Наукові публікації проф. Андрейчина С. М.

Автор і співавтор понад 285 наукових публікацій, 16 патентів. Співавтор підручника "Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими" та чотирьох посібників.
 1. Луцук О.С., Андрейчин С.М. Ковпачок до медичних склянок // Фармацевтичний журнал. – 1986. – №4. – С. 73-74.
 2. Андрейчин С.М. Сократительная функция желчного пузыря при разной проницаемости гематоэнцефалического барьера // XIV Всесоюзная конференция по физиологии пищеварения и всасывания: Тез. докл. – Тернополь-Львов, 1986. – С. 45-46.
 3. Луцук О.С., Андрейчин С.М. Устройство для растворения лекарств // Медицинская сестра. – 1986. – №7. – С. 43-44.
 4. Андрейчин С.М. Термографическое исследование рожи нижних конечностей // Актуальные вопрсы теоретической медицины: Тез. докл. – Гродно, 1986. – С. 69-70.
 5. Андрейчин С.М. Термографическое исследование рожи лица // Сов. Медицина. – 1987. – №8. – С. 81.
 6. Андрейчин С.М. Клиническое значение термографии при роже // Врачеб. Дело. – 1988. – №1. – С. 108-110.
 7. Андрейчин С.М. Клиническая оценка термограмм при роже нижних конечностей // Клин. Медицина. – 1988. – Т. LXVI, №1. – С. 113-115.
 8. Андрейчин С.М. Термография в диагностике рожи на догоспитальном этапе // III съезд инфекционистов УССР: Тез. докл. – Киев, 1988. – С. 95.
 9. Андрейчин С.М. Исследование теплового рисунка и регионарного кровотока при роже // Тепловизионная медицинская аппаратура и практика ее применения ТЕМП-88: Тез. докл. – Ленинград, 1988. – Ч. I. – С. 195-196.
 10. Андрейчин С.М., Гнатович И.Г. Применение термографии в дифференциальной диагностике // Актуальные проблемы рожистой инфекции: Тез. 1-ой Всессоюзн. Конф. – Ворошиловоград, 1989. – С. 8.
 11. Андрейчин М.А., Гнатович И.Г., Андрейчин С.М., Луцук А.С. Дистанционная термография в дифференциальной диагностике и оценке течения инфекционных болезней // Проспект ВДНХ СССР. Выставка “Наука – практическому здравоохранению”: Тернополь, 1987. – 25 с.
 12. Гнатович І.Г., Качор В.О., Андрейчин С.М., Чемич М.Д.,       Толкачов В.С. Застосування дистанційної термографії та лазеротерапії при деяких інфекційних захворюваннях // Нові методи діагностики, лікування і профілактики: Тези наук. конф. – Тернопіль, 1989. – С. 45-46.
 13. Андрейчин С.М. Термографические критерии острого периода     рожи // Острые инфекции и инвазии человека: Тез. докл. – Кемерово, 1990. – С. 79-80.
 14. Андрейчин М.А., Гнатович И.Г., Качор В.А., Андрейчин С.М., Луцук А.С., Туркот Л.А. Термографическая семиотика важнейших инфекционных болезней // Докл. III съезда инфекционистов Белоруссии. – Минск, 1990. – С. 181-183.
 15. Андрейчин С.М. Регіонарний кровообіг шкіри у хворих на бешиху // Нові методи діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань: Тези обл. науков. конфер. – Тернопіль, 1991. – С. 6-7.
 16. Андрейчин М.А., Гнатович І.Г., Луцук О.С., Качор В.О.,           Чемич М.Д., Андрейчин С.М., Туркот Л.А., Тележинський В.В. Застосування тепловізійного методу в діагностиці інфекційних захворювань // Методичні рекомендації. – Тернопіль, 1991. – 32 с.
 17. Андрейчин М.А., Гребеш В.В., Івахів О.Л., Луцук О.С., Чемич М.Д., Андрейчин С.М., Погоріла М.А., Васильєва Н.А., Хомич Р.П., Адамович О.П. Використання ентеросорбентів у комплексному лікуванні хворих на гострі кишкові інфекції // Методичні рекомендації. – Тернопіль, 1992. – 18 с.
 18. Андрейчин М., Гнатович І., Качор В., Андрейчин С. Застосування дистанційної термографії в клініці інфекційних хвороб // IV конгрес світової федерації українських лікарських товариств: Тези доп. – Харків, 1992. – С. 78.
 19. Andreichin M., Gnatovich I., Kachor V., Andreichin S. The applying of the distance thermography in the clinics of the infectious diseases //     IV-th congress of the world federation of Ukrainian medical association: Abstract book. – Charkiv, 1992. – P. 394.
 20. Єпішин А.В., Лемке М.О., Звершхановський Ф.А., Бут він С.М., Гречух Г.М., Чорноус Є.С., Лихацька В.О., Андрейчин С.М.,    Голик Є.Ю., Юдіна Н.Є. Клініко-патогенетичне застосування         немедикаментозних методів лікування хронічних захворювань легенів // XIII з´їзд терапевтів України: Тези доп. – Київ, 1992. – Ч. II. – С. 14-15.
