Наукові публікації проф. Андрейчина С. М.

 1. Search for a way to improve the serum albumin binding function and the functional state of the liver when hypertension combined with non-alcoholic fatty liver disease/ Dzordzo Y., Andreychyn S. // Journal of Education, Health and Sport. - 2022. - Vol. 12(1).– pp. 55-64.

 2. Порушення когнітивних функцій при хронічних захворюваннях органів дихання / Мельничайко І. Я., Андрейчин C. М., Левчук, Р. Д. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2022. - № 2. - C. 6–11.

 3. Динаміка змін показників зв’язувальної функції сироваткового альбуміну та ендогенної інтоксикації у пацієнтів із гіпертонічною хворобою й коморбідними станами при застосуванні гепатопротектора / Дзьордзьо Ю.Р., Левчук Р.Д. // Вісник медичних і біологічних досліджень. - 2021. - 4(10). - 35-40.

 4. Drug therapy for protein composition changes of blood in hypertension and in cases of comorbidity / Dzordzo Yu.R, Andreychyn S.M. // International Journal of Medicine and Medical Research. - 2021. - 7(2). - 30-36.

 5. Зв’язувальна функція сироваткового альбуміну при гіпертонічній хворобі, неалкогольному стеатогепатиті та цукровому діабеті 2 типу / Дзьордзьо Ю.Р, Андрейчин С.М. // Медична та клінічна хімія. - 2021. - 23(4). - 39-44.

 6. Порушення синтезу і функції сироваткового альбуміну при різних патологічних станах організму / Дзьордзьо Ю. Р. , Андрейчин С. М. , Мудра У. О. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2021. - № 3. - С. 16-20.

 7. Порушення зв’язувальної функції сироваткового альбуміну, білкового та ліпідного обміну і їх корекція у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом / Андрейчин С.М., Дзьордзьо Ю.Р. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2020. - 1. - 34-39.

 8. The Influence of Metformin to the Transcriptional Activity of the mTOR and FOX3 Genes in Parapancreatic Adipose Tissue of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats / Putilin D. A., Evchenko S. Yu., Fedoniuk L. Ya., Tokarskyy O. S., Kamyshny O. M., Migenko L. M., Andreychyn S. M., Hanberher I. I., Bezruk T. O. // Journal of Medicine and Life – 2020. – Vol. 13, Issue 1. – pp. 50–55.

 9. Професійне вигорання серед медичних працівників: психологічні аспекти / Кавецька Н. А., Андрейчин С. М., Ярема Н. З. // Медична освіта. - 2020. - № 4. - С. 27-31.

 10. Microscopic and submicroscopic structure of the heart atria and auricles in condition of the experimental thermal trauma / Hetmaniuk I.B., Fedoniuk L. Ya., Zhulkevych I. V., Andreychyn S. M., Hudyma A. A., Hanberher I. I., Dobrianskyi T. O. // Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2020. – Vol. 10 (No 2). – P. 5237-5242.

 11. Оцінка ентеросорбції у хворих на подагру / Андрейчин С. М., Мудра У. О. // Буковинський медичний вісник. – 2020. – № 24(1). – С. 10–17.

 12. Зміни ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з подагрою та неалкогольним стеатогепатитом / Андрейчин С. М., Мудра У. О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2020. – № 1. – С. 40–45.

 13. The effectiveness of complex therapy in patients with gout using carbon enterosorbent / Mudra U., Andreychyn S.// Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – No 10(7). – Р. 138–147.

 14. Показатели интерлейкинов и термографии суставов при подагре на фоне энтеросорбционной терапии / Мудра У. О., Андрейчин С. М., Ганьбергер И. И., Корильчук Н. И. // Georgian Medical News – 2020. – № 6(303). – С. 97–102.

 15. Topical Diagnosis and Determination of the Primary Hyperaldosteronism Variant / Shidlovskyi V.O., Shidlovskyi O.V., Tovkai O.A., Sheremet M.I., Maksymyuk V.V., Tarabanchuk V.V., Ivanovych S.M., Heryak M.S., Andreychyn M.S., Hanberher I.I., Piddubna A.A. // Journal of Medicine and Life – 2019 - Vol. 12. Issue 4, P.322-328.

