Наукові публікації проф. Грищука Л. А.

  1. Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень / Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2018. – № 4(35). – С. 48–53.
  2. Gryshchuk O. Hryshchuk L. Treatment of pneumonia in patients with post tuberculosis changes// XXXV Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 12-15 maja 2018. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/2044
  3. Hospodarskyy I., Hospodarska K., Hryshchuk L. Intravenous immune globulin effectiveness in patients with viral pneumonias during pandemic of flu А H1N1 California (2009) and season flu epidemics (2013-2017) // XXXV Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 12-15 maja 2018. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/2012
  4. Hryshchuk L., Gryshchuk O. Hospodarskyy I. Diagnostics and treatment of pneumonia in immunoscompromated patients // XXXV Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 12-15 maja 2018. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/2038
  5. Л.А. Грищук, Н.С. Кравченко, Т.В. Романів, О.М Окусок . Ко- інфекція туберкульоз/СНІД в Тернопільській області / Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 травня 2018р.Київ)// Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція. № 2. С.80
  6. Корнага С.І., Грищук Л,А., Кравченко Н.С., Савула М.М. Проблеми викладання туберкульозу у підготовці сімейного лікаря. Матеріали ХУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. ) 17-18 травня 2018 року. Тернопіль, «Укрмедкнига». 2018. С. 462-463
  7. Окусок О.М., Грищук Л.А., Небесна З.М., Табас П.С., Клос Р.О. /Діагностика цитолітичного синдрому у хворих на туберкульоз легень// Медична та клінічна хімія.– 2017.– №1(70) – С. 47–53.
  8. Грищук Л.А., Окусок О.М., Якимів І.С., Василишин О.В. / Функціональні порушення печінки під час стаціонарного лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень //Матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 31-32.
  9. Мельник Л.П., Грищук Л.А. Діагностика паразитарних захворювань у хворих на туберкульоз // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 78.
  10. L. P. Melnyk, L. A. Hryshchuk, M. Koziol–Montewka, P. S. Tabas, R. O. Klos /Awareness of lyme borreliosis of the patients of ternopil regional tb dispensary // International Journal of Medicine and Medical Research . – 2017. Vol. 3, Iss.1/– P. 60-63.
  11. Окусок О.М., Л.А. Грищук, Ю.М. Малий / Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від токсичного ураження печінки // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 2 (72) – С.21–25.
  12. Грищук Л.А., Окусок О.М. /Функціональні порушення печінки у вперше діагностованих хворих на мультирезистентний туберкульоз легень // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2017. – № 3(30). – С. 50–55.
  13. Грищук Л.А Окусок О.М./ Корекція токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на печінку у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень. // Медична та клінічна хімія.– 2017.– №3 (72) Т. 21– С. 15–22.
  14. Hryshchuk L., Okusok О., Boiko T., Lykhatska H., Radetska L. / Functional hepatic disorders in the patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis // Georgian medical news – 2017 – №10(271) – Р.43–55
  15. Мельник Л.П., Грищук Л.А. Васильєва Н.А., Шкільна М.І. / Поєднаний перебіг туберкульозу і лямбліозу // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3. – С. 64-70.
  16. Окусок О.М., Грищук Л.А. Кравець Н.О., Вакуленко Д.В. / Гематологічні аспекти функціональних порушень печінки у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4. – С. 22-29
  17. Окусок О.М., Грищук Л.А., Луцишин К.О. / Ультразвукова діагностика печінки у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень // Матеріали V наукового симпозіуму “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю), м. Тернопіль – 20–22 вересня 2017 р.– С. 31–32
  18. Окусок О. М., Грищук Л. А., Якимів І.С., Василишин О.В., Куземко М.М. /Визначення ШОЕ у магнітному полі як маркер функціонального порушення печінки хворих на вперше діагностований туберкульоз легень // Матеріали V наукового симпозіуму “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю), м. Тернопіль – 20–22 вересня 2017 р .– С. 32
  19. L. Hryshchuk, O. Okusok, N. Kravchenko, P. Tabas, R. Klos / The dynamics of toxic liver damage during the treatment of patients with multi-drug-resistant tuberculosis// Матеріали V наукового симпозіуму “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю), м. Тернопіль – 20-22 вересня 2017. – С. 18-19
  20. В.О. Беський, М.І. Марущак, Л.А. Грищук. Зміни метаболітів нітроген (ІІ) оксиду при гострому ураженні легень в експерименті // Матеріали V наукового симпозіуму “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю), м. Тернопіль – 20–22 вересня 2017 р.– С. 54
  21. О.М. Окусок, Л.А. Грищук, І.В. Жулкевич, П. С.Табас Використання біохімічних маркерів та компютерної томографії у діагностиці уражень печінки при туберкульозі легень // Вісник наукових досліджень . – 2017. – № 4. – С. С.33-36.
