Наукові публікації асист. Кучер (Лотоцької) С. В.

 1. Лотоцька О. В. , Кондратюк В. А. , Кучер С. В., Лотоцький В. В. Актуальність пошуку нових способів контролю якості води // Вода: гигиена и экология. - 2019. - Т. 7, № 1-4. - С. 13-17.

 2. Лотоцька О. В. Якість питної води як одна з детермінант громадського здоров’я в Західному регіоні України / О. В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, С.В. Кучер // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 12-18.

 3. Влияние стеарата натрия на минеральный обмен в организме белых крыс / Е. В. Лотоцкая, В. А. Кондратюк, В. В. Лотоцкий, С. В. Кучер // Проблемы биологии и медицины. – 2018. – № 4(104). – С.167-171.

 4. Андрейчин С. М. Ефективність застосування ентеросорбційної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень зрілого і середнього віку з лабораторними проявами ендогенної інтоксикації / Андрейчин С. М., Кучер С. В., Ганьбергер І. І., Кавецька Н. А., Руда М. М. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2018. – № 1. – С. 28–30.

 5. Андрейчин С. М. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 6. Кучер С. В. Зміни показників імунологічного статусу в хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / С. В. Кучер, С. М. Андрейчин, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер, Б. Г. Бугай, В. О. Лихацька, А. М. Пастернак, І. О. Марчук // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 123-124.

 7. Андрейчин С. М. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.

 8. Лотоцька, С. В. Обґрунтування використання ентеросорбентів у лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації при різноманітних захворюваннях (огляд літератури) / С. В. Лотоцька // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19. – № 1 (73). – С. 222–226.

 9. Лотоцька, С. В. Зміни показників перексидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С. В. Лотоцька // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Том 17. – № 1 (62). – С. 95–99.

 10. Андрейчин, С. М. Ефективність застосування ентеросорбенту «Карболайн» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. – 2015. – vol. 5 – № 5. – С. 125–130.

 11. Лотоцька, С. В. Імунологічний статус у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень / С. В. Лотоцька // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2015. – № 4, Т. 2 (42-2). – С. 125–129.

 12. Андрейчин, С. М. Комплексная оценка уровня провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов(маркеров воспаления) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в зависимости от тяжести заболевания и возраста / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцкая // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2015. – Т. 3-4(15-16). – С. 98–103.

 13. Лотоцька, С. В. Ефективність застосування ентеросорбенту «Ентеросгель» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин, В. М. Мерецький // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – C. 23–25.

 14. Андрейчин, С. М. Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька, В. М. Мерецький // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 3(81). – C. 44–47.

 15. 3Лотоцька, С. В. Застосування ентеросорбенту «Карболайн» при корекції змін вільнорадикального окислення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С. В. Лотоцька, К. І. Бардахівська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 2(23). – С. 93–95.

 16. Лотоцька, С. В. Динаміка показників імунологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин, В. М. Мерецький // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Том 17. – № 3(64). – С. 59–63.

 17. Андрейчин, С. М. Зміни показників імунологічного статусу у хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 3(68). – С. 48–52.

 18. Андрейчин С.М. Медикаментозна корекція синдрому ендогенної інтоксикації при первинній подагрі / С.М. Андрейчин, С.В. Лотоцька // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С.225.

 19. Лотоцька, С. В. Оцінка клінічних проявів і лабораторних показників синдрому ендогенної інтоксикації при хронічному обструктивному захворюванні легень / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин // Вісник наукових досліджень. – 2014. –№ 4(77). – С. 48–50.