 16. Laboratory Diagnostics of Primary Hyperaldosteronism and its Peculiarities (Literature Review) / Shidlovskyi V.O., Shidlovskyi O.V., Sheremet M., Zhulkevych I.V., Andreychyn S.M., Hanberher I.I., Smachylo I.I., Dobrorodny V.B., Futuima Y.M. // Journal of Medicine and Life – 2019 - Vol. 12. Issue 3, C.215-220.

 17. Ендогенна інтоксикація, пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантна система організму в хворих на подагру на тлі неалкогольного стеатогепатиту / Мудра У. О., Андрейчин С. М. // Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 3. – С. 64–70.

 18. Клінічне значення термографії при хронічному подагричному артриті / Андрейчин С. М., Мудра У. О., Чернець Т. Ю. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2019. – № 2. – С. 44–48.

 19. Психологічні аспекти професійного вигорання серед медичних працівників – погляд на проблему / Андрейчин С. М., Бількевич Н.А., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ганьбергер І.І. // Сучасні здоров'язбережувальні технології Монографія за редакцією проф. Бойчука Ю.Д. – Харків ХНМУ ім.Г.С. Сковороди. - 2018. - С. 122-129.

 20. Investigation of some psychological aspects of information processing by students of medical university / Andreychyn S.M., Bilkevych N.A., Ruda M.M. Hanberher I. I. // Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald - 2018.-№1 - С.18-21.

 21. До питання набуття комунікативних компетентностей студентами медичного університету (психологічні аспекти) / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ганьбергер І.І., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я. // Advances of science Proceedings of articles of the International scientific conference, Czeck Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 1 June, 2018. – Р. 12-17.

 22. Ефективність застосування ентеросорбційної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень зрілого і середнього віку з лабораторними проявами ендогенної інтоксикації / Андрейчин С. М., Кучер С. В., Ганьбергер І. І., Кавецька Н. А., Руда М. М. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2018. – № 1. – С. 28–30.

 23. Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії / Андрейчин С. М., Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. // Здобутки клінічної та експериментально медицини. – 2017. – № 3. – С. 18–20.

 24. Dermatological Semiotics Diseases Of The Respiratory System / Nikolov Valentin, Andreychyn Sergey, Rusanova Inna [et al.] // Наука Пулмология. – 2015. – № 2. – С. 37-40.

 25. Ефективність застосування ентеросорбенту «Карболайн» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Андрейчин С. М., Лотоцька С. В. // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. – 2015. – № 5. – vol. 5. – С. 125–130.

 26. Зміни показників імунологічного статусу у хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / Андрейчин С. М., Лотоцька С. В. // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 3(68). – С. 48–52.

 27. Комплексная оценка уровня провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов(маркеров воспаления) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в зависимости от тяжести заболевания и возраста / Андрейчин С. М., Лотоцкая С. В. // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2015. – Т. 3-4(15-16). – С. 98–103.

 28. Ефективність застосування ентеросорбенту «Ентеросгель» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Лотоцька С. В., Андрейчин С. М., Мерецький В. М. // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – C. 31–33.

 29. Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції / Андрейчин С. М., Лотоцька С. В., Мерецький В. М. // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 3(81). – C. 44–47.

 30. Динаміка показників імунологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / Лотоцька С. В., Андрейчин С. М., Мерецький В. М. // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Том 17. – № 3(64). – С. 109–113.

 31. Оцінка клінічних проявів і лабораторних показників синдрому ендогенної інтоксикації при хронічному обструктивному захворюванні легень / Лотоцька С. В., Андрейчин С. М. // Вісник наукових досліджень. – 2014. –№ 4(77). – С. 48–50.

 32. Effect glutargin in blinding function of serum albumin and other indicators of functional state of liver in acute toxic alcoholic hepatitis / Andreychyn Serhiy, Skirak Zіnovii // Georgian medical news. – 2015. –№1 (238). – P. 97–101.