  22. Кравченко Н.С., Грищук Л.А., Окусок О.М., Кицай Л.Г. Туберкульоз /ВІЛ/СНІД: динаміка епідемічних показників в Тернопільській області / Матеріали ХVI з’їзду ВУЛТ – 28 вересня – 1 жовтня 2017. м. Кам’янець-Подільський . – С. 57.
  23. Грищук Л.А Окусок О.М./ Корекція токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на печінку у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень. // Медична та клінічна хімія.– 2017.– №3 (72) Т. 21– С. 15–22.
  24. Grzegorz Brozek, Joshua Lawson, Andrei Shpakou, Olga Fedortsiv, Leonid Hryshchuk, Donna Rennie, Jan Zejda Childhood asthma prevalence and risk factors in three Eastern European countries - the Belarus, Ukraine, Poland Asthma Study (BUPAS): an international prevalence study // BMC Pulmonary Medicine (2016) 16:11 DOI 10.1186/s12890-016-0172-x
  25. Окусок О. М., Грищук Л. А., Якимів І.С., Лазарчук, О.В., Василишин О.В./ Функціональні порушення печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016 . – № 3 (27), С. 129.
  26. Грищук Л.А., Рудик. В.Д,. Буртняк М.М., Майовецька Н.С., Панькевич. М.В., Окусок О.М., Мельник Л.П. Ситуація з мультирезистентним туберкульозом в Тернопільський області України Матеріали ХVІ конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств м. Київ , 8-23 серпня 2016 р. // Берлін–Київ. – 2016. – С. 66.
  27. О.М. Окусок., Л.А. Грищук / Вплив токсичного ураження печінки на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу легень // Інфекційні хвороби. – 2016. - № 4. – С. 77-81.
  28. Грищук Л.А., Рудик В.Д,. Буртняк М.М., Майовецька Н.С., Панькевич М.В., Окусок О.М., Мельник Л.П. Ситуація з мультирезистентним туберкульозом в Тернопільський області України Матеріали ХVІ конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств м. Київ , 8–23 серпня 2016 р. // Берлін–Київ. – 2016. – С. 66.
  29. О.Є. Федорців, Я.І. Зейда, А.І. Шпаков, Л.А. Грищук. Результати міжнародного епідеміологічного дослідження поширеності алергійних захворювань у дітей Східної Європи Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання коморбідності при захворюваннях органів дихання та туберкульозі» 1-2 жовтня 2015 р., м. Чернівці // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.-2015.- № 3. – С. 115
  30. Грищук Л.А., Луцишин К.О., Єрмак І.З, Романів Т.В., Демчук Ю.В., Дереш Н.В., Кицай Л.Г. Клінічний випадок аміодаронової легені у практиці фтизіатра // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІV наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2015 – С. 14-17.
  31. Луцишин К.О., Грищук Л.А., Білик С.О., Романів Т.В, Кицай Л.Г, Білик Н.М, Саноцька М.В. Клінічний випадок гастроентерологічної патології у хворого на туберкульоз легень // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІV наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2015 – С. 39-40.
  32. Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, С.М. Білаш, І.А. Мартинюк, Н.А. Васильєва, Л.Б. Головатюк . Значення гіпереозінофільного синдрому у диференціальній діагностиці туберкульозу легень // Вісник наукових досліджень . – 2015. – № 3. – С. 63-65.
  33. Л.А. Грищук, В.Д. Рудик, Л.А. Сарафинюк, М.М. Буртняк, М.В. Панькевич, О.М. Окусок. Динаміка захворюваності на туберкульоз легень. Сучасні аспекти // Інфекційні хвороби. – 2015. - № 3. – С. 53-56.
