Наукові публікації доц. Кравченко Н. С.

  1. Стан імунної системи та ендотоксикозу у хворих на туберкульоз/СНІД / Кравченко Н.С., Окусок О.М., Кицай Л.Г. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів наук.-практ. конф. 15 червня 2016 р.- Тернопіль: Укрмедкнига.- С.52-53.

  2. Особливості перебігу ко-інфекції туберкульозу/ ВІЛ/СНІД / Кравченко Н.С., Окусок О.М., Кицай Л.Г., Романів Т.В. // Матеріали ІУ наук. симп. “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Тернопіль, “Укрмедкнига” – 2015 - с.29-30.

  3. Специфічні і неспецифічні поза легеневі ускладнення на фоні важкої форми туберкульозу легень (клінічний випадок) Кравченко Н.С., Кицай Л.Г., Кізан Р.Л. // Матеріали ІУ наук. симп. “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю) 15-16 жовтня 2015 р. Тернопіль, “Укрмедкнига” – 2015 – с. 28-29.

  4. Роль вивчення фтизіатрії у формуванні майбутнього лікаря / Л. А. Грищук, С. І. Корнага, І. Т. П’ятночка, М. М. Савула, Н.С. Кравченко // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 15-16 травня 2014 року м. Тернопіль ЧАСТИНА 2.- C 78

  5. Захворювання печінки у хворих на ко-інфекцію – поєднану патологію туберкульозу і СНІДу / Окусок О. М., Грищук Л. А., Кравченко Н.С., Мельник Л. П., Майовецька Н.С., Лопушанська Н.М., Бабурнич Х.М., Кізан Р.Л. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014 .– С. 32.

  6. Характеристика збудників гострих респіраторних-вірусних інфекцій у хворих протитуберкульозного стаціонару Грищук Л.А., Кравченко Н.С., Білик С.О. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів наук.-практ. конф. 18 червня 2013 р.- Тернопіль: Укрмедкнига.-С. 18-19.

  7. Оновні акценти підготовки лікарів загальної практики на курсі туберкульозу / Л.А. Грищук, С. І. Корнага, Н. С. Кравченко, М.М. Савула, І. Т. П’ятночка // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Кредитно-модульна ситема організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі” 18-19 квітня 2013 року . м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2013.- С.88-89.

  8. Соціальні аспекти хворих на туберкульоз/СНІД в поєднанні із синдромом залежності від опіоїдів / Кравченко Н.С., Кицай Л.Г., Похиляк С.М. // “Медико-соціальні проблеми туберкульозу в Україні” 18-19 березня 2013 р., м. Київ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – Додаток.- №1.- 2013.-С. 24.

  9. Проблеми діагностики легеневої дисемінації у практиці фтизіатра / Кравченко Н.С., Градова О.І. //“Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів” Збірник робіт наук.-практ. конф. 10 жовтня 2012.-Тернопіль: Укрмедкнига 2012.- С. 63-64.