 33. Патогенетична роль зв’язувальної функції сироваткового альбуміну при гострому токсичному алкогольному гепатиті / Андрейчин С.М., Скірак З.С. // Медична хімія.– 2014. – №1. – с.30-33.

 34. Динаміка показників ендогенної інтоксикації в умовах гострого тосичного алкогольного гепатиту / Скірак З.С., Андрейчин С.М. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. 13, №3(49). – С. 167–170.

 35. Вплив глутаргіну на зв’язувальну функцію сироваткового альбуміну та інші показники функціонального стану печінки при гострому токсичному гідразиновому гепатиті / Андрейчин С.М., Скірак З.С. // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, №4(61). – С. 65–68.

 36. Показники ендогенної інтоксикації та зв’язувальної функції сироваткового альбуміну в динаміці гострого токсичного гідразинового гепатиту / Скірак З.С., Андрейчин С.М. // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – Т.8, №3. – С. 83–86.

 37. Сучасні уявлення про метаболічну ендогенну інтоксикацію. / Андрейчин С. М., Голомша Т. О. // Інфекційні хвороби. – 2012. –-№ 1 (67). – С.84-87.

 38. Клініко-патогенетичні засади хронічної серцевої недостатності. / Андрейчин С. М., Голомша Т. О. // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С.

 39. Медикаментзна корекція синдрому ендогенної інтоксикації при первинній подагрі / Андрейчин С.М., Лотоцька С.В.// Медична хімія. – 2011. – Т.13, №4. –225с.

 40. Обгрунтування застосування індуктора ендогенного інтерфероноутворення у хворих на остеоартроз в поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень / Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. // Медична хімія. – 2009. - № 4. С. 56-59.

 41. Ендогенна інтоксикація у пацієнтів на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і С та хронічними обструктивними захворюваннями легень / Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 3. – С. 24-25.

 42. Клініко-біохімічна характеристика остеоартрозу на тлі хронічних гепатитів В і С / Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – № 2. – С. 22-25.

 43. Тактика обстеження і лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і С / Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. // Інформаційний лист. – 2009. – № 170. – 3 с.

 44. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестр / Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бут він І.М. // Медсестринство. - № 2. – С. 14-17.

 45. Сучасні погляди на мед сестринську освіту / Хабарова Н.А., Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Верещагіна Н.Я. // Медична освіта. – 2009. – № 6. – С. 21-24.

 46. Сучасні погляди на лікування первинного остеоартрозу / Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 1. – С. 6-9.

 47. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. // Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 38-40.

 48. Ритм “перепілки” при мітральному стенозі: компонент, якого не вистачає / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. // Медична освіта. – 2008. – № 5. – С. 99-102.

 49. Сучасні питання етіології, патогенезу та діагностики остеоартрозу / Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 4. – С. 35-38.

 50. Особливості біохімічних змін в організмі експериментальних тварин при гострому алкогольному отруєнні / Андрейчин С.М., Скірак З.С. // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 3. – С. 67-69.

 51. Визначення меж простору Траубе: нова методика, що не суперечить правилам перкусії / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Медична освіта. – 2008. - №3. – С. 37-39.

 52. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. //Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 39-41.

 53. Лікування хворих на хронічні гастрити / Делитканич Н.В., Андрейчин С.М. // Інфекційні хвороби. – 2008. – № 1. – С. 93-95.

 54. Нові підходи до навчання медсестр-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії / Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. // Медсестринство. – 2008. – № 2. – С. 43-48.

 55. Медична сестра – помічник сімейного лікаря: сучасні підходи до навчання в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського / Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я., Бількевич Н.А. // Медсестринство. – 2007. – № 3. – С. 17-19.

 56. Зв’язувальна функція сироваткового альбуміну / Андрейчин С.М., Скірак З.С. // Медична хімія. – 2007. – № 3, т. 9. – С. 70-73.

 57. Корекція остеопоротичних змін у хворих на поєднану патологію органів травлення / Лихацька Т.В., Андрейчин С.М. // Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”. – 2007. – Вип. 38. – С. 241-245.

