Наукові публікації асист. Ганьбергер І. І.

  1. Acute respiratory infections and their complications / Yu. M. Andreichyn, V. О. Kachor, Ya. І. Yosyk, N. A. Nychyk. I. I. Hanberher // Zaporozhye medical journal - 2018 – V 20. №. 6, С.848-852. (Web of sience)
  2. Психологічні аспекти професійного вигорання серед медичних працівників – погляд на проблему / С. М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Н. А. Кавецька, М. М. Руда. І.І. Ганьбергер. // Сучасні здоров'язбережувальні технології. – Харків ХНМУ ім.Г.С. Сковороди. - 2018. - С. 122-129.
  3. INVESTIGATION OF SOME PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INFORMATION PROCESSING BY STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY / Andreychyn S.M., Bilkevych N.A., Ruda M.M. I. I. Hanberher // Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald - 2018.-№1 - С.18-21.
  4. Андрейчин С.М. До питання набуття комунікативних компетентностей студентами медичного університету (психологічні аспекти) / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ганьбергер І.І., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я. // Advances of science Proceedings of articles of the International scientific conference, Czeck Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June, 2018. – Р. 12-17.
  5. Андрейчин С. М. Ефективність застосування ентеросорбційної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень зрілого і середнього віку з лабораторними проявами ендогенної інтоксикації / Андрейчин С. М., Кучер С. В., Ганьбергер І. І., Кавецька Н. А., Руда М. М. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2018. – № 1. – С. 28–30.
  6. Андрейчин С. М. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.
  7. Кучер С. В. Зміни показників імунологічного статусу в хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / С. В. Кучер, С. М. Андрейчин, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер, Б. Г. Бугай, В. О. Лихацька, А. М. Пастернак, І. О. Марчук // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 3. - С. 123-124.
  8. Андрейчин С. М. Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Бугай Б. Г., Лихацька В. О., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Кузів П. П., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 24-27.