Наукові публікації проф. Грищука Л. А.

  1. Туберкульоз в Україні на початку пандемії CОVID-19 / Валецький Ю. М., Грищук Л. А., Валецька Р. О., Неділько І. М., Загорулько В. М. // Medical sciences science, practice and theory. Editorial board. - 2022. - рр. 282-290.

  2. Епідеміологічні тенденції щодо туберкульозу в Україні на початку пандемії CОVID-19 / Валецький Ю. М., Валецька Р. О., Грищук Л. А., Сахелашвілі М. І., Загорулько В. М., Мажак К. Д., Пахарчук С. М., Патракеєва Л. Я. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2021. - № 4. - С. 36-42.

  3. Епідеміологія туберкульозу в період пандемії COVID-19 / Грищук Л. А., Гжесік К., Вольф С. Б., Алексо О. М., Санукевич Т. Г. // Інфекційні хвороби. - 2021. - № 1. - С. 4-12.

  4. Diagnostic Chemoresistant Mycobacterium Tuberculosis in the Ternopil Region of Ukraine / Klymnyuk S. I., Hryshchuk L. A., Vynnychuk M. O., Boiko T. V., Smachylo I. V., Lykhatska G. V., Smachylo I. I. // Wiadomosci lekarskie . – 2020. – Vol. 73 (No 5). – P. 959-962.

  5. Туберкульоз легень у пацієнтів похилого та старечого віку в Тернопільській області України / Грищук Л. А. // Вісник медичних і біологічних досліджень. - 2020. - № 3. - С. 37-41.

  6. Використання мультиспіральної комп'ютерної томографії у діагностиці бронхоектатичної хвороби / Грищук Л. А., Господарський І. Я., Рега Н. І. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2020. - № 3. - С. 62-69.

  7. Двоетапна діагностика Лайм-бореліозу (імуноферментний аналіз, імуноблот) у хворих на туберкульоз легень / Мельник Л.П., Грищук Л. А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2018. – № 4(35). – С. 48–53.

  8. Діагностика цитолітичного синдрому у хворих на туберкульоз легень / Окусок О.М., Грищук Л.А., Небесна З.М., Табас П.С., Клос Р.О. // Медична та клінічна хімія.– 2017.– №1(70) – С. 47–53.

  9. Awareness of lyme borreliosis of the patients of ternopil regional tb dispensary / Melnyk L. P., Hryshchuk L. A., Koziol–Montewka M., Tabas P. S., Klos R. O. // International Journal of Medicine and Medical Research . – 2017. Vol. 3, Iss.1. – P. 60-63.

  10. Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від токсичного ураження печінки / Окусок О.М., Грищук Л. А., Ю.М. Малий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 2 (72) – С.21–25.

  11. Функціональні порушення печінки у вперше діагностованих хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Грищук Л.А., Окусок О.М. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2017. – № 3(30). – С. 50–55.

  12. Корекція токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на печінку у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень / Грищук Л.А., Окусок О.М.// Медична та клінічна хімія.– 2017.– №3 (72) Т. 21– С. 15–22.

  13. Functional hepatic disorders in the patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis / Hryshchuk L., Okusok О., Boiko T., Lykhatska H., Radetska L. // Georgian medical news – 2017 – №10(271) – Р.43–55

  14. Поєднаний перебіг туберкульозу і лямбліозу / Мельник Л.П., Грищук Л.А. Васильєва Н.А., Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 3. – С. 64-70.

  15. Гематологічні аспекти функціональних порушень печінки у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень / Окусок О.М., Грищук Л.А., Кравець Н.О., Вакуленко Д.В. // Інфекційні хвороби. – 2017. – № 4. – С. 22-29

  16. Використання біохімічних маркерів та компютерної томографії у діагностиці уражень печінки при туберкульозі легень / Окусок О.М., Грищук Л.А., Жулкевич І.В., Табас П. С. // Вісник наукових досліджень . – 2017. – № 4. – С. С.33-36.

  17. Корекція токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на печінку у вперше діагностованих хворих на туберкульоз легень / Грищук Л.А., Окусок О.М. // Медична та клінічна хімія.– 2017.– №3 (72) Т. 21– С. 15–22.

  18. Childhood asthma prevalence and risk factors in three Eastern European countries - the Belarus, Ukraine, Poland Asthma Study (BUPAS): an international prevalence study / Grzegorz Brozek, Joshua Lawson, Andrei Shpakou, Olga Fedortsiv, Leonid Hryshchuk, Donna Rennie, Jan Zejda // BMC Pulmonary Medicine (2016) 16:11 DOI 10.1186/s12890-016-0172-x

  19. Функціональні порушення печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / Окусок О. М., Грищук Л. А., Якимів І.С., Лазарчук, О.В., Василишин О.В. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016 . – № 3 (27), С. 129-132.

  20. Вплив токсичного ураження печінки на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу легень / Окусок О. М., Грищук Л. А. // Інфекційні хвороби. – 2016. - № 4. – С. 77-81.

  21. Значення гіпереозінофільного синдрому у диференціальній діагностиці туберкульозу легень / Мельник Л.П., Грищук Л.А., Білаш С.М., Мартинюк І.А., Васильєва Н.А., Головатюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень . – 2015. – № 3. – С. 63-65.

  22. Динаміка захворюваності на туберкульоз легень. Сучасні аспекти / Грищук Л.А., Рудик В.Д., Сарафинюк Л.А., Буртняк М.М., Панькевич М.В., Окусок О.М. // Інфекційні хвороби. – 2015. - № 3. – С. 53-56.

  23. Дієтичне харчування при туберкульозі / Тимощук Т.Я., Грищук Л.А. // Медсестринство.-2014.-№ 1.- С. 13-16.

  24. Показники вільнорадикального окиснення крові та бронхоальвеолярного лаважу при синдромі гострого ушкодження легень / Беський В.О., Грищук Л.А., Марущак М. І. // Сучасні медичні технології. – 2014 . – № 2.– С. 48-54.

  25. Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Грищук Л. А., П’ятночка І.Т., Савула М.М., Кравченко Н.С., Корнага С.І. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2012. – № 4. – С. 101-104.

  26. Лімфангіолейоміоматоз – сучасний погляд на хворобу та радіологічна презентація клінічного випадку з практики / Грищук Л.А., Дереш Н.В. , Беський В.О., Цибуляк В.Є. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2013. – № 3. – С. 115-120.

  27. Характеристика морфологічних змін міокарду щурів в умовах застосування протитуберкульозних препаратів і ряду / Грищук Л.А., Мельник Л.П. //Gruźlica w nowoczesnym świecie częstotliwości, objawy, leczenie. polihymnia.– Polska.– Lublin.– 2013.– P.63-74.

  28. Диференціальна діагностика плевритів за допомогою відеоторакоскопії в практиці фтизіо-хірургічного відділення / Грищук Л.А., Рудик В.Д, Градова О.І. Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є. // Український пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток) С. 104.

  29. Критерії оцінки діагностики та хірургічного лікування поєднаних форм легеневого туберкульозу і раку легень / Кошак Ю.Ф., .Савенков Ю.Ф., Грищук Л.А. //Український пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток) С. 149-150.

  30. Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі HCl-індукованого гострого ураження легень в експерименті / Марущак М.І., Грищук Л.А., Ярема Н.І. // Експериментальна і клінічна медицина.-2012.-№2 (55).- С.9-13.