 58. Порушення маркерів кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція / Лихацька Т.В., Андрейчин С.М. // Медична хімія. – 2007. – № 1, Т. 9. – С. 144-146.

 59. Етіологія, патогенез і діагностика хронічних гастритів / Андрейчин С.М., Делитканич Н.В. // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 1. – С. 73-75.

 60. Корекція остеопенічних змін у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів / Лихацька Т.В., Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 2. – С. 21-23.

 61. Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони та печінки / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Медична хімія. – 2007. – № 2, Т. 9. – С. 127-129.

 62. Комплексне лікування остеоартрозу: сучасні підходи / Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Михайлів Л.М. // Ліки. – 2006-2007. – № 106-107. – С. 76-81.

 63. Оцінка ендогенної інтоксикації при хронічній серцевій недостатності / Марущак М.І., Андрейчин С.М. // Галицький лікарський вісник. – 2006. – № 3. – С. 52-54.

 64. Мінеральна щільність кісткової тканини та кальцій-фосфорний гомеостаз у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденальної зони в поєднанні з хронічними гепатитами / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Інфекційні хвороби. – 2006. – № 3. – С. 49-52.

 65. Методи корекції ураження кісткової тканини при хронічній серцевій недостатності / Марущак М.І., Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 104-107.

 66. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів та їх корекція / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Галицький лікарський вісник. – 2006. – № 4. – С. 5-6.

 67. Визначення мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта і проксимального відділу правої стегнової кістки у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом / Андрейчин С.М. Лихацька Т.В. // Інформаційний лист. – 2006. – № 90. – 3 с.

 68. Особливості проявів ендогенної інтоксикації до і після проведенноголікування хронічної серцевої недостатності / Марущак М.І., Андрейчин С.М. // Медична хімія. – 2006. – № 2. – С. 130-133.

 69. Сучасні погляди на медсестринську освіту / Хабарова Н.А., Андрейчин С.М., Бількевич Н.А. // Медична освіта. – 2006. – № 3. – С. 20-20.

 70. Маркери формування і метаболізму кісток у хворих з хронічною серцевою недостатністю / Марущак М.І., Андрейчин С.М. // Медична хімія. – 2006. – № 3. – С. 126-130.

 71. Про перспективу співпраці у системі сестринського навчання зі Словацькою Республікою / Качор В.О., Андрейчин С.М., Васильєва Н.А., Луцук О.С. // Медична освіта. – 2006. – № 3. – С. 53-55.

 72. Ритм перепілки при мітральному стенозі. Компонент, якого не вистачає / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. // Медична освіта. – 2006. – № 3. – С. 101-103.

 73. Про кредитну систему медичної освіти у Словаччині / Качор В.О., Андрейчин С.М. // Медична освіта. – 2006. – № 2. – С. 103-104.

 74. Медсестринська освіта в Словацькій Республіці / Андрейчин С.М., Качор В.О. // Медична освіта. – 2006. – № 1. – С. 52-54.

 75. Основа мечоподібного відростка чи нижній кінець грудини є місцем вислуховування тристулкового клапана? / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я. // Медична освіта. – 2006. – № 1. – С. 80-81.

 76. Визначення меж простору траубе: нова методика, що не суперечить правилам перкусії // / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Медична освіта. – 2005. – № 3. – С. 48-49.

 77. Вивчення мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта і проксимального відділу правої стегнової кістки у хворих на хронічну серцеву недостатність / Андрейчин С.М., Швалюк М.І. // Інформаційний лист. – 2005. – № 248.

 78. Визначення вмісту молекул середньої маси в сироватці крові хворих на хронічну серцеву недостатність / Андрейчин С.М., Швалюк М.І. // Інформаційний лист. – 2005. – № 249.

 79. Клініко-біохімічні показники і стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднані з хронічним панкреатитом / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Гастроентерологія. – Міжвідомчий збірник. – Випуск 36. – ІІІ Український конгрес гастроентерологів “40 років пошуків та досягнень”. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 443-448.

