Наукові публікації доц. Чернець Т. Ю.

 1. Клінічне значення термографії при хронічному подагричному артриті / Андрейчин С. М., Мудра У. О., Чернець Т. Ю. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2019. – № 2. – С. 44–48.

 2. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 3. Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн / Андрейчин С.М., Кучер С.В., Чернець Т.Ю. та ін..// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3.- 2016 – С.102-103.

 4. Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру/ Ярема Н.З., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. та ін.. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3. -2016.– С.149-153.

 5. Проведення об’єктивних структурованих клінічних іспитів – важлива складова контролю знань студентів / Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З. //Медична освіта, 2014 р.-№4- С.21-23.

 6. Особливості практичної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи / Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А.,Бугай Б. Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. // Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи 20-21 травня 2010 р. – м. Тернопіль. – С. 76-78.

 7. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестр / Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бутвін І.М. // Медсестринство. -2009. № 2. – С. 14-17.

 8. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. // Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 38-40.

 9. Нові підходи до навчання медсестр-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії / Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. // Медсестринство. – 2008. – № 2. – С. 43-48.

 10. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. //Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 39-41.

 11. Ураження органів-мішеней під час лікування нестероїдними протизапальними засобами / Андрейчин С.М., Кузів П.П., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Михайлів Л.М., Руда М.М. // Вісник наукових досліджень. – 2006.-№ 4.- С. 31-32.

 12. Імунокоригуюча дія парантерального введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію в комплексному лікуванні не госпітальної пневмонії / Бількевич Н.А., Бех М.Д., Чернець Т.Ю.,Верещагіна Н.Я.,Руда М.М.,Карась Л.В. // Медицина залізничного транспорту.- 2005.- №.2.- С.35-39.