Наукові публікації проф. Савули М. М.

1. Туберкульоз: підручник / М. М. Савула , О. Я. Ладний. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 323 с.

2. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври: навч. посібник для студ. ВМНЗ III-IV р. а. / М. М. Савула [и др.] ;за ред. М. М. Савули. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000.

3. Савула М. М. Діти хворих на туберкульоз матерів / М. М. Савула // Вісник наукових досліджень. - 2003. - № 2. - С. 4-8.

4. Савула М. М. Диференційна діагностика при легеневих дисемінаціях / М. М. Савула, Н. М. Лопушанська, О. О. Прохоренко // Вісник наукових досліджень. - 2010. - № 3(60). - С. 28-30.

5. Келемен І. Я. Множинні переломи ребер при закритій травмі грудної клітки. хірургічна тактика / І. Я. Келемен, М. М. Савула, В. С. Дідик // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. - 2011. - Вип. 40. - С. 212-214.

6. Савула М. М. Гіперурикемія при туберкульозі легень і його антимікобактеріальній терапії / М. М. Савула, Н. М. Лопушанська, С. М. Похиляк, Н. С. Майовецька, І. С. Якимець, О. В. Лазарчук // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2012. - № 4. - С. 76-80.

7. Грищук Л. А. Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Л. А. Грищук, І. Т. П’ятночка, М. М. Савула, Н. С. Кравченко, С. І. Корнага // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2012. - № 4. - С. 101-104.

8. Савула М. М. Особливості концентрації сечової кислоти в плазмі крові хворих на туберкульоз легень, лікованих препаратами І і ІІ рядів / М. М. Савула, Н. С. Майовецька, І. С. Якимів, О. І. Лопушанська // Медична хімія. - 2013. - Т. 15, № 1. - С. 63-67.

9. Савула, М. М., Лопушанская, Н. Н., Бабурнич, Х. М.. Туберкулез легких у больной, находящейся на программном гемодиализе / Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция. - № 3. -2013. – С. 109-114.

10. Савула М. М. Особливості концентрації сечової кислоти в плазмі крові хворих на туберкульоз легень, лікованих препаратами І і ІІ рядів / М. М. Савула, Н. С. Майовецька, І. С. Якимів, О. І. Лопушанська // Медична та клінічна хімія. - 2013. - т. 15, № 1. - С. 63-67.

11. Савула М. М. Диференціальне діагностування деяких захворювань органів дихання з використанням дискримінантного аналізу даних первинного медичного обстеження / М. М. Савула, Я. М. Матвійчук, В. К. Паучок // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2013. - № 2. - С. 26-30.

12. Савула М. М. Диференціальне діагностування деяких захворювань органів дихання з використанням дискримінантного аналізу даних первинного медичного обстеження / М. М. Савула, Я. М. Матвійчук, В. К. Паучок // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2013. - № 2. - С. 26-30

13. Савула М. М. Туберкульоз легень у хворої, що перебуває на програмному гемодіалізі / М. М. Савула, Н. М. Лопушанська, Х. М. Бабурнич // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2013. - № 3. - С. 109-114.

14. Савула М. М. Вільний гістамін у плазмі крові хворих на туберкульоз легень з побічними реакціями на протитуберкульозні препарати / М. М. Савула, І. А. Мартинюк, С. М. Похиляк, Н. М. Лопушанська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2014. - № 2. - С. 47-52.

15. Савула М. М. Сучасні методи виявлення збудника туберкульозу та його медикаментозної чутливості при туберкульозі органів дихання / М. М. Савула, Н. М. Лопушанська, Л. Р. Проць, Н. В. Медецька // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 1. - С. 49-51.

16. Савула М. М. Максим Музика – крізь призму часу / М. М. Савула // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 3. - С. 93-95.

17. Сахелашвілі М. І. Актуальні питання хіміорезистентного туберкульозу у вагітних / М. І. Сахелашвілі, М. М. Савула, І. Л. Платонова, Т. В. Луцишин, О. Я. Солдатенко, О. І. Сахелашвілі // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2016. - № 3. - С. 41-45.

18. Савула М. М. Порівняльна ефективність методів виявлення збудника туберкульозу і його антимікобактеріальної хіміорезистентності при туберкульозі легень / М. М. Савула, Н. М. Лопушанська, Л. Р. Проць, Н. В. Медецька // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2017. - № 1. - С. 60-65.