 80. Кардіалгії: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Лихацька В.О. // Медична освіта. – 2005. – № 1. – С. 39-42.

 81. Пропедевтика внутрішніх хвороб: старі і нові підходи до визначення екскурсії нижнього краю легень / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. // Медична освіта. – 2005. – № 2. – С. 70-72.

 82. Діагностика захворювань з позицій доказової медицини / Андрейчин С.М., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю. // Інформаційний бюлетень “Медичний індекс”. – 2005. – № 2. – С.3-4.

 83. Сезонні коливання захворюваності та летальності від гострого інфаркту міокарда / Федчишин Н.Є., Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 1. – С. 121-122.

 84. Синдром хронічної втоми та вегетодисфункції – провідна домінанта патоморфозу хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2005. – № 1. – С. 34-38.

 85. Використання визначення вмісту молекул середньої маси в сироватці крові при хронічному панкреатиті в поєднанні з гастродуоденітом / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Інформаційний лист. – № 171. – 2004.

 86. Нові підходи до лікування хронічної серцевої недостатності / Андрейчин С.М., Швалюк М.І. // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 3. – С. 97-99.

 87. Нові аспекти викладання пропедевтики внутрішніх хвороб у контексті сучасних уявлень і знань стосовно HBV- і HCV- інфекцій / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Кліщ І.М. // Медична освіта. – 2004. – № 3-4. – С. 20-26.

 88. Компоненти І тону серця: зміна погляду на стереотипи пропедевтики / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. // Медична освіта. – 2004. – № 3-4. – С. 37-39.

 89. Порівняльна характеристика ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит і гастро дуоденіт з остеодефіцитом / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Сучасна гастроентерологія. – 2004. – № 5(19). – С.23-25.

 90. Застосування вугільного ентеросорбенту й озонотерапії у лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з вираженою ендогенною інтоксикацією / Андрейчин С.М., Дем’яненко В.В., Єпішин А.В., Бількевич Н.А. // Інформаційний лист. – № 25. – 2004 р.

 91. Особливості динаміки хронічного коліту на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С.33-35.

 92. Сучасні аспекти діагностики хронічного панкреатиту / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С.42-44.

 93. Особливості динаміки хронічного панкреатиту на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Запорожский медицинский журнал. – 2004. – № 2. – С. 15-17.

 94. Концепції патогенезу хронічної серцевої недостатності / Андрейчин С.М., Швалюк М.І. // Медична хімія. – 2004. – № 2, т. 6. – С. 90-92.

 95. Про коректність терміна ” Акцент ІІ тону” над аортою чи легеневим стовбуром / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. // Медична освіта. – 2004. – № 2. – С. 41-44.

 96. Вегетодисфункція і хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи / Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 11-13.

 97. Спостереження тяжкої есенціальної артеріальної гіпертензії, резистентної до медикаментів / Андрейчин С.М., Руда М.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 70-71.

 98. Деонтологічне виховання студентів / Андрейчин С.М., Лихацька В.О., Маланчук С.Л. // Медична освіта. – 2004. – № 1. – С. 43-45.

 99. Медичні аспекти проблеми остеопорозу / Андрейчин С.М., Швалюк М.І. // Медична хімія. – 2004. – № 1, т. 6. – С. 117-122.

 100. Принципи лікування панкреатитів / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С.6-9.

 101. Спостереження випадку пароксизму миготливої аритмії у хворої на змішаний токсичний зоб / Андрейчин С.М., Лихацька В.О., Маланчук С.Л., Климнюк Н.Г. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 2. – С. 70-71.

 102. Спостереження випадку тяжкої форми ессенціальної залізодефіцитної анемії / Андрейчин С.М., Руда М.М., Чернець Т.Ю., Верещагіна Н.Я., Юрчак М.А. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 2. – С. 71-72.

 103. Самостійна робота студентів як складова частина навчального процесу на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб / Андрейчин С.М., Хабарова Н.А. // Медична освіта. – 2003. – № 4. – С. 27-29.

