Наукові публікації доц. Верещагіної Н. Я.

  1. До питання набуття комунікативних компетентностей студентами медичного університету (психологічні аспекти) / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ганьбергер І.І., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я. // Advances of science Proceedings of articles of the International scientific conference, Czeck Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June, 2018. – Р. 12-17.

  2. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

  3. Зміни показників імунологічного статусу в хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / Кучер С. В., Андрейчин С. М., Верещагіна Н. Я., Ганьбергер І. І., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Пастернак А. М., Марчук І. О. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 123-124.

  4. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.

  5. Проведення об’єктивних структурованих клінічних іспитів – важлива складова контролю знань студентів / Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З. // Медична освіта, 2014 р.-№4 - С.21-23.

  6. Клініко-патогенетичні аспекти подагри / Верещагіна К.В., Бутвін І.М., Бількевич Н.А. // Вісник наукових досліджень.-2012.-№4.-С. 4-7.

  7. Володіння українською мовою як складова вивчення пропедевтики внутрішньої медицини англомовними студентами / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я. // Мовна комунікація: наука, культура, медицина.- 2012 р., С. 34-36.

  8. Імунокоригуюча дія парентерально введеного фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію в комп лексному лікуванні негоспітальної пневмонії / Бількевич Н.А., Бех М.Д, Верещагін В.В., Чернець Т.Ю., Руда М.М. // Медицина залізничного транспорту.- 2005.- №.2.- С.41-44.