 21. Андрейчин М.А., Гнатович І.Г., Андрейчин С.М., Качор В.О. //В кн. Проблеми діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб (IV з´їзд інфекціоністів України): Тези доп. – Київ, 1993. – С. 4-5. 
 22. Копча В.С., Андрейчин С.М. Кровообіг слизової оболонки прямої кишки і функціональний стан ректального сфінктера у здорових людей // XXXVI підсумкова студентська наукова конференція з участю молодих вчених: Тези доп. – Тернопіль, 1993. – С.31.
 23. Андрейчин С.М., Копча В.С. Показники реографії слизової оболонки прямої кишки і тонометрії ректального сфінктера у здорових людей // Тези доп. Першої Подільської науково-практичної конференції гастроентерологів “Нове у діагностиці та лікуванні захворювань органів травлення”. – Вінниця, 1993. – С. 9-10.
 24. Копча В.С., Андрейчин С.М., Качор В.О. Реологічні властивості крові та термографічні зміни при гострих кишкових інфекціях і хронічних колітах // У зб. Інфекційні хвороби. Результати науково-дослідної роботи, дисертаційних досліджень: Збірник робіт. – Львів, 1994. – Вип. 1. – С. 43.
 25. Andrejčyn M., Lucuk O., Andrejčyn S., Kopča V. Loka absorba terapio de diarea sindromo // Medicina internacia revuo. – 1994. – Vol.16 a,       №-ro 1. – P. 61-62.
 26. Луцук О.С., Копча В.С., Андрейчин С.М., Качор В.С. Реологічні властивості крові та стан периферичного кровообігу в хворих на гострі кишкові інфекції та хронічні коліти // У зб. Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини: Тези доп. – Тернопіль, 1994. – С. 74-75.
 27. Andrejchyn M., Lutsuk O., Ivachiv O., Kopcha V., Andrejchyn S. Experience of acute intestinal infections and chronic colitis enterosorbents therapy // 6-th International Congress for Infections Diseases. – Prague, Chech Republic (April 26-30). – 1994. – Abstract book. – P. 107.
 28. Андрейчин С.М. Аналіз діагностики хронічних колітів в умовах терапевтичного стаціонару // В сб. Новое в диагностике и лечении заболеваний органов пищеварения: Тез. докл. – Харьков, 1994. – С. 111.
 29. Андрейчин С.М. Ефективність ректальних введень полісорбу при хронічних колітах  // В сб. Новое в диагностике и лечении заболеваний органов пищеварения: Тез. докл. – Харьков, 1994. – С. 112.
 30. Andrejchyn S. Rectuma ^sprugado pere de polisorbo dum kronika proktosigmoidito // 10 internacia medicina esperanto-konferenco: sciencaj resumoj programo. – Ternopil, 1995.- P. 37-39.
 31. Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С. Спосіб місцевого лікування колітів // Інфекційні хвороби. – 1995. – № 2. – С. 37-39.
 32. Андрейчин С.М. Лазерна і магнітолазерна терапія хронічних колітів // IV науково-практична конференція “Застосування лазерів в медицині та біології”: Тези доп. – Львів, 1995. – С. 95-96.
 33. Андрейчин С.М. Вплив лазеротерапії на перебіг хронічних колітів із запором // У зб. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини: Тези доп. – Тернопіль, 1995. – С. 11-12.
 34. Андрейчин С.М. Лікування і перебіг хронічного коліту у хворих на цукровий діабет // У зб. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини: Тези доп. – Тернопіль, 1995. – С. 12-13.
 35. Качор В.О., Андрейчин С.М. Термографічне зображення живота у здорових людей // Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини: Тези доп. – Тернопіль, 1995. – С. 13 -14.
 36. Андрейчин С.М. Термографічні критерії діагностики у хворих на хронічний проктосигмоїдит // Збірник тез кращих робіт за підсумками 1 обласного конкурсу науково-дослідних, творчих, пошукових робіт 1994-1995 років: Тези доп. – Тернопіль, 1995. – С. 55-56.
 37. Андрейчин С.М. Магнітолазеротерапія хронічних колітів // В сб. Материалы VI Республиканской научно-практической конференции “Применение лазеров в медицине и биологии”: Тез. докл. – Харьков, 1996. – С. 45-46.
 38. Андрейчин С.М., Гнатюк Р.М. Вплив колосорбції на місцеві імунні реакції при хронічному коліті // У зб. Актуальні питання реабілітації гастроентерологічних хворих: Тези доп. – Чернівці, 1996. – С. 9.
 39. Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. Вплив полісорбу і тималіну на структурні зміни товстої кишки при хронічному коліті // У зб. Актуальні питання реабілітації гастроентерологічних хворих: Тези доп. – Чернівці, 1996. – С. 10.
 40. Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. Морфометрична оцінка структурної перебудови товстої кишки // У зб. Актуальні питання реабілітації гастроентерологічних хворих: Тези доп. – Чернівці, 1996. – С. 11-12.