 104. Первинний рак печінки: епідеміологія, патогенез, профілактика / Андрейчин М.А., Дрижак В.І., Господарський І.Я., Андрейчин С.М., Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Козак Д.В. // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 4. – С. 67-71.

 105. Поєднане використання “СИЛЛАРД П” та лазерного опромінення в комплексному лікуванні хронічних невиразкових проктосигмоїдитів / Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Лихацька В.О. // Інформаційний листок. – № 241. – 2003 р.

 106. Реологічні властивості крові при хронічних проктосигмоїдитах / Андрейчин С.М. // Галицький лікарський вісник. – 2002– № 2. – С. 8-10.

 107. Вплив лазерного опромінення на функцію ректального сфінктера у хворих на хронічний проктосигмоїдит / Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2. – С. 27-28.

 108. Дегідратація тканин при хронічних проктосигмоїдитах, що супроводжуються проносом / Андрейчин С.М. // Буковинський медичний вісник. – 2002. – № 1. – С.20-23.

 109. Регіонарний кровобіг слизової прямої кишки при хронічних невиразкових проктосигмоїдитах / Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2002. – №1. – С. 45-47.

 110. Вплив магнітолазерного опромінення на структурно-функціональні зміни товстої кишки при експериментальному коліті / Гнатюк М.С., Андрейчин С.М., Мисула І.Р. // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 3. – С.73-75.

 111. Вплив “силларду П” на кровообіг слизової прямої кишки при хронічних проктосигмоїдитах / Андрейчин С.М. // Запорожский медицинский журнал. – 2001. – № 5-6. – С. 39-40.

 112. Вплив лазерного опромінення на термографічні показники у хворих на хронічний проктосигмоїдит / Андрейчин С.М. // Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т. 5, № 2. – С. 16-19.

 113. Вплив різних методів лікування на показники термографії у хворих з хронічним колітом / Андрейчин С.М., Качор В.О. // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 1. – С. 14-15.

 114. Медикаментозна корекція вмісту імунних комплексів та фагоцитарної активності лейкоцитів при хронічному коліті / Андрейчин С.М. // Медична хімія. – 2001. – Т. 3, № 1. – С. 72-74.

 115. Вплив сорбційної терапії на перебіг хронічних невиразкових проктосигмоїдитів з гіпертрофічними і атрофічними змінами слизової товстої кишки / Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 3. – С. 33-34.

 116. Морфометрична характеристика дрібних артерій сигмоподібної кишки у хворих на хронічний невиразковий коліт / Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 3. – С. 34-35.

 117. Термографічні ознаки хронічного невиразкового коліту / Андрейчин С.М., Качор В.О. // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 4. – С. 40-42.

 118. Морфометрична оцінка структурної перебудови товстої кишки при хронічному коліті / Гнатюк М.С., Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 4. – С. 48-50.

 119. Вплив різних методів лікування на функцію ректального сфінктера у хворих на хронічний невиразковий проктосигмоїдит / Андрейчин С.М. // Буковинський медичний вісник. – 2000. – №4. – С. 10-13.

 120. Вплив лазеротерапії на показники імунних реакцій у хворих на дифузний токсичний зоб / Руда М.М., Єпішин А.В., Чернець Т.Ю., Андрейчин С. М., Верещагіна Н.Я., Лихацька В. О. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Випуск 5. – 2000. – С. 74-79.

 121. Медикаментозна корекція структурних змін товстої кишки при хронічному невиразковому коліті / Андрейчин С.М. // Шпитальна хірургія. – 2000. – № 2. – С. 94-96.

 122. Вдосконалення комплексної терапії хронічних проктосигмоїдитів / Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 2. – С. 21-22.

 123. Напрямки інтеграції на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб / Єпішин А.В., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Андрейчин С. М., Кузьменко С.А., Лемке М.О., Хабарова Н.А., Маланчук С.Л. Руда М.М., Верещагіна Н.Я. // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2000. – С. 68-75.

 124. Вплив різних методів лікування на місцевий і загальний імунітет при хронічному коліті / Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 2. – С. 67-68.

