Наукові публікації асист. Кучер С. В.

1.                     Лотоцька С. В. Гігієнічне значення натрію і калію для організму людини / С. В. Лотоцька // Творчі здобутки Малої академії наук. Збірник тез ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії наук України – Тернопіль, 2003. – С.66-67.

2.                     Лотоцька С.В. Вплив води з різними концентраціями натрію і калію на мінеральний обмін в організмі / С. В. Лотоцька // Творчі здобутки Малої академії наук. Збірник тез ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії наук України – Тернопіль, 2004. – С.55 - 57.

3.                     Антропогенне забруднення довкілля міста Тернополя кадмієм / Наталя Флекей, Наталя Мисула, Оксана Ярема, Світлана Лотоцька // Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  – Т. , Укрмедкнига. – 2006. – С.257.

4.                     Профілактика негативного впливу питної води з різними концентраціями натрію на здоров’я споживачів / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, Н.В. Флекей, С.В. Лотоцька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Медико-соціальні проблеми дитячого віку”  - Т., Укрмедкнига. – 2007. – С.67 - 69.

5.                     Kornaga N.V. Tuberculin sensitivity in lung tuberculosis patients with different blood group and rhesus factor / N.V. Kornaga, S.V. Lototska // Archives of Medical Science – Abstract book of 4rd International Scientific Congress of Medical Student and Young Doctors  - Warsaw, Termedia publishing House. - 2007. – P.4-5.

6.                     Лотоцька Світлана Вплив іонів калію на стан ендогенної інтоксикації в організмі білих щурів / Світлана Лотоцька // Матеріали ХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  – Т. , Укрмедкнига. – 2007. – С.302.

7.                     Лотоцька Світлана Показники перекислого окислення ліпідів в організмі білих щурів під впливом питної води з різними концентраціями іонів калію / Світлана Лотоцька // Матеріали ХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  – Т. , Укрмедкнига. – 2008. – С.248.

8.                     Лотоцька Світлана Вплив води з різними концентраціями натрію і калію на їх вміст в тканині печінки піддослідних щурів / Світлана Лотоцька // Матеріали ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  – Т. , Укрмедкнига. – 2009. – С.289.

9.                     Водопостачання населення Тернополя – актуальна санітарно-гігієнічна проблема / Кондратюк В.А., Кашуба М.О., Лотоцька С.В. та ін // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. –  2009 р. – С. 55-56.

10.                Лотоцький В.В. Зміни білкового обміну у тварин при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію і калію і їх комбінаціями / В.В. Лотоцький, С.В. Лотоцька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я„ – Т., Укрмедкнига. – 2010. – С.63.

11.                Оцінка стану здоров’я дітей м. Тернополя в зв’язку з умовами навчання / Світлана Лотоцька, Наталя Стоян, Наталя Баб’як, Наталя Калатай // Матеріали ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  – Т. , Укрмедкнига. – 2010. – С.234.

12.                Лотоцька Світлана Вміст натрію і калію в тканині нирок піддослідних щурів при вживанні питної води з різними їх концентраціями / Світлана Лотоцька // Матеріали ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  – Т. , Укрмедкнига. – 2010. – С.335.

13.                Цибульська Людмила Особливості регуляції серцевого ритму у практично здорових юнаків на початку і в кінці навчального року з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / Людмила Цибульська, Світлана Лотоцька // Матеріали ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  – Т. , Укрмедкнига. – 2010. – С.246.

14.                Лотоцька С.В. Гігієнічна оцінка екологічної небезпеки твердих відходів / С.В. Лотоцька, Н.Р. Ковида // Матеріали 80-ої ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих учених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо» – Івано-Франківськ. – 2011. – С.23.

15.                Лотоцька Світлана Рівень циркулюючих імунних комплексів у хворих на первинну подагру / Світлана Лотоцька // Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  – Т. , Укрмедкнига. – 2011. – С.27.

16.                Андрейчин С.М. Медикаментозна корекція синдрому ендогенної інтоксикації при первинній подагрі / С.М. Андрейчин, С.В. Лотоцька // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С.225.

17.                Особливості централізованого водопостачання  міського населення на Тернопільщині / В.А.Кондратюк, С.С. Дністрян, С.В. Лотоцька та ін.. // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довклля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. - С.60.

18.                Якість питної води і соматична захворюваність населення / В.А.Кондратюк, О.В. Лотоцька, С.В. Лотоцька та ін. // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. - С.62.

19.                Андрейчин С.М. Медикаментозна корекція синдрому ендогенної інтоксикації при первинній подагрі / С.М. Андрейчин, С.В. Лотоцька // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С.225.

20.                Андрейчин С.М. Показники пероксидного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у хворих на первинну подагру / С.М. Андрейчин, С.В. Лотоцька // Матеріали науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів” – Т. , Укрмедкнига. – 2012. – С.15-16.

21.                Лотоцька Світлана Лейкоцитарний індекс інтоксикації у хворих на первинну подагру / Світлана Лотоцька //  Матеріали ХVІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  – Т. , Укрмедкнига. – 2012. – С.22.

22.                Бондарчук В.І. Вплив світлового режиму на поведінкову реакцію у білих щурів / В.І. Бондарчук, С.В. Лотоцька // Матеріали IV міжнародної наукової конференції молодих учених «Новітні технології медичної реабілітації в санаторно-курортних умовах» - Одеса. – 2013. – С.5-7.

