Наукові публікації доц. Кавецької Н. А.

 1. Психологічні аспекти професійного вигорання серед медичних працівників – погляд на проблему / С. М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Н. А. Кавецька, М. М. Руда. І.І.Ганьбергер // - Сучасні здоров'язбережувальні технології Монографія за редакцією проф. Бойчука Ю.Д. – Харків ХНМУ ім.Г.С. Сковороди. - 2018. - С. 122-129.
 2. Андрейчин С. М., Кучер С. В., Ганьбергер І. І., Кавецька Н. А., Руда М. М. Ефективність застосування ентеросорбційної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень зрілого і середнього віку з лабораторними проявами ендогенної інтоксикації // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2018. – № 1. – С. 28–30.
 3. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.
 4. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.
 5. Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн. Андрейчин С.М., Кучер С.В., Кавецька Н.А. та ін.. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3.- 2016 – С.102-103.
 6. Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру. Ярема Н.З., Андрейчин С.М., Кавецька Н.А. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3. -2016.– С.149.
 7. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Ворко В.І. Міхальська М.С. Застосування методів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму //Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді. – Тернопіль, 2014. - С. 67-69.
 8. Анатолій Єпішин, Наталя Хабарова, Віктор Ворко. Комплексне лікування бронхіальної астми з використанням методів фізичної реабілітації. //Міжнародні читання памяті Богдана Шияна: Збірник наукових праць. – Дрогобич: «Трек-ЛТД», 2014. - С. 104-109.
 9. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бутвин І.М. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестер // Медсестринство. - 2009.-№2. - С. 14-17.
 10. Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Долікарська невідкладна допомога. - Тернопіль: ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2009. - 220с.
 11. Б.Г. Бугай, С.М. Андрейчин, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, Н.А. Хабарова. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб. – Медична освіта: 2/2008, С. 39-41.
 12. С.М. Андрейчин, Н.А. Хабарова, Н.З. Ярема, Б.Г. Бугай, Н.Я.Верещагіна, Т.Ю. Черенць, М.М. Руда, Н.А. Бількевич, Н.В. Делитканич. Нові підходи до навчання медсестер-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії – Медсестринство, 2/2008. С. 42-43.
 13. Єпішин А.В., Бількевич НА. , Хабарова Н.А. Озонотерапія в реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію. – Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2008. Вип.55, т.2, С. 271-274.
 14. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Н.А. Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.
 15. С.М. Андрейчин, Н.З. Ярема, Н.А. Хабарова, Н.Я. Верещагіна, Н.А. Бількевич. Медична сестра – помічник сімейного лікаря : сучасні підходи до навчання в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Медсестринство, 2007, №3. - С. 17- 19.
 16. Хабарова Н.А.,Андрейчин С.М., Бількевич Н.А. Сучасні погляди на медсестринську освіту //Медична освіта, 2006, №3, С. 20-22.
 17. Єпішин А.В., Скакун М.П., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Написання навчальної історії хвороби з позиції доказової медицини на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб //Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – С. 32-33.
 18. Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Маланчук С.Л., Гриб Б.О. Критерії ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – С. 11-12.