Наукові публікації проф. Грищука Л. А.

1.  Грищук Л. А, . Корнага С. І, Кравченко Н. С. , П’ятночка І. Т. ,            Савула М. М. Вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи / Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичногоуніверситету  імені  І. Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у  ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації » 26-27 квітня  2012 р. м. Тернопіль«Укрмедкнига». – 2012 . – С. 282.  

 2. Грищук Л.А., Грінченко Л.А., Мадич С.В., Турко А.В.,                Малий Ю.М., Вальчук Г.І. Частота і характер ускладнень вакцинації БЦЖ / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2012 . – С. 30.  

3. Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Кравченко Н. С., Дацко Т.В.,        Довбуш Ю.В.  Оперативне лікування ускладнень вакцинації БЦЖ / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2012 . – С. 30.  

4. Hryshchuk L.A. , Marushchak M.I . Lipid peroxidation and antioxidant status in experimental acute lung injury. International Conference Advances in Pneumology. Wroclaw, October 5-6, 2012/www. F:\media\pdf\ab238-1.pdf

5. Gryszczuk L.A. Diagnostyka roznicowa jamy plucnej / Materiały ukrainsko-polskiej konferencij naukowej 19.10.2012 „Aktualne problemy gruzlicy w praktuce lekarzy roznych specializaciji” – Luck. – 2012.- S. 10,17.

6. Марущак М.І., Грищук Л.А., Ярема Н.І. . Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі HCl-індукованого гострого ураження легень в експерименті / Експериментальна і клінічна медицина.-2012.-№2 (55).- С.9-13.

7. Мельник Л.П., Грищук Л.А., Рудик В.Д., Градова О.І., Майовецька Н.С. Характеристика хіміорезистентного туберкульозу за даними Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру. Матеріали ХІV конгресу  Світової Федерації Українських лікарських товариств   м.  Донецьк ,04-06 жовтня 2012 р. //  Донецьк–Київ–Чікаго. – 2012. –  С. 155.

8. Л.А. Грищук, І.Т. П’ятночка, М.М. Савула,  Н.С. Кравченко, С.І. Корнага  Методичне забезпечення вивчення фтизіатрії в умовах запровадження кредитно-модульної системи // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2012. – № 4. – С. 101-104. 

 9. Hryshchuk L.A. Krynytska  I.Ya. Marushchak  M.I. The role of tumor necrosis factor – alfa membrane-associated reseptors in different models of lung injury// Pneumonologia i Alergologia Polska. XXIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS Sklarska Poreba, 7-10 marca 2013 r. 2013.- T. 81. P-14.

 10. Л.А. Грищук, В.Д. Рудик, О.В. Романюк , Л.О.Романюк . Медико-соціальні аспекти санаторного лікування туберкульозу у дітей і підлітків // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медико-соціальні проблеми туберкульозу в Україні» 18-19 березня 2013 року, м Київ, 2013. – Додаток № 1 – С. 15. 

 11 . Л.А. Грищук, С.І. Корнага  Н.С. Кравченко, М.М. Савула,  І.Т. П’ятночка Основні акценти підготовки лікарів загальної практики на курсі  туберкульозу/ Кредитно-модульна система організації навчального процесу у  вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук конф. з міжнар.участю (Тернопіль, 18-19 квіт.2013 р.) : у 2 ч. Терноп. держ. мед. ун-т  ім.  І. Я. Горбачевського.  – ТДМУ, 2013.- Ч.2.- С. 88-89.  

 12 . Грищук Л.А. , Кравченко Н.С., Білик С.О. Характеристика збудників гострих респіраторно-вірусних інфекцій у хворих протитуберкульозного стаціонару /Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 18 червня 2013 року . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2013 . – С. 17.  

 13. Л.А. Грищук., В.Д. Рудик, Н.С. Майовецька , О.М. Окусок, , Л.П. Мельник, Л.П. Кручова Характер поєднаної патології туберкульозу і СНІДу /Матеріали ХХІІ з’їзду ВУЛТ – 5-7 вересня 2013.  м.  Київ . –  С. 155.

 14. Л.А. Грищук  Н.В. Дереш, В.О. Беський, В.Є. Цибуляк Лімфангіолейоміоматоз – сучасний погляд на хворобу та радіологічна презентація клінічного випадку з практики // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2013. – № 3. – С. 115-120. 

