ураження печінки на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу легень / О.М. Окусок., Л.А. Грищук // Інфекційні хвороби. – 2016. - № 4. – С. 77-81.

  23. Клінічний випадок аміодаронової легені у практиці фтизіатра // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІV наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2015 – С. 14-17.

  24. Клінічний випадок гастроентерологічної патології у хворого на туберкульоз легень / Луцишин К.О., Грищук Л.А., Білик С.О., Романів Т.В, Кицай Л.Г, Білик Н.М, Саноцька М.В. // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІV наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2015 – С. 39-40.

  25. Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, С.М. Білаш, І.А. Мартинюк, Н.А. Васильєва, Л.Б. Головатюк . Значення гіпереозінофільного синдрому у диференціальній діагностиці туберкульозу легень // Вісник наукових досліджень . – 2015. – № 3. – С. 63-65.

  26. Динаміка захворюваності на туберкульоз легень. Сучасні аспекти / Л.А. Грищук, В.Д. Рудик, Л.А. Сарафинюк, М.М. Буртняк, М.В. Панькевич, О.М. Окусок // Інфекційні хвороби. – 2015. - № 3. – С. 53-56.

  27. Дієтичне харчування при туберкульозі / Тимощук Т.Я. Грищук Л.А. // Медсестринство.-2014.-№ 1.- С. 13-16.

  28. Dynamics and nature of the comorbid states of tuberculosis and AIDS in the Ternopil region of Ukraine / Hryshchuk L. , Rudyk V., Melnik L, Okusok O. , Beskiy V. // Pneumonologia i Alergologia Polska. XXXIII Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 10-13 maja 2014. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/506

  29. Показники вільнорадикального окиснення крові та бронхоальвеолярного лаважу при синдромі гострого ушкодження легень / Беський В.О., Грищук Л.А., Марущак М. І. // Сучасні медичні технології. – 2014 . – № 2.– С. 48-54.

  30. Гастродуоденіти у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Л.А. Грищук, К.О. Луцишин, С.О. Білик, Н.М. Білик // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» 23-24 жовтня 2014 р. // . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014 . – С. 23-24.

  31. Роль ізби лікарської в післядипломній освіті лікарів/ Л. А. Грищук //«Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференццзв’язку): матеріали Всеукр. наук..практич. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 11–12 верес. 2014 р.) / Терноп. держ. мед. уннт ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 143-148.

  32. Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Л. А. Грищук, І.Т. П’ятночка, М.М. Савула, Н.С. Кравченко, С.І. Корнага // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2012. – № 4. – С. 101-104.

  33. Основні акценти підготовки лікарів загальної практики на курсі туберкульозу/ Л.А. Грищук, С.І. Корнага Н.С. Кравченко, М.М. Савула, І.Т. П’ятночка // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук конф. з міжнар.участю (Тернопіль, 18-19 квіт.2013 р.) : у 2 ч. Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – ТДМУ, 2013.- Ч.2.- С. 88-89.

  34. Лімфангіолейоміоматоз – сучасний погляд на хворобу та радіологічна презентація клінічного випадку з практики / Л.А. Грищук Н.В. Дереш, В.О. Беський, В.Є. Цибуляк // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2013. – № 3. – С. 115-120.

  35. Стан поверхнево-активного шару альвеол за умови експериментального HCL-індукованого гострого ураження легень / Беський В.О., Грищук Л.А., Марущак М.І. // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю) Матеріали ІІІ наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2013 – С. 8-9.

  36. Характеристика морфологічних змін міокарду щурів в умовах застосування протитуберкульозних препаратів і ряду / Грищук Л.А., Мельник Л.П. //Gruźlica w nowoczesnym świecie częstotliwości, objawy, leczenie. polihymnia.– Polska.– Lublin.– 2013.– P.63-74.

  37. Диференціальна діагностика плевритів за допомогою відеоторакоскопії в практиці фтизіо-хірургічного відділення / Грищук Л.А., Рудик В.Д, Градова О.І. Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є. // Укр. пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток) С. 104.

  38. Критерії оцінки діагностики та хірургічного лікування поєднаних форм легеневого туберкульозу і раку легень / Кошак Ю.Ф., .Савенков Ю.Ф., Грищук Л.А. //Укр. пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток) С. 149-150.

  39. Грищук Л. А, . Корнага С. І, Кравченко Н. С. , П’ятночка І. Т. , Савула М. М. Вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичногоуніверситету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації » 26-27 квітня 2012 р. м. Тернопіль«Укрмедкнига». – 2012 . – С. 282.

  40. Lipid peroxidation and antioxidant status in experimental acute lung injury/ Hryshchuk L.A. , Marushchak M.I. // International Conference Advances in Pneumology. Wroclaw, October 5-6, 2012/www. F:\media\pdf\ab238-1.pdf

  41. Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі HCl-індукованого гострого ураження легень в експерименті / Марущак М.І., Грищук Л.А., Ярема Н.І. // Експериментальна і клінічна медицина.-2012.-№2 (55).- С.9-13.