Наукові публікації доц. Яреми Н. З.

 1. Андрейчин С.М. До питання набуття комунікативних компетентностей студентами медичного університету (психологічні аспекти) / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ганьбергер І.І., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я. // Advances of science Proceedings of articles of the International scientific conference, Czeck Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June, 2018. – Р. 12-17.
 2. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.
 3. Коморбідна патологія серцево-судинної системи у хворих на подагру/Н.З. Ярема, С.М. Андрейчин, Н.Я. Верещагіна, І.І. Ганьбергер, О.І. Кузів, У.О. Мудра, Б.М. Депутат, В.І. Рудий//Здобутки клінічної i експериментальної медицини.-2016.-№ 3.-С. 148.
 4. Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.
 5. Бакалюк О.Й., Кузів О.Є., Кузів О.І., Ярема Н.З. Ринок медичних послуг:приватна, страхова і сімейна медицина – проблеми становлення і розвитку. //Державна політика та розвиток ринку медичних та фармацевтичних послуг. Сімферополь, 2011р. - С.5 – 9.
 6. Кузив П. П., Кузив О.Е., Бакалюк О.И., Ярема Н.З. Разгрузочно-диетическая терапия в коплексе мероприятий ипервичной профілактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов – есть ли альтернатива? // Медицинская наука и образование Урала.- 2011.- №3.- С. 125 – 127.
 7. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Бугай Б. Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. Впровадження принципів Болонського процесу у навчання студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Медична освіта - 2009. - №5. - С.159-161.
 8. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Василюк В.В., Бутвин І.М. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестер // Медсестринство. - 2009. - №2. - С.14-17.
 9. Кузів П.П., Кузів О.Є., Бакалюк О.Й., Кузів О.І., Радецька Л.В., Ярема Н.З. Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції.// Науковий вісник Ужгородського університету.- Серія « Медицина».- 2009. - Вип.36. - С.26-28.
 10. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. Синдром ущільнення легеневої тканини. Нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб.-Медична освіта.- 2008.- №2.- С. 39-41.
 11. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М, Чернець Т.Ю., Н.А. Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2008. - № 4. – С. 38-40.
 12. Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. Нові підходи до навчання медсестер бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії.-Медсестринство.- 2008.- №2.- С.42-43.
 13. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я., Бількевич Н.А. Медична сестра – помічник сімейного лікаря: сучасні підходи до навчання в Тернопільському медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. // Медсестринство. – 2007.- №3. – С.17-20.
 14. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Бількевич Н.А., Михайлів Л.М. Нові підходи до лікування остеоартрозу. // Ліки України. – 2007.- №1. – С. 23-29.
 15. Марущак М.І., Чайківська О.З., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З. Динаміка вмісту молекул середньої маси в плазмі крові у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, Укрмедкнига. - 2006. - С. 6-7.
 16. Кузів П.П., Ярема Н.З., Михайлів Л.М., Верещагіна Н.Я. Ураження органів-мішенів під час лікування нестероїдними протизапальними засобами. // Вісник наукових досліджень. – 2006.- №4. – С.31-32.
 17. Кузів П.П., Михайлів Л.М., Ярема Н.З. Застосування розвантажувально-дієтичної терапії для корекції метаболічних порушень у хворих на хронічний пієлонефрит. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, Укрмедкнига. - 2005. - С. 40-41.
 18. Масик О.М., Ярема Н.З., Проць О.С., Щур М.І. Застосування естрогенів та селективних модуляторів естрогенових рецепторів при хірургічно індукованій менопаузі для попередження остеопоротичних переломів. // Шпитальна хірургія. – 2005. - № 2. – С. 107-111.