Наукові публікації доц. Бугая Б. Г.

 1. Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру / Н. З. Ярема, С.М. Андрейчин, Н.А. Кавецька, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, В.О. Лихацька, К.В. Миндзів//Здобутки клінічної i експериментальної медицини.-2016.-№ 3.-С. 149

 2. Зміни показників імунологічного статусу в хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / Кучер С. В., Андрейчин С. М., Верещагіна Н. Я., Ганьбергер І. І., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Пастернак А. М. , Марчук І. О. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 123-124.

 3. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.

 4. Окремі клініко-імунолоґічні зміни та функціональний стан щитоподібної залози у хворих з хронічними запальними ураженнями гепатобіліарної системи в контексті HBV- і HCV-інфекцій / Бугай Б.Г. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 1. - С. 40-46.

 5. Хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи та ураження нирок. Гепаторенальний синдром: нові концепції і перспективи нівеляції / Бугай Б.Г., Цибік О.О. // Інфекційні хвороби. – 2009. - №1. – С.20–25.

 6. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Н.А. Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. // Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.

 7. Порівняльна ефективність ліпоферону та лаферону на тлі комплексної терапії хворих на хронічні гепатити / Бугай Б.Г. // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 4. – С. 47-50.

 8. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г.,Андрейчин С.М. ,Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А.,Руда М.И., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. // Медична освіта, 2008. - № 2. – С. 39-41.

 9. Нові підходи до навчання медсестер–бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії / Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. // Медсестринство. – 2008. - № 2. – С. 42-43.

 10. Частота і характер бронхолегеневих уражень при хронічних запальних захворюваннях гепатобіліарної системи в процесі їх лікування / Бугай Б.Г. // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 1. - С. 32-34.

 11. Герпес-віруси у хворих на хронічні гепатити В і С: частота поєднаного виявлення в клінічному контексті / Бугай Б.Г. // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 1. - С. 34-36.

 12. Основа мечоподібного відростка чи нижній кінець груднини є місцем вислуховування тристулкового клапана? / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я. // Медична освіта. – 2006. - № 1. – C. 80-81.

 13. Ритм „перепілки ” при мітральному стенозі: компонент якого не вистачає / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. // Медична освіта. – 2006. - № 3. – С. 101-103.

 14. Кардіалгії: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Лихацька В.О. // Медична освіта. – 2005. - № 1. – С. 39-42.

 15. Пропедевтика внутрішніх хвороб: старі і нові підходи до визначення екскурсії нижнього краю легень / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. // Медична освіта. – 2005. - № 2. - С. 70-72.

 16. Синдром хронічної втоми та веґетодисфункції – провідна домінанта патоморфозу хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2005. - № 1. - С. 34-38.

 17. Визначення меж простору Траубе: нова методика, що не суперечить правилам перкусії / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Медична освіта. – 2005. - № 3 – C. 48-49.

 18. Діаґностика захворювань з позиції доказової медицини / С.М. Андрейчин, Б.Г. Бугай, В.О. Лихацька, Т.Ю. Чернець // Медичний індекс-терапія. – 2005. - № 2. – С. 3-4.

 19. Особливості динаміки хронічного коліту на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 1. - С. 33-35.

 20. Препарати кальцію, холекальциферол та амізон: облігатні компоненти комплексної терапії хронічних гепатитів / Бугай Б.Г. // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2004. - № 5-6. – С. 86-88.

 21. Протефлазид в комплексному лікуванні хворих на хронічні гепатити В і С / Бугай Б.Г. // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 2. – С. 29-32.

 22. Особливості динаміки хронічного панкреатиту на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Запорожский медицинский журнал. – 2004. - № 2. - С. 15-17.

 23. Зрівняльна ефективність деяких імуномодуляторів при хронічних запальних захворюваннях гепатобіліарної системи в контексті пролонгованого спостереження за хворими / Бугай Б.Г. // Галицький лікарський вісник. – 2004. - № 3. – С. 20-23.

 24. Бугай Б.Г. Вплив препаратів магнію на динаміку остеоартропатичного синдрому при жовчнокам’яній хворобі / Буковинський медичний вісник. – 2004. - № 1. – С. 30-33.

 25. Вплив анґіопротекторів на клініко-імунологічний перебіг хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи / Бугай Б.Г. // Львівський медичний часопис(Acta Medica Leopoliensia) . – 2004 - № 3-4. – С. 42-45.

 26. Порушення мінеральної щільності кісткової тканини i клініко-імунологічні зміни при жовчнокам’яній хворобі та хронічному некалькульозному холециститі / Бугай Б.Г. // Український медичний альманах. – 2004. -№ 3 (додаток). – С. 11-14.

 27. Частота і динаміка анемічного синдрому при різноманітних формах хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи / Бугай Б.Г. // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 2. – С. 41-43.

 28. Вегетодисфункція і хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. - № 1. - С. 11-13.

 29. Про коректність терміна „акцент ІІ тону” над аортою чи легеневим стовбуром / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. // Медична освіта. – 2004. - № 2. – С. 41-44.

 30. Компоненти І тону серця: зміна погляду на стереотипи пропедевтики / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. // Медична освіта. – 2004. - № 4. – С. 37-39.

