Наукові публікації доц. Кавецької Н. А.

 1. Професійне вигорання серед медичних працівників: психологічні аспекти / Кавецька Н. А., Андрейчин С. М., Ярема Н. З. // Медична освіта. - 2020. - № 4. - С. 27-31.

 2. Психологічні аспекти професійного вигорання серед медичних працівників – погляд на проблему / Андрейчин С. М. , Бількевич Н.А., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ганьбергер І.І. // Сучасні здоров'язбережувальні технології Монографія за редакцією проф. Бойчука Ю.Д. – Харків ХНМУ ім.Г.С. Сковороди. - 2018. - С. 122-129.

 3. Ефективність застосування ентеросорбційної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень зрілого і середнього віку з лабораторними проявами ендогенної інтоксикації / Андрейчин С. М., Кучер С. В., Ганьбергер І. І., Кавецька Н. А., Руда М. М. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2018. – № 1. – С. 28–30.

 4. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 5. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.

 6. Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн / Андрейчин С.М., Кучер С.В., Кавецька Н.А. та ін.. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3.- 2016 – С.102-103.

 7. Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру / Ярема Н.З., Андрейчин С.М., Кавецька Н.А. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3. -2016.– С.149.

 8. Застосування методів фізичної реабілітації в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму / Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Ворко В.І. Міхальська М.С. // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді. – Тернопіль, 2014. - С. 67-69.

 9. Комплексне лікування бронхіальної астми з використанням методів фізичної реабілітації. / Анатолій Єпішин, Наталя Хабарова, Віктор Ворко //Міжнародні читання памяті Богдана Шияна: Збірник наукових праць. – Дрогобич: «Трек-ЛТД», 2014. - С. 104-109.

 10. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестер / Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бутвин І.М. // Медсестринство. - 2009.-№2. - С. 14-17.

 11. Долікарська невідкладна допомога / Єпішин А.В., Хабарова Н.А. .- Тернопіль: ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2009. - 220с.

 12. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб. / Бугай Б.Г. , Андрейчин С.М. , Чернець Т.Ю. , Бількевич Н.А. , Хабарова Н.А. // Медична освіта: 2/2008, С. 39-41.

 13. Нові підходи до навчання медсестер-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії / Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Черенць Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. // Медсестринство, 2/2008. С. 42-43.

 14. Озонотерапія в реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію / Єпішин А.В., Бількевич НА. , Хабарова Н.А. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів, 2008. Вип.55, т.2, С. 271-274.

 15. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Н.А. Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. // Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.

 16. Медична сестра – помічник сімейного лікаря : сучасні підходи до навчання в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / Андрейчин С.М. , Ярема Н.З., Хабарова Н.А. , Верещагіна Н.Я., Бількевич Н.А. // Медсестринство, 2007, №3. - С. 17- 19.

 17. Сучасні погляди на медсестринську освіту / Хабарова Н.А., Андрейчин С.М., Бількевич Н.А. // Медична освіта. - 2006. - №3. - С. 20-22.

 18. Написання навчальної історії хвороби з позиції доказової медицини на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб / Єпішин А.В., Скакун М.П., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. //Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики. - 2005. – С. 32-33.

 19. Критерії ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Бількевич Н.А., Єпішин А.В., Хабарова Н.А., Маланчук С.Л., Гриб Б.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2005. – С. 11-12.