Наукові публікації доц. Бугая Б. Г.

 1. Вивчення стану гепатобіліарної системи у хворих на подагру / Н. З. Ярема, С.М. Андрейчин, Н.А. Кавецька, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, В.О. Лихацька, К.В. Миндзів//Здобутки клінічної i експериментальної медицини.-2016.-№ 3.-С. 149
 2. Кучер С. В., Андрейчин С. М., Верещагіна Н. Я., Ганьбергер І. І., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Пастернак А. М. , Марчук І. О. Зміни показників імунологічного статусу в хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 123-124.
 3. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.
 4. Бугай Б.Г. Окремі клініко-імунолоґічні зміни та функціональний стан щитоподібної залози у хворих з хронічними запальними ураженнями гепатобіліарної системи в контексті HBV- і HCV-інфекцій // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 1. - С. 40-46.
 5. Бугай Б.Г., Цибік О.О. Хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи та ураження нирок. Гепаторенальний синдром: нові концепції і перспективи нівеляції // Інфекційні хвороби. – 2009. - №1. – С.20–25.
 6. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Н.А. Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.
 7. Бугай Б.Г. Порівняльна ефективність ліпоферону та лаферону на тлі комплексної терапії хворих на хронічні гепатити // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 4. – С. 47-50.
 8. Бугай Б.Г.,Андрейчин С.М. ,Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А.,Руда М.И., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб // Медична освіта, 2008. - № 2. – С. 39-41.
 9. Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. Нові підходи до навчання медсестер–бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Медсестринство. – 2008. - № 2. – С. 42-43.
 10. Бугай Б.Г. Частота і характер бронхолегеневих уражень при хронічних запальних захворюваннях гепатобіліарної системи в процесі їх лікування // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 1. - С. 32-34.
 11. Бугай Б.Г. Герпес-віруси у хворих на хронічні гепатити В і С: частота поєднаного виявлення в клінічному контексті // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 1. - С. 34-36.
 12. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я. Основа мечоподібного відростка чи нижній кінець груднини є місцем вислуховування тристулкового клапана? // Медична освіта. – 2006. - № 1. – C. 80-81.
 13. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. Ритм „перепілки ” при мітральному стенозі: компонент якого не вистачає // Медична освіта. – 2006. - № 3. – С. 101-103.
 14. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Лихацька В.О. Кардіалгії: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2005. - № 1. – С. 39-42.
 15. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. Пропедевтика внутрішніх хвороб: старі і нові підходи до визначення екскурсії нижнього краю легень // Медична освіта. – 2005. - № 2. - С. 70-72.
 16. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Синдром хронічної втоми та веґетодисфункції – провідна домінанта патоморфозу хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2005. - № 1. - С. 34-38.
 17. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Визначення меж простору Траубе: нова методика, що не суперечить правилам перкусії. – Медична освіта. – 2005. - № 3 – C. 48-49.
 18. Діаґностика захворювань з позиції доказової медицини / С.М. Андрейчин, Б.Г. Бугай, В.О. Лихацька, Т.Ю. Чернець // Медичний індекс-терапія. – 2005. - № 2. – С. 3-4.
 19. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Особливості динаміки хронічного коліту на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 1. - С. 33-35.
 20. Бугай Б.Г. Препарати кальцію, холекальциферол та амізон: облігатні компоненти комплексної терапії хронічних гепатитів // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2004. - № 5-6. – С. 86-88.
 21. Бугай Б.Г. Протефлазид в комплексному лікуванні хворих на хронічні гепатити В і С / Інфекційні хвороби. – 2004. – № 2. – С. 29-32.
 22. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Особливості динаміки хронічного панкреатиту на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії // Запорожский медицинский журнал. – 2004. - № 2. - С. 15-17.
 23. 99. Бугай Б.Г. Зрівняльна ефективність деяких імуномодуляторів при хронічних запальних захворюваннях гепатобіліарної системи в контексті пролонгованого спостереження за хворими // Галицький лікарський вісник. – 2004. - № 3. – С. 20-23.
 24. Бугай Б.Г. Вплив препаратів магнію на динаміку остеоартропатичного синдрому при жовчнокам’яній хворобі / Буковинський медичний вісник. – 2004. - № 1. – С. 30-33.
 25. Бугай Б.Г. Вплив анґіопротекторів на клініко-імунологічний перебіг хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи // Львівський медичний часопис(Acta Medica Leopoliensia) . – 2004 - № 3-4. – С. 42-45.
 26. Бугай Б.Г. Порушення мінеральної щільності кісткової тканини i клініко-імунологічні зміни при жовчнокам’яній хворобі та хронічному некалькульозному холециститі // Український медичний альманах. – 2004. -№ 3 (додаток). – С. 11-14.
 27. Бугай Б.Г. Частота і динаміка анемічного синдрому при різноманітних формах хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи // Вісник наукових досліджень. – 2004. - № 2. – С. 41-43.
 28. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Вегетодисфункція і хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. - № 1. - С. 11-13.
 29. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. Про коректність терміна „акцент ІІ тону” над аортою чи легеневим стовбуром // Медична освіта. – 2004. - № 2. – С. 41-44.
 30. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. Компоненти І тону серця: зміна погляду на стереотипи пропедевтики // Медична освіта. – 2004. - № 4. – С. 37-39.