  34. Hryshchuk L., Okusok O., Melnik L., Lutsucun K. Related disease in HIV-assotiated tuberrulosis //"Материалы международной научно-практической конференции «ВИЧ-ассоциированный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты». – 29-30 октября 2015 года, г. Гродно». - -Гродно 2015 – С. 94.
  35. Тимощук Т.Я. Грищук Л.А. Дієтичне харчування при туберкульозі // Медсестринство.-2014.-№ 1.- С. 13-16.
  36. Hryshchuk L. , Rudyk V., Melnik L, Okusok O. , Beskiy V. Dynamics and nature of the comorbid states of tuberculosis and AIDS in the Ternopil region of Ukraine // Pneumonologia i Alergologia Polska. XXXIII Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 10-13 maja 2014. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/506
  37. Л. А. Грищук, С. І. Корнага, І. Т. П’ятночка, М. М. Савула, Н. С. Кравченко. Роль вивчення фтизіатрії у формуванні майбутнього лікаря // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю“Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах україни”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 15-16 травня 2014 року м. Тернопіль частина 2.- C 78
  38. Окусок О. М., Грищук Л. А., Кравченко Н.С., Мельник Л. П., Майовецька Н.С., Лопушанська Н.М., Бабурнич Х.М., Кізан Р.Л. Захворювання печінки у хворих на ко-інфекцію – поєднану патологію туберкульозу і СНІДу //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014 року. Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014 . – С. 32.
  39. Л.А. Грищук, Н.Р Гладиш. Частота і характер поєднаної патології туберкульозу та СНІДу за даними Міжобласної спеціалізованої протитуберкульозної лікарні / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити» 15-16 жовтня 2014 р., м. Київ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.-2014.- № 3. – С. 101
  40. К.О. Луцишин, Л.А. Грищук, Л.Д. Тодоріко, С.О. Білик, Н.М. Білик. Ретроспективний аналіз поширеності захворювань органів травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити» 15-16 жовтня 2014 р., м. Київ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.-2014.- № 3. – С. 104
  41. Беський В.О., Грищук Л.А., Марущак М. І. Показники вільнорадикального окиснення крові та бронхоальвеолярного лаважу при синдромі гострого ушкодження легень // Сучасні медичні технології. – 2014 . – № 2.– С. 48-54.
  42. Л.А. Грищук, К.О. Луцишин, С.О. Білик, Н.М. Білик. Гастродуоденіти у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» 23-24 жовтня 2014 р. // . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014 . – С. 23-24.
  43. Л. А. Грищук. Роль ізби лікарської в післядипломній освіті лікарів/ «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференццзв’язку): матеріали Всеукр. наук..практич. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 11–12 верес. 2014 р.) / Терноп. держ. мед. уннт ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 143-148.
  44. Л. А. Грищук, К.О. Луцишин, С.О. Білик, Н.М. Білик. Поширеність захворювань органів травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень. Матеріали ХV конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств м. Чернівці , 16-18 жовтня 2014 р. // Чернівці –Київ–Чікаго. – 2014. – С. 129.
  45. Л. А. Грищук, І.Т. П’ятночка, М.М. Савула, Н.С. Кравченко, С.І. Корнага Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2012. – № 4. – С. 101-104.
  46. Hryshchuk L.A. Krynytska I.Ya. Marushchak M.I. The role of tumor necrosis factor – alfa membrane-associated reseptors in different models of lung injury// Pneumonologia i Alergologia Polska. XXIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS Sklarska Poreba, 7-10 marca 2013 r. 2013.- T. 81. P-14.
  47. Л.А. Грищук, В.Д. Рудик, О.В. Романюк , Л.О.Романюк . Медико-соціальні аспекти санаторного лікування туберкульозу у дітей і підлітків // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми туберкульозу в Україні» 18-19 березня 2013 року, м Київ, 2013. – Додаток № 1 – С. 15.
  48. Л.А. Грищук, С.І. Корнага Н.С. Кравченко, М.М. Савула, І.Т. П’ятночка Основні акценти підготовки лікарів загальної практики на курсі туберкульозу/ Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук конф. з міжнар.участю (Тернопіль, 18-19 квіт.2013 р.) : у 2 ч. Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – ТДМУ, 2013.- Ч.2.- С. 88-89.
