Сторінка викладачаГаньбергер Ірина Ігорівна
асистент, кандидат медичних наук
   
          Освіта вища (в 2005 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа»). Із 2008 р. по 2010 навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. З грудня 2010 року – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

        Наукова діяльність: 21 квітня 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічний перебіг, зміни показників системного запалення, кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із супутніми хронічним обструктивним захворюванням легень і хронічними гепатитами та їх медикаментозна корекція» у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.
        Наукові інтереси: в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як ревматологія та гастроентерологія

        Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як ревматологія та гастроентерологія.

        Наукові публікації: 35 наукових робіт