Наукові публікації доц. Чернець Т. Ю.

 1. Андрейчин С. М., Мудра У. О., Чернець Т. Ю. Клінічне значення термографії при хронічному подагричному артриті // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2019. – № 2. – С. 44–48.

 2. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 3. Динаміка показників імунологічного статусу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбенту карболайн. Андрейчин С.М., Кучер С.В., Чернець Т.Ю. та ін.. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3.- 2016 – С.102-103.

 4. Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру. Ярема Н.З., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. та ін.. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - №3. -2016.– С.149.

 5. Андрейчин С. М. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. посіб. / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 260 с

 6. Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З. Проведення об’єктивних структурованих клінічних іспитів – важлива складова контролю знань студентів //Медична освіта, 2014 р.-№4- С.21-23.

 7. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А.,Бугай Б. Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. Особливості практичної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи // Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи 20-21 травня 2010 р. – м. Тернопіль. – С. 76-78.

 8. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бут він І.М. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестр // Медсестринство. -2009. № 2. – С. 14-17.

 9. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на пропедевтиці внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 38-40.

 10. Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. Нові підходи до навчання медсестр-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Медсестринство. – 2008. – № 2. – С. 43-48.

 11. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб //Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 39-41.

 12. Андрейчин С.М., Кузів П.П., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Руда М.М., Хабарова Н.В., Бількевич Н.А. Про створення підручника нового типу з пропедевтики внутрішньої медицини // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”- Тернопіль: Укрмедкнига, 2006 (24-25 листопада). – С. 45-47.

 13. Андрейчин С.М., Кузів П.П., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Михайлів Л.М., Руда М.М.,Ураження органів-мішеней під час лікування нестероїдними протизапальними засобами// Вісник наукових досліджень. – 2006.-№ 4.- С. 31-32.

 14. Бількевич Н.А., Бех М.Д., Чернець Т.Ю.,Верещагіна Н.Я.,Руда М.М.,Карась Л.В.Імунокоригуюча дія парантерального введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію в комплексному лікуванні не госпітальної пневмонії//Медицина залізничного транспорту.- 2005.- №.2.- С.35-39.