 125. Вплив сорбційної терапії на перебіг хронічних проктосигмоїдитів / Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 1-2. – С. 51-52.

 126. Довідник фельдшера / Рудик Б. І., Андрейчин С.М., Данилишина В.С. // Розділ “Внутрішні хвороби”. – Київ: Здоров´я, 1997. – кн. 1. – С. 44-193.

 127. Термографічні критерії діагностики інфекційних хвороб / Андрейчин М.А., Качор В.О., Андрейчин С.М., Івахів О.Л. // Інфекційні хвороби. Збірник наукових робіт. Випуск V. – Львів, 1997. – С. 7-8.

 128. Принципи лікування неспецифічного невиразкового коліту, що супроводжується проносом / Андрейчин С.М. // Практична медицина. – 1997. – № 5-6. – С. 107-111.

 129. Лікувальна ефективність лазерної і магнітолазерної терапії при хронічних проктосигмоїдитах / Андрейчин С.М. // Практична медицина. – 1997. – № 7-8. – С. 116-118.

 130. Вплив різних методів лікування на перикисне окислення ліпідів при хронічному експериментальному коліті / Андрейчин С.М. // Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. – № 8. – С. 7-9.

 131. Зміни місцевого імунітету при експериментальному коліті та їх медикаментозна корекція / Андрейчин С.М. // Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. – № 8. – С. 117-119.

 132. Вплив лікування на місцевий імунітет при хронічному коліті / Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. // Наукові записки. Щорічник. – Киів, 1997. – Ч. I. – С. 18-19.

 133. Динаміка імуноглобулінів крові на тлі хронічного коліту при різних методах лікування / Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. // Наукові записки. Щорічник. – Киів, 1997. – Ч. I. – С. 17-18.

 134. Біохімічні показники крові при експериментальному коліті та їх корекція / Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. // Львівський медичний часопис. – 1996. – Т. 2, № 3-4. – С. 19-21.

 135. Ентеросорбційне лікування хворих на гострі кишкові інфекції та хронічні коліти з діареєю / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С. // Лікарська справа. – 1996. – №7-9. – С. 147-151.

 136. Метод лікування хронічних проктосигмоїдитів, що супроводжуються запором / Андрейчин С.М. // Інформаційний лист. – № 65. – 1996 р.

 137. Ректальне опилення полісорбом у лікуванні та реабілітації хворих на хронічний проктосигмоїдит / Андрейчин С.М., Луцук О.С. // Інформаційний лист. – № 66. – 1996 р.

 138. Лікування хворих на запори (частина 2) / Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 1996. – № 5.

 139. Лікування хворих на запори (частина 1) / Андрейчин С.М. // Вісник наукових досліджень. – 1996. – № 4.

 140. Спосіб місцевого лікування колітів / Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С. // Інфекційні хвороби. – 1995. – № 2. – С. 37-39.

 141. Loka absorba terapio de diarea sindromo / Andrejčyn M., Lucuk O., Andrejčyn S., Kopča V. // Medicina internacia revuo. – 1994. – Vol.16 a, №-ro 1. – P. 61-62.

 142. Клиническая оценка термограмм при роже нижних конечностей / Андрейчин С.М. // Клин. Медицина. – 1988. – Т. LXVI, №1. – С. 113-115.

 143. Клиническое значение термографии при роже / Андрейчин С.М. // Врачеб. Дело. – 1988. – №1. – С. 108-110.

 144. Термографическое исследование рожи лица / Андрейчин С.М. // Сов. Медицина. – 1987. – №8. – С. 81.

 145. Термографическое исследование рожи нижних конечностей / Андрейчин С.М. // Актуальные вопрсы теоретической медицины: Тез. докл. – Гродно, 1986. – С. 69-70.

 146. Устройство для растворения лекарств / Луцук О.С., Андрейчин С.М. // Медицинская сестра. – 1986. – №7. – С. 43-44.

 147. Ковпачок до медичних склянок / Луцук О.С., Андрейчин С.М. // Фармацевтичний журнал. – 1986. – №4. – С. 73-74.