 15. Hryshchuk L.A., Bondarenko Yu.I., Beskyy V.O., Marushchak M.I. THE ROLE OF PULMONARY EDEMA AND SURFACTANT INACTIVATION IN THE PATHOGENESIS OF HCl-INDUSED ACUTE LUNG INJURY / X Anniversary Ukrainian-Polish-Belorussian Conference “Physiology and Pathology of Respiration”. Kiev, 10-13 October, 2013 / Фізіол. Журн. 2013.-  том 59. № 4 Додаток,  С. 13

 16. Беський В.О., Грищук Л.А., Марущак М.І. СТАН ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОГО ШАРУ АЛЬВЕОЛ ЗА УМОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО HCl-ІНДУКОВАНОГО ГОСТРОГО УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю) Матеріали ІІІ наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2013 – С. 8-9.

 17.  Л.А.Грищук, І.Т.Пятночка, Л.М. Скакун, С.О. Білик*, Н.М. Білик* Діагностика ТА ХАРАКТЕР злоякісних утворів ротової порожнини у хворих на туберкульоз легень// “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІІІ наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2013 – С. 14.

 18. Грищук Л.А., Мельник Л.П. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН МІОКАРДУ ЩУРІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ І РЯДУ //gruźlica w nowoczesnym świecie częstotliwości, objawy, leczenie. POLIHYMNIA.– Polska.– Lublin.– 2013.– P.63-74.

 19. Грищук Л.А., Рудик В.Д, Градова О.І. Довбуш Ю.В., Цибуляк В.Є. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПЛЕВРИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОТОРАКОСКОПІЇ В ПРАКТИЦІ ФТИЗІО-ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ/ Укр. пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток)  С. 104.

 20.  Кошак Ю.Ф., .Савенков Ю.Ф., Грищук Л.А. Критерії  оцінки  діагностики  та хірургічного лікування  поєднаних форм легеневого туберкульозу і раку легень //Укр. пульмонологічний журнал. – 2013 . – № 3 (Додаток)  С. 149-150.

 21. Тимощук Т.Я. , Грищук Л.А. Дієтичне харчування при туберкульозі // Медсестринство.-2014.-№ 1.-  С. 13-16.

 22. Hryshchuk L. , Rudyk V., Melnik L, Okusok O. , Beskiy V. Dynamics and nature of the comorbid states of tuberculosis and AIDS in the Ternopil region of Ukraine // Pneumonologia i Alergologia Polska. XXXIII Ziazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. Jachranka, 10-13 maja 2014. – http://streszczenia.zjazdptchp.pl/abstrakt/506

 23. Л. А. Грищук, С. І. Корнага, І. Т. П’ятночка, М. М. Савула, Н. С. Кравченко. Роль вивчення фтизіатрії у формуванні майбутнього лікаря // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової  конференції з міжнародною  участю“ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ (ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ) НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ”, присвяченої  160-річчю  з  дня народження  І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України  за  допомогою відеоконференц-зв’язку) 15-16 травня 2014 року м. Тернопіль ЧАСТИНА 2.- C  7824.  Окусок О. М., Грищук Л. А., Кравченко Н.С., Мельник Л. П., Майовецька Н.С., Лопушанська Н.М.,  Бабурнич Х.М., Кізан Р.Л.  Захворювання печінки у хворих на ко-інфекцію – поєднану патологію туберкульозу і СНІДу //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014 року. Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014 . – С. 32.

 25. Л.А. Грищук, Н.Р Гладиш. Частота і характер поєднаної патології туберкульозу та СНІДу за даними Міжобласної спеціалізованої протитуберкульозної лікарні / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити» 15-16 жовтня 2014 р., м. Київ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.-2014.- № 3. – С. 101

 26. К.О. Луцишин, Л.А. Грищук, Л.Д. Тодоріко, С.О. Білик, Н.М. Білик. Ретроспективний аналіз поширеності захворювань органів травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити» 15-16 жовтня 2014 р., м. Київ // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.-2014.- № 3. – С. 104

 27. Беський В.О., Грищук Л.А., Марущак М. І. Показники вільнорадикального окиснення крові та бронхоальвеолярного  лаважу при синдромі гострого ушкодження легень //  Сучасні медичні технології. – 2014 . – № 2.– С. 48-54.

