Наукові публікації доц. Рудої М. М.

 1. Психологічні аспекти професійного вигорання серед медичних працівників – погляд на проблему / Андрейчин С. М., Бількевич Н.А., Кавецька Н. А. , Руда М. М., Ганьбергер І.І. // - Сучасні здоров'язбережувальні технології Монографія за редакцією проф. Бойчука Ю.Д. – Харків ХНМУ ім.Г.С. Сковороди. - 2018. - С. 122-129.

 2. Investigation of some psychological aspects of information processing by students of medical university / Andreychyn S.M., Bilkevych N.A., Ruda M.M., Hanberher I. I. // - Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald - 2018.-№1 - С.18-21.

 3. Ефективність застосування ентеросорбційної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень зрілого і середнього віку з лабораторними проявами ендогенної інтоксикації / Андрейчин С. М., Кучер С. В., Ганьбергер І. І., Кавецька Н. А., Руда М. М. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2018. – № 1. – С. 28–30.

 4. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 5. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.

 6. Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру / Ярема Н.З., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. та ін.. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3. -2016.– С.149.

 7. Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн / Андрейчин С.М., Кучер С.В., Чернець Т.Ю. та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3.- 2016 – С.102-103.

 8. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестр / Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бутвін І.М. // Медсестринство. -2009. № 2. – С. 14-17.

 9. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. //Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 39-41.

 10. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. // Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 38-40.

 11. Нові підходи до навчання медсестр-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії / Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. // Медсестринство. – 2008. – № 2. – С. 43-48.

 12. Ураження органів-мішеней під час лікування нестероїдними протизапальними засобами / Андрейчин С.М., Кузів П.П., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Михайлів Л.М., Руда М.М. // Вісник наукових досліджень. – 2006.-№ 4.- С. 31-32.

 13. Імунокоригуюча дія парантерального введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію в комплексному лікуванні не госпітальної пневмонії / Бількевич Н.А., Бех М.Д., Чернець Т.Ю.,Верещагіна Н.Я.,Руда М.М.,Карась Л.В. // Медицина залізничного транспорту.- 2005.- №.2.- С.35-39.