23.                Лотоцька С.В. Оцінка показників ендотоксикозу при первинній подагрі / С.В.  Лотоцька // Матеріали IV міжнародної наукової конференції молодих учених «Новітні технології медичної реабілітації в санаторно-курортних умовах» - Одеса. – 2013. – С.42-44.

24.                Андрейчин С.М. Зміни імунного статусу організму при первинній подагрі калію / С.М. Андрейчин, С.В. Лотоцька // Матеріали ІІІ Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю) – Т. , Укрмедкнига. – 2013. – С.3-4.

25.                Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води Тернопільської області / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Л.А. Безрука, Р.Д. Когут, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.М. Сопель, С.В. Лотоцька, О.Є. Федорів // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 29.

26.                Лотоцька, С. В. Оцінка клінічних проявів і лабораторних показників синдрому ендогенної інтоксикації при хронічному обструктивному захворюванні легень / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин // Вісник наукових досліджень. – 2014. –№ 4(77). – С. 48–50.

27.                Лотоцька, С. В. Обґрунтування використання ентеросорбентів у лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації при різноманітних захворюваннях (огляд літератури)  / С. В. Лотоцька // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 19. – № 1 (73). – С. 222–226.

28.                Лотоцька, С. В. Зміни показників перексидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень  / С. В. Лотоцька // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Том 17. – № 1 (62). – С. 95–99.

29.                Андрейчин, С. М. Ефективність застосування ентеросорбенту «Карболайн» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень  / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. – 2015. – vol. 5 – № 5. – С. 125–130.

30.                Лотоцька, С. В. Імунологічний статус у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень  / С. В. Лотоцька // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2015. – № 4, Т. 2 (42-2). – С. 125–129.

31.                Андрейчин, С. М. Комплексная оценка уровня провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов(маркеров воспаления) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в зависимости от тяжести заболевания и возраста  / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцкая // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2015. – Т. 3-4(15-16). – С. 98–103.

32.                Лотоцька, С. В.  Ефективність застосування ентеросорбенту «Ентеросгель» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень  / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин, В. М. Мерецький // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – C. 23–25.

33.                Андрейчин, С. М. Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції  / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька, В. М. Мерецький // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 3(81). – C. 44–47.

34.                Лотоцька, С. В.  Застосування ентеросорбенту «Карболайн» при корекції змін вільнорадикального окислення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень  / С. В. Лотоцька, К. І. Бардахівська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 2(23). – С. 93–95.

35.                Лотоцька, С. В. Динаміка показників імунологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції  / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин, В. М. Мерецький // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Том 17. – № 3(64). – С. 59–63.

36.                Андрейчин, С. М. Зміни показників імунологічного статусу у хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції  / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 3(68). – С. 48–52.

37.                Лотоцька, С.       Фактори ризику розвитку хронічного обструктивного захворювання легенів  / С. Лотоцька // Збірник матеріалів ХVII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2013. – С. 25.

38.                Лотоцька, С.       Стан імунної системи при хронічних обструктивних захворюваннях легень  / С. Лотоцька // Збірник матеріалів ХVIII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2014. – С. 26.

39.                Лотоцька, С. В. Зміни перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень  / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин, В. П. Вівчар // Збірник матеріалів Міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів». – Тернопіль, 2014. – С. 35–36.

40.                Лотоцкая, Светлана Изменения показателей свободнорадикального окисления у больных ХОБЛ при применении кремнийорганического энтеросорбента «Энтеросгель»  / С. Лотоцкая // Збірник матеріалів 69 наукової конференції студентів-медиків з міжнародною участю «Вопросы современной медицинской науки». – Самарканд, Узбекистан, 2015. – С. 65.

41.                Лотоцька, С. Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на ХОЗЛ різного віку при застосуванні ентеросорбції  / С. Лотоцька // Збірник матеріалів ХІХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2015. – С. 43.

42.                Лотоцька, С. Зміни показників вільнорадикального окиснення у хворих різного віку на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції  / С. Лотоцька // Збірник матеріалів ХІХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2015. – С. 42.

43.                Лотоцька, С. В. Кореляційний аналіз клінічних та лабораторних показників ендотоксикозу у хворих на ХОЗЛ різного ступеня тяжкості  / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин // Збірник матеріалів підсумкової LVIIІ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука)». – Тернопіль, 2015. – С. 43–45.

44.                Андрейчин, С. М. Кореляційний аналіз лікувальної ефективності етеросорбентів у комплексній терапії хворих на ХОЗЛ  / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька // Збірник матеріалів ІV наукового симпозіуму з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». – – Тернопіль, 2015. – С. 8–9.

45.                Лотоцька, С. В. Кореляційний аналіз лікувальної ефективності етеросорбентів у комплексній терапії хворих на ХОЗЛ різного віку  / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин // Збірник матеріалів ІV наукового симпозіуму з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». – Тернопіль, 2015. – С. 36–38.

46.                Пат. 98544 Україна, A61K 31/00, A61K 33/00. Спосіб лікування ендогенної інтоксикації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень  / Андрейчин С.М., Ніколаєв В.Г , Лотоцька С.В. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 13444, заявл. 15.12.14; опубл. 27.04.15, Бюл. № 8. – 2 с. : ил.

47.                Пат. 99255 Україна, G01N 33/49. Спосіб визначення ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень  / Лотоцька С.В., Андрейчин С.М. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 13446, заявл. 15.12.14; опубл. 25.05.15, Бюл. № 10. – 2 с. : ил.

Comments