 31. Нові аспекти викладання пропедевтики внутрішніх хвороб у контексті сучасних уявлень і знань стосовно НВV- i НСV-інфекцій / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Кліщ І.М. // Медична освіта. – 2004. - № 4. – С. 20-26.

 32. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні гепатити з малосимптомним перебігом / Бугай Б.Г. // Медична хімія. - 2003. - № 1. – С. 92-94.

 33. Хронічні запальні захворювання біліарної системи: „маска” чи атрибут хронічних вірусних гепатитів? / Бугай Б.Г. // Буковинський медичний вісник. – 2003. - № 2. – С. 24-26.

 34. Вплив амізону на ефективність інтерферону α2β у комплексному лікуванні хворих на гепатити В і С / Бугай Б.Г. // Інфекційні хвороби. – 2003. - № 1. – С. 26-29.

 35. Вплив інтерферону на клініко-імунологічну ефективність тимогену в комплексному лікуванні хворих на хронічний гепатит в поєднанні з холециститом / Бугай Б.Г. // Медичні перспективи. – 2003. - № 3 - С. 74-77.

 36. Особливості динаміки хронічного гастродуоденіту та виразки дванадцятипалої кишки на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії / Бугай Б.Г. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія „Медицина”, вип. 21, 2003. - С. 80-83.

 37. Мінеральна щільність кісткової тканини при жовчнокам'яній хворобі в поєднанні з хронічними вірусними гепатитами В і С / Бугай Б.Г. // Інфекційні хвороби. – 2002. - № 3. – С.20-22.

 38. Вплив епіцентричного лазерного опромінення тимуса на клініко-імунологічні параметри хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи / Бугай Б.Г. // Вісник наукових досліджень. – 2002. - № 4. – С. 131-132.

 39. Пролонговане дослідження кардіалгічного синдрому в контексті імунологічних змін при жовчнокам’яній хворобі з проявами хронічного запального процесу гепатобіліарної системи / Бугай Б.Г. // Вісник наукових досліджень. - 2001, N 1. - С. 46-48.

 40. Частота і характер остеоартропатичного синдрому при хронічних запальних захворюваннях гепатобіліарної системи вірусного генезу / Андрейчин М.А., Бугай Б.Г. // Інфекційні хвороби. - 2001, N 3. - С. 19-22.

 41. Хронічний обструктивний бронхіт / Бугай Б.Г. – Тернопіль. - 1999. - 60 с.

 42. Результати комплексного лікування хронічних запальних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів / А.В. Єпішин , Н.А. Хабарова, Б.Г. Бугай та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Вип. 4. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 75-79.

 43. Клініко-імунні дослідження при хронічних запальних захворюваннях біліарної системи / А.В. Єпішин, П.Я. Шерстюк, Н.А. Хабарова, Т.Ю. Чернець, Б.Г. Бугай та ін. // Вісник наукових досліджень. – 1998. - № 3-4. – С. 54-55.

 44. Деякі аспекти удосконалення підготовки фахівців на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб / А.В. Єпішин , В.О. Лихацька, М.О. Лемке, Л.П. Дячан, Б.Г. Бугай, Г.М. Гречух // Особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі. - Тернопіль. - 1997. - С. 26-27.

 45. Імунореґулюючі препарати в комплексній терапії деяких захворювань / А.В. Єпішин, Б.Г. Бугай, М.О. Лемке та ін. - Інформаційний лист. - Тернопіль. - 1995. - 4 с.

 46. Значение реакции потребления комплемента для дифференциальной диагностики заболеваний гепатобилиарной системы / Е.С. Черноус, А.В. Епишин, Б.Г. Бугай и др. // Врачебное дело. – 1990. - № 5. – С. 16-18.

 47. Очаги хронической инфекции и иммунологические тесты при подостром тиреоидите/ А.В. Епишин, И.О. Свидер, Н.А. Епишина, Б.Г. Бугай// Эндокринология: Респ. межвед. сб. - Вып. 20.-К.,1990 . – С. 85-89.

 48. Применение иммунокоррегирующих препаратов в комплексной терапии некоторых заболеваний: Информационное письмо / А.В. Епишин, Г.А. Попович, Б.Г. Бугай и др.- Тернополь.-1988. - 2 с.

 49. Значение энтропии белковых фракций сыворотки крови при дифференциальной диагностике туберкулеза и рака легких / Пятночка И.Т., Бугай Б.Г., Пятночка В.И., Члек М.В. // Врач. дело. – 1988. - № 9. – С. 79-80.

 50. Роль ингибиторов протеиназ в системе гемостаза у больных хронической пневмонией / Бугай Б.Г. // Материалы ХIХ Всесоюзного съезда терапевтов. –Ташкент.-1987. –С.192-193.

 51. Антипротеолитическая активность сыворотки крови у больных хронической пневмонией и раком легкого / Бугай Б.Г. // Клин. мед. - 1984. – № 12. – С.61-63.

 52. Соотношение клинико-генеалогических данных и протеаз-ингибиторной активности сыворотки крови у больных хронической пневмонией / Григорьян В.А., Кланца Н.А., Бугай Б.Г. // Клин. мед. - 1982. - № 11. - С.35-38.

 53. Антипротеолитическая активность сыворотки крови у больных раком легкого / Григорьян В.А. Бугай Б.Г. // Вопросы онкологии . - 1982. – № 12. –С.82-83.