Наукові публікації доц. Верещагіної Н. Я.

Автор 65 наукових робіт в т.ч. методичних рекомендацій.

1. Особливості викладання дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / C. М. Андрейчин, Н. А. Хабарова, Н.Я.Верещагіна та ін. // Матеріали Всеукраїнської X ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»/ 18-19 квітня 2013 року. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2013. – С. 12.
2. Особливості кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз у поєднанні з вірусним ураженням печінки / С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Н.Я.Верещагіна та ін. // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2014. - С. 5.
3. Лікування хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки / С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Н.Я.Верещагіна та ін. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 21 травня 2014 року "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “Укрмедкнига” , 2014. - С. 6.
4. Динаміка рівня маркерів запалення під впливом диференційованого лікування у хворих на ОА у поєднанні з ХОЗЛ/ С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Н.Я. Верещагіна та ін. // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України",– Тернопіль, 2014. С. 3-4.
5.  Сонографічні зміни в колінному суглобі у хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами в і/або с під впливом диференційованого лікування / С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Н.Я.Верещагіна та ін. // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", – Тернопіль, 2014. С. 4-6.
6. Проведення об’єктивних структурованих клінічних іспитів – важлива складова контролю знань студентів / Н.Я. Верещагіна, Т.Ю. Чернець, Н.З. Ярема // Медична освіта, 2014 р.-№4 - С.21-23.

Comments