  49. Грищук Л.А. , Кравченко Н.С., Білик С.О. Характеристика збудників гострих респіраторно-вірусних інфекцій у хворих протитуберкульозного стаціонару /Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 18 червня 2013 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2013 . – С. 17.
  50. Л.А. Грищук., В.Д. Рудик, Н.С. Майовецька , О.М. Окусок, , Л.П. Мельник, Л.Л. Кручова Характер поєднаної патології туберкульозу і СНІДу /Матеріали ХХІІ з’їзду ВУЛТ – 5-7 вересня 2013. м. Київ . – С. 155.
  51. Л.А. Грищук Н.В. Дереш, В.О. Беський, В.Є. Цибуляк Лімфангіолейоміоматоз – сучасний погляд на хворобу та радіологічна презентація клінічного випадку з практики // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2013. – № 3. – С. 115-120.
  52. Hryshchuk L.A., Bondarenko Yu.I., Beskyy V.O., Marushchak M.I. The role of pulmonary edema and surfactant inactivation in the pathogenesis of hcl-indused acute lung injury / X Anniversary Ukrainian-Polish-Belorussian Conference “Physiology and Pathology of Respiration”. Kiev, 10-13 October, 2013 / Фізіол. Журн. 2013.- том 59. № 4 Додаток, С. 13
  53. Беський В.О., Грищук Л.А., Марущак М.І. Стан поверхнево-активного шару альвеол за умови експериментального HCL-індукованого гострого ураження легень // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю) Матеріали ІІІ наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2013 – С. 8-9.
  54. Л.А.Грищук, І.Т.Пятночка, Л.М. Скакун, С.О. Білик*, Н.М. Білик* Діагностика та характер злоякісних утворів ротової порожнини у хворих на туберкульоз легень// “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІІІ наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2013 – С. 14.
  55. Грищук Л.А., Мельник Л.П. Характеристика морфологічних змін міокарду щурів в умовах застосування протитуберкульозних препаратів і ряду //Gruźlica w nowoczesnym świecie częstotliwości, objawy, leczenie. polihymnia.– Polska.– Lublin.– 2013.– P.63-74.
  56. Грищук Л.А., Рудик В.Д, Градова О.І. Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є. Диференціальна діагностика плевритів за допомогою відеоторакоскопії в практиці фтизіо-хірургічного відділення/ Укр. пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток) С. 104.
  57. Кошак Ю.Ф., .Савенков Ю.Ф., Грищук Л.А. Критерії оцінки діагностики та хірургічного лікування поєднаних форм легеневого туберкульозу і раку легень //Укр. пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток) С. 149-150.
  58. Грищук Л. А, . Корнага С. І, Кравченко Н. С. , П’ятночка І. Т. , Савула М. М. Вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичногоуніверситету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації » 26-27 квітня 2012 р. м. Тернопіль«Укрмедкнига». – 2012 . – С. 282.
  59. Грищук Л.А., Грінченко Л.А., Мадич С.В., Турко А.В., Малий Ю.М., Вальчук Г.І. Частота і характер ускладнень вакцинації БЦЖ / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2012 . – С. 30.
  60. Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Кравченко Н. С., Дацко Т.В., Довбуш Ю.В. Оперативне лікування ускладнень вакцинації БЦЖ / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2012 . – С. 30.
  61. Hryshchuk L.A. , Marushchak M.I . Lipid peroxidation and antioxidant status in experimental acute lung injury. International Conference Advances in Pneumology. Wroclaw, October 5-6, 2012/www. F:\media\pdf\ab238-1.pdf
  62. Gryszczuk L.A. Diagnostyka roznicowa jamy plucnej / Materiały ukrainsko-polskiej konferencij naukowej 19.10.2012 „Aktualne problemy gruzlicy w praktuce lekarzy roznych specializaciji” – Luck. – 2012.- S. 10,17.
  63. Марущак М.І., Грищук Л.А., Ярема Н.І. . Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі HCl-індукованого гострого ураження легень в експерименті / Експериментальна і клінічна медицина.-2012.-№2 (55).- С.9-13.
  64. Мельник Л.П., Грищук Л.А., Рудик В.Д., Градова О.І., Майовецька Н.С. Характеристика хіміорезистентного туберкульозу за даними Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру. Матеріали ХІV конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств м. Донецьк ,04-06 жовтня 2012 р. // Донецьк–Київ–Чікаго. – 2012. – С. 155.