Наукові публікації доц. Яреми Н. З.

 1. Професійне вигорання серед медичних працівників: психологічні аспекти / Кавецька Н. А., Андрейчин С. М., Ярема Н. З. // Медична освіта. - 2020. - № 4. - С. 27-31.

 2. До питання набуття комунікативних компетентностей студентами медичного університету (психологічні аспекти) / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ганьбергер І.І., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я. // Advances of science Proceedings of articles of the International scientific conference, Czeck Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June, 2018. – Р. 12-17.

 3. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 4. Коморбідна патологія серцево-судинної системи у хворих на подагру / Н.З. Ярема, С.М. Андрейчин, Н.Я. Верещагіна, І.І. Ганьбергер, О.І. Кузів, У.О. Мудра, Б.М. Депутат, В.І. Рудий//Здобутки клінічної i експериментальної медицини.-2016.-№ 3.-С. 148.

 5. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.

 6. Разгрузочно-диетическая терапия в коплексе мероприятий ипервичной профілактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов – есть ли альтернатива? / Кузив П. П., Кузив О.Е., Бакалюк О.И., Ярема Н.З. // Медицинская наука и образование Урала.- 2011.- №3.- С. 125 – 127.

 7. Впровадження принципів Болонського процесу у навчання студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії / Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Бугай Б. Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. // Медична освіта - 2009. - №5. - С.159-161.

 8. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестер / Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Василюк В.В., Бутвин І.М.// Медсестринство. - 2009. - №2. - С.14-17.

 9. Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції / Кузів П.П., Кузів О.Є., Бакалюк О.Й., Кузів О.І., Радецька Л.В., Ярема Н.З.// Серія « Медицина», Науковий вісник Ужгородського університету.- 2009. - Вип.36. - С.26-28.

 10. Синдром ущільнення легеневої тканини. Нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. // Медична освіта.- 2008.- №2.- С. 39-41.

 11. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Н.А. Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. // Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.

 12. Нові підходи до навчання медсестер бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії / Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. // Медсестринство.- 2008.- №2.- С.42-43.

 13. Медична сестра – помічник сімейного лікаря: сучасні підходи до навчання в Тернопільському медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я., Бількевич Н.А. // Медсестринство. – 2007.- №3. – С.17-20.

 14. Нові підходи до лікування остеоартрозу / Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Бількевич Н.А., Михайлів Л.М. // Ліки України. – 2007.- №1. – С. 23-29.

 15. Динаміка вмісту молекул середньої маси в плазмі крові у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю / Марущак М.І., Чайківська О.З., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2006. - С. 6-7.

 16. Ураження органів-мішенів під час лікування нестероїдними протизапальними засобами / Кузів П.П., Ярема Н.З., Михайлів Л.М., Верещагіна Н.Я. // Вісник наукових досліджень. – 2006.- №4. – С.31-32.

 17. Застосування розвантажувально-дієтичної терапії для корекції метаболічних порушень у хворих на хронічний пієлонефрит / Кузів П.П., Михайлів Л.М., Ярема Н.З. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, Укрмедкнига. - 2005. - С. 40-41.

 18. Застосування естрогенів та селективних модуляторів естрогенових рецепторів при хірургічно індукованій менопаузі для попередження остеопоротичних переломів / Масик О.М., Ярема Н.З., Проць О.С., Щур М.І. // Шпитальна хірургія. – 2005. - № 2. – С. 107-111.