 31. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., І.М. Кліщ. Нові аспекти викладання пропедевтики внутрішніх хвороб у контексті сучасних уявлень і знань стосовно НВV- i НСV-інфекцій // Медична освіта. – 2004. - № 4. – С. 20-26.
 32. Бугай Б.Г. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні гепатити з малосимптомним перебігом // Медична хімія. - 2003. - № 1. – С. 92-94.
 33. Бугай Б.Г. Хронічні запальні захворювання біліарної системи: „маска” чи атрибут хронічних вірусних гепатитів? // Буковинський медичний вісник. – 2003. - № 2. – С. 24-26.
 34. Бугай Б.Г. Вплив амізону на ефективність інтерферону α2β у комплексному лікуванні хворих на гепатити В і С // Інфекційні хвороби. – 2003. - № 1. – С. 26-29.
 35. Бугай Б.Г. Вплив інтерферону на клініко-імунологічну ефективність тимогену в комплексному лікуванні хворих на хронічний гепатит в поєднанні з холециститом // Медичні перспективи. – 2003. - № 3 - С. 74-77.
 36. Бугай Б.Г. Особливості динаміки хронічного гастродуоденіту та виразки дванадцятипалої кишки на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії // Науковий вісник Ужгородського університету, серія „Медицина”, вип. 21, 2003. - С. 80-83.
 37. Бугай Б.Г. Мінеральна щільність кісткової тканини при жовчнокам'яній хворобі в поєднанні з хронічними вірусними гепатитами В і С // Інфекційні хвороби. – 2002. - № 3. – С.20-22.
 38. Бугай Б.Г. Вплив епіцентричного лазерного опромінення тимуса на клініко-імунологічні параметри хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи // Вісник наукових досліджень. – 2002. - № 4. – С. 131-132.
 39. Бугай Б.Г. Пролонговане дослідження кардіалгічного синдрому в контексті імунологічних змін при жовчнокам’яній хворобі з проявами хронічного запального процесу гепатобіліарної системи // Вісник наукових досліджень. - 2001, N 1. - С. 46-48.
 40. Андрейчин М.А., Бугай Б.Г. Частота і характер остеоартропатичного синдрому при хронічних запальних захворюваннях гепатобіліарної системи вірусного генезу // Інфекційні хвороби. - 2001, N 3. - С. 19-22.
 41. Бугай Б.Г. Хронічний обструктивний бронхіт. – Тернопіль. - 1999. - 60 с.
 42. Результати комплексного лікування хронічних запальних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів / А.В. Єпішин , Н.А. Хабарова, Б.Г. Бугай та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Вип. 4. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 75-79.
 43. Клініко-імунні дослідження при хронічних запальних захворюваннях біліарної системи / А.В. Єпішин, П.Я. Шерстюк, Н.А. Хабарова, Т.Ю. Чернець, Б.Г. Бугай та ін. // Вісник наукових досліджень. – 1998. - № 3-4. – С. 54-55.
 44. Деякі аспекти удосконалення підготовки фахівців на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб / А.В. Єпішин , В.О. Лихацька, М.О. Лемке, Л.П. Дячан, Б.Г. Бугай, Г.М. Гречух // Особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі. - Тернопіль. - 1997. - С. 26-27.
 45. Імунореґулюючі препарати в комплексній терапії деяких захворювань / А.В. Єпішин, Б.Г. Бугай, М.О. Лемке та ін. - Інформаційний лист. - Тернопіль. - 1995. - 4 с.
 46. Значение реакции потребления комплемента для дифференциальной диагностики заболеваний гепатобилиарной системы / Е.С. Черноус, А.В. Епишин, Б.Г. Бугай и др. // Врачебное дело. – 1990. - № 5. – С. 16-18.
 47. Очаги хронической инфекции и иммунологические тесты при подостром тиреоидите/ А.В. Епишин, И.О. Свидер, Н.А. Епишина, Б.Г. Бугай// Эндокринология: Респ. межвед. сб. - Вып. 20.-К.,1990 . – С. 85-89.
 48. Применение иммунокоррегирующих препаратов в комплексной терапии некоторых заболеваний: Информационное письмо / А.В. Епишин, Г.А. Попович, Б.Г. Бугай и др.- Тернополь.-1988. - 2 с.
 49. Пятночка И.Т., Бугай Б.Г., Пятночка В.И., Члек М.В. Значение энтропии белковых фракций сыворотки крови при дифференциальной диагностике туберкулеза и рака легких // Врач. дело. – 1988. - № 9. – С. 79-80.
 50. Бугай Б.Г. Роль ингибиторов протеиназ в системе гемостаза у больных хронической пневмонией: Материалы ХIХ Всесоюзного съезда терапевтов. –Ташкент.-1987. –С.192-193.
 51. Бугай Б.Г. Антипротеолитическая активность сыворотки крови у больных хронической пневмонией и раком легкого. – Клин. мед. - 1984. – № 12. – С.61-63.
 52. Григорьян В.А., Кланца Н.А., Бугай Б.Г. Соотношение клинико-генеалогических данных и протеаз-ингибиторной активности сыворотки крови у больных хронической пневмонией // Клин. мед. - 1982. - № 11. - С.35-38.
 53. Григорьян В.А. Бугай Б.Г. Антипротеолитическая активность сыворотки крови у больных раком легкого // Вопросы онкологии . - 1982. – № 12. –С.82-83.