Наукові публікації доц. Кучер (Лотоцької) С. В.

 1. Sanitary and hygienic characteristics of potassium stearate as a source of anthropogenic pollution of water reservoirs / Lototska O.V., Krytska H.A., Kucher S.V. // Medicni Perspektivi. - 2022. - 27(2). - pp. 159–167. (Web of sience)

 2. Bronchial asthma: Genetic factors contributing to its pathogenesis / Krynytska I, Marushchak M., Mykolenko A., Smachylo I., Sopel O., Kucher S. // Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. - 2021. - Volume 9. - pp. 590 - 594. (Scopus)

 3. The association of angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism with bronchial asthma / Krynytska I., Kucher S., Tokarskyy O., Koval M., Marushchak M. // Polski Merkuriusz Lekarski. - 2021. - Volume 49, Issue 294. - pp. 442 - 444. (Scopus)

 4. Observation of serious adverse cardiovascular events over 3 years in patients with advanced atherosclerosis: is there a gender difference? / Lunova T., Levytska L., Kucher S., Shatskyi V., Habor H., Klishch I. // Polish medical journal. – 2021. XLIX (291). – pp. 171–175. (Scopus)

 5. Inclusion of enterosorbents in anti-inflammatory therapy improve treatment effectiveness in COPD patients during exacerbations / Kucher S. V., Lototska O. V. // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2021. – Vol. 93 (2, Mar-Apr). - pp. 107-114. (Scopus)

 6. Нові часи – нові виклики (особливості медичної освіти в нових реаліях) / Кашуба М. О., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2021. - № 1. - С. 136-141.

 7. Актуальність пошуку нових способів контролю якості води / Лотоцька О. В. , Кондратюк В. А., Кучер С. В., Лотоцький В. В. // Вода: гигиена и экология. - 2019. - Т. 7, № 1-4. - С. 13-17.

 8. Якість питної води як одна з детермінант громадського здоров’я в Західному регіоні України / Лотоцька О. В., Кондратюк В.А., Кучер С.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 12-18.

 9. Влияние стеарата натрия на минеральный обмен в организме белых крыс / Лотоцкая Е. В., Кондратюк В. А., Лотоцкий В. В., Кучер С. В. // Проблемы биологии и медицины. – 2018. – № 4(104). – С.167-171.

 10. Ефективність застосування ентеросорбційної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень зрілого і середнього віку з лабораторними проявами ендогенної інтоксикації / Андрейчин С. М., Кучер С. В., Ганьбергер І. І., Кавецька Н. А., Руда М. М. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2018. – № 1. – С. 28–30.

 11. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 12. Зміни показників імунологічного статусу в хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / Кучер С. В., Андрейчин С. М., Верещагіна Н. Я., Ганьбергер І. І., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Пастернак А. М., Марчук І. О. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 123-124.

 13. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.

 14. Обґрунтування використання ентеросорбентів у лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації при різноманітних захворюваннях (огляд літератури) / Лотоцька С. В. // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19. – № 1 (73). – С. 222–226.

 15. Зміни показників перексидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Лотоцька С. В. // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Том 17. – № 1 (62). – С. 95–99.

 16. Ефективність застосування ентеросорбенту «Карболайн» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Андрейчин С. М., Лотоцька С. В. // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. – 2015. – vol. 5 – № 5. – С. 125–130.

 17. Імунологічний статус у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень / Лотоцька С. В. // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2015. – № 4, Т. 2 (42-2). – С. 125–129.

 18. Комплексная оценка уровня провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов(маркеров воспаления) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в зависимости от тяжести заболевания и возраста / Андрейчин С. М., Лотоцька С. В. // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2015. – Т. 3-4(15-16). – С. 98–103.

 19. Ефективність застосування ентеросорбенту «Ентеросгель» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Лотоцька С. В., Андрейчин С. М., Мерецький В. М. // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – C. 23–25.

 20. Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції / Андрейчин С. М., Лотоцька С. В., Мерецький В. М. // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 3(81). – C. 44–47.

 21. Застосування ентеросорбенту «Карболайн» при корекції змін вільнорадикального окислення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Лотоцька С. В., Бардахівська К. І. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 2(23). – С. 93–95.

 22. Динаміка показників імунологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / Лотоцька С. В., Андрейчин С. М., Мерецький В. М. // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Том 17. – № 3(64). – С. 59–63.

 23. Зміни показників імунологічного статусу у хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / Андрейчин С. М., Лотоцька С. В. // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 3(68). – С. 48–52.

 24. Медикаментозна корекція синдрому ендогенної інтоксикації при первинній подагрі / Андрейчин С. М., Лотоцька С. В. // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С.225.

 25. Оцінка клінічних проявів і лабораторних показників синдрому ендогенної інтоксикації при хронічному обструктивному захворюванні легень / Лотоцька С. В., Андрейчин С. М. // Вісник наукових досліджень. – 2014. –№ 4(77). – С. 48–50.