Наукові публікації доц. Кравченко Н. С.

  1. Кравченко Н.С., Окусок О.М., Кицай Л.Г. Стан імунної системи та ендотоксикозу у хворих на туберкульоз/СНІД// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів наук.-практ. конф. 15 червня 2016 р.- Тернопіль: Укрмедкнига.- С.52-53.
  2. Кравченко Н.С., Окусок О.М., Кицай Л.Г., Романів Т.В. Особливості перебігу ко-інфекції туберкульозу/ ВІЛ/СНІД. Матеріали ІУ наук. симп. “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Тернопіль, “Укрмедкнига” – 2015 - с.29-30.
  3. Кравченко Н.С., Кицай Л.Г., Кізан Р.Л. Специфічні і неспецифічні поза легеневі ускладнення на фоні важкої форми туберкульозу легень (клінічний випадок).// Матеріали ІУ наук. симп. “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю) 15-16 жовтня 2015 р. Тернопіль, “Укрмедкнига” – 2015 – с. 28-29.
  4. Л. А. Грищук, С. І. Корнага, І. Т. П’ятночка, М. М. Савула, Н.С. Кравченко. Роль вивчення фтизіатрії у формуванні майбутнього лікаря // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 15-16 травня 2014 року м. Тернопіль ЧАСТИНА 2.- C 78
  5. Окусок О. М., Грищук Л. А., Кравченко Н.С., Мельник Л. П., Майовецька Н.С., Лопушанська Н.М., Бабурнич Х.М., Кізан Р.Л. Захворювання печінки у хворих на ко-інфекцію – поєднану патологію туберкульозу і СНІДу //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014 .– С. 32.
  6. Грищук Л.А., Кравченко Н.С., Білик С.О. Характеристика збудників гострих респіраторних-вірусних інфекцій у хворих протитуберкульозного стаціонару // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів наук.-практ. конф. 18 червня 2013 р.- Тернопіль: Укрмедкнига.-С. 18-19.
  7. Л.А. Грищук, С. І. Корнага, Н. С. Кравченко, М.М. Савула, І. Т. П’ятночка Оновні акценти підготовки лікарів загальної практики на курсі туберкульозу // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Кредитно-модульна ситема організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі” 18-19 квітня 2013 року . м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2013.- С.88-89.
  8. Кравченко Н.С., Кицай Л.Г., Похиляк С.М. Соціальні аспекти хворих на туберкульоз/СНІД в поєднанні із синдромом залежності від опіоїдів. Тези з науково-практичної конф. з міжнародною участю “Медико-соціальні проблеми туберкульозу в Україні” 18-19 березня 2013 р., м. Київ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – Додаток.- №1.- 2013.-С. 24.
  9. Кравченко Н.С., Градова О.І. Проблеми діагностики легеневої дисемінації у практиці фтизіатра “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів” Збірник робіт наук.-практ. конф. 10 жовтня 2012.-Тернопіль: Укрмедкнига 2012.- С. 63-64.