КУЗІВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Освіта: У 1971 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1995 по 2005 рр. займав посаду завідувача кафедри шпитальної терапії. З 2005 по 2007 рр. – професор кафедри пропедевтики терапії і фтизіатрії; від 2008 р. – працював у санаторії-профілакторії Тернопільського економічного університету.

Наукова діяльність: У 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «О малосимптомном гломерулонефрите » за спеціальністю – внутрішні хвороби. Вчене звання доцента присвоєно у 1992 році. У 1993 році захистив докторську дисертація на тему: «Розвантажувально-дієтична терапія в поєднанні з ентерособцією, адаптагенами та психотерапією при захворюваннях гастро-дуоденальної та гепатобіліарної зон» за спеціальністю – внутрішні хвороби. Вчене звання професора присвоєно у 1994 році.

Наукові інтереси: Розвантажувально-дієтична терапія в клініці внутрішніх хвороб (кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія). Електронно-мікроскопічні дослідження лімфоцитів крові при розвантажувально-дієтичній терапії. Психотерапія в клініці внутрішніх хвороб.

Наукові публікації: Є автором і співавтором близько 200 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель, 1 посібник, 5 рацпропозиції.

Є науковим керівником восьми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук і однієї докторської роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.