 41. Андрейчин С.М., Копча В.С. Показники анометрії ректального сфінктера у хворих на хронічний проктосигмоїдит // Актуальні питання реабілітації гастроентерологічних хворих: Тези доп. – Чернівці, 1996. – С. 14.
 42. Андрейчин С.М. Лікування хворих на запори (частина 1) // Вісник наукових досліджень. – 1996. – № 4.
 43. Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. Корекція перикисного окислення ліпідів при хронічних колітах // У зб. Актуальні питання морфології: Тези доп. – Тернопіль, 1996. – Т. III. – С. 782-783.
 44. Андрейчин С.М. Ентеросорбція у комплексному лікуванні хворих на хронічні проктосигмоїдити // У зб. Актуальні питання морфології: Тези доп. – Тернопіль, 1996. – Т. III. – С. 783-784.
 45. Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. Вплив полісорбу та ізопринозину на показники крові при хронічному коліті // У зб. Актуальні питання морфології: Тези доп. – Тернопіль, 1996. – Т. III. – С. 784-785.
 46. Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. Вплив сорбційної терапії на вміст білків у сироватці крові тварин з експериментальним колітом // У зб. Актуальні питання теоретичної медицини на сучасному рівні: Тези доп. – Полтава, 1996. – С. 6-7.
 47. Гнатюк М.С., Андрейчин С.М. Вплив колосорбції на показники перикисного окислення при хронічному коліті // У зб. Актуальні питання теоретичної медицини на сучасному рівні: Тези доп. – Полтава, 1996. – С. 81-82.
 48. Андрейчин С.М. Вивчення клінічного перебігу хронічних проктосигмоїдитів і вдосконалення їх комплексної терапії // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали XXXIX підсумкової наук. конф. – Тернопіль, 1996. – Ч. I. – С. 4-7.
 49. Андрейчин С.М. Кровообіг слизової оболонки прямої кишки у хворих на хронічний проктосигмоїдит // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали XXXIX підсумкової наук. конф. – Тернопіль, 1996. – Ч. I. – С. 8-10.
 50. Андрейчин С.М. Лікування хворих на запори (частина 2) // Вісник наукових досліджень. – 1996. – № 5.
 51. Andreychyn M., Lutsuk O., Andreychyn S., Ivahiv O. Enterosorption Effectiveness in Acute Chronic Colitis // 7-th International Congress for Infectious Diseases: Hong Kong (June 10-13), 1996. – P. 114.023.
 52. Андрейчин С.М. Фізіотерапія хронічних проктосигмоїдитів у людей похилого віку // У зб. Фізіологія і патологія органів травлення у осіб похилого і старечого віку: Матеріали пленуму. – Чернівці, 1996. –    С. 3.
 53. Андрейчин С.М., Єпішин А.В. Вплив лазеротерапії на кровобіг слизової оболонки прямої кишки // Материалы VII Международной научно-практической конференции “Применение лазеров в медицине и биологии”. – Ялта, 1996. – С. 78-80.
 54. Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. Біохімічні показники крові при експериментальному коліті та їх корекція // Львівський медичний часопис. – 1996. – Т. 2, № 3-4. – С. 19-21.
 55. Андрейчин М.А., Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С. Ентеросорбційне лікування хворих на гострі кишкові інфекції та хронічні коліти з діареєю // Лікарська справа. – 1996. – №7-9. –       С. 147-151.
 56. Андрейчин С.М. Метод лікування хронічних проктосигмоїдитів, що супроводжуються запором // Інформаційний лист. – № 65. – 1996 р.
 57. Андрейчин С.М., Луцук О.С. Ректальне опилення полісорбом у лікуванні та реабілітації хворих на хронічний проктосигмоїдит // Інформаційний лист. – № 66. – 1996 р.
 58.  Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. Динаміка імуноглобулінів крові на тлі хронічного коліту при різних методах лікування // Наукові записки. Щорічник. – Киів, 1997. – Ч. I. – С. 17-18.
 59. Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. Вплив лікування на місцевий імунітет при хронічному коліті // Наукові записки. Щорічник. – Киів, 1997. – Ч. I. – С. 18-19.
 60. Андрейчин С.М. Лікування хронічних проктосигмоїдитів із супутньою патологією гепатобіліарної системи // Тези доп.                 I Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. – С. 11.
 61. Андрейчин С.М., Гнатюк Н.В. Морфометрична характеристика товстої кишки при хронічному коліті залежно від методу лікування // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали XL підсумкової наук. конф. – Тернопіль, 1997. – Ч. II. – С. 491-493.
 62. Андрейчин М.А., Качор В.О., Андрейчин С.М., Івахів О.Л. Термографічні критерії діагностики інфекційних хвороб // Інфекційні хвороби. Збірник наукових робіт. Випуск V. – Львів, 1997. – С. 7-8.
 63. Андрейчин С.М. Принципи лікування неспецифічного невиразкового коліту, що супроводжується проносом // Практична медицина. – 1