Наукові публікації доц. Рудої М. М.

 1. Психологічні аспекти професійного вигорання серед медичних працівників – погляд на проблему / С. М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Н. А. Кавецька, М. М. Руда. І.І.Ганьбергер // - Сучасні здоров'язбережувальні технології Монографія за редакцією проф. Бойчука Ю.Д. – Харків ХНМУ ім.Г.С. Сковороди. - 2018. - С. 122-129.
 2. INVESTIGATION OF SOME PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INFORMATION PROCESSING BY STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY / Andreychyn S.M., Bilkevych N.A., Ruda M.M., Hanberher I. I. // - Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald - 2018.-№1 - С.18-21.
 3. Андрейчин С. М., Кучер С. В., Ганьбергер І. І., Кавецька Н. А., Руда М. М. Ефективність застосування ентеросорбційної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень зрілого і середнього віку з лабораторними проявами ендогенної інтоксикації // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2018. – № 1. – С. 28–30.
 4. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.
 5. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.
 6. Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру. Ярема Н.З., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. та ін.. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3. -2016.– С.149.
 7. Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн. Андрейчин С.М., Кучер С.В., Чернець Т.Ю. та ін.. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3.- 2016 – С.102-103.
 8. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бут він І.М. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестр // Медсестринство. -2009. № 2. – С. 14-17.
 9. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб //Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 39-41.
 10. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на пропедевтиці внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 38-40.
 11. Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. Нові підходи до навчання медсестр-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Медсестринство. – 2008. – № 2. – С. 43-48.
 12. Андрейчин С.М., Кузів П.П., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Михайлів Л.М., Руда М.М.,Ураження органів-мішеней під час лікування нестероїдними протизапальними засобами// Вісник наукових досліджень. – 2006.-№ 4.- С. 31-32.
 13. Бількевич Н.А., Бех М.Д., Чернець Т.Ю.,Верещагіна Н.Я.,Руда М.М.,Карась Л.В.Імунокоригуюча дія парантерального введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію в комплексному лікуванні не госпітальної пневмонії//Медицина залізничного транспорту.- 2005.- №.2.- С.35-39.