 28. Л.А. Грищук, К.О. Луцишин, С.О. Білик, Н.М. Білик. Гастродуоденіти у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» 23-24 жовтня 2014 р. // . Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2014 . – С. 23-24.

 29. Л. А. Грищук. Роль ізби лікарської в післядипломній освіті лікарів/ «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференццзв’язку): матеріали Всеукр. наук..практич. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 11–12 верес. 2014 р.) / Терноп. держ. мед. уннт ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 143-148.

 30. Л.А. Грищук, К.О. Луцишин, С.О. Білик, Н.М. Білик. Поширеність захворювань органів травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень. Матеріали ХV конгресу  Світової Федерації Українських лікарських товариств   м.  Чернівці , 16-18 жовтня 2014 р. //  Чернівці –Київ–Чікаго. – 2014. –  С. 129.

31. О.Є. Федорців, Я.І. Зейда, А.І. Шпаков, Л.А. Грищук. Результати міжнародного епідеміологічного дослідження поширеності алергійних захворювань у дітей Східної Європи Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання коморбідності при захворюваннях органів дихання та туберкульозі» 1-2 жовтня 2015 р., м. Чернівці // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.-2015.- № 3. – С. 115

 32. Грищук Л.А., Луцишин К.О., Єрмак І.З, Романів Т.В., Демчук Ю.В., Дереш Н.В., Кицай Л.Г. Клінічний випадок аміодаронової легені у практиці фтизіатра // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІV наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2015 – С. 14-17.

33.  Луцишин К.О., Грищук Л.А., Білик С.О., Романів Т.В,  Кицай Л.Г, Білик Н.М, Саноцька М.В. Клінічний випадок гастроентерологічної патології у хворого на туберкульоз легень // “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення” (з міжнародною участю). Матеріали ІV наукового симпозіуму. – Тернопіль, ТДМУ, 2015 – С. 39-40.

 34. Л.П. Мельник, Л.А. Грищук, С.М. Білаш, І.А. Мартинюк,  Н.А. Васильєва, Л.Б. Головатюк . Значення гіпереозінофільного синдрому у диференціальній діагностиці туберкульозу легень // Вісник наукових досліджень . – 2015. – № 3. – С.  63-65. 

 35. Л.А. Грищук, В.Д. Рудик, Л.А. Сарафинюк, М.М. Буртняк, М.В. Панькевич, О.М. Окусок. Динаміка захворюваності на туберкульоз легень. Сучасні аспекти  // Інфекційні хвороби. – 2015. - № 3. – С. 53-56.

 36. Hryshchuk L., Okusok O., Melnik L., Lutsucun KRelated disease in HIV-assotiated tuberrulosis //"Материалы международной научно-практической конференции «ВИЧ-ассоциированный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты». – 29-30 октября  2015 года, г. Гродно». Гродно 2015 – С. 94.

 37. Grzegorz Brozek, Joshua Lawson, Andrei Shpakou, Olga Fedortsiv, Leonid Hryshchuk, Donna Rennie, Jan Zejda  Childhood asthma prevalence and risk factors in three Eastern European countries - the Belarus, Ukraine, Poland Asthma Study (BUPAS): an international prevalence study // BMC Pulmonary Medicine  (2016) 16:11

Патенти

38. Марущак М.І., Беський В.О., Грищук Л.А., Козак Д.В. «Спосіб моделювання бронхо-легеневої патології». Патент на корисну модель №82235 .– 2013 р. – 4 с.

 

Підручники і посібники

 39. Грищук Л.А. Туберкульоз. В кн. Сімейна медицина: навчальний посібник , за. ред. проф. В.Б.Гощинського, проф.. Л.С. Бабінець, проф.. Є.М. Стародуба – 2-ге вид., доп. І перероб.- Тернопіль: ТДМУ,  2014. – С. 1037-1062.

40. Фтизіатрія : національний підручник / В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Л.А. Грищук та ін.; за ред. В.І. Петренка.- К. : ВСВ «Медицина» , 2015. –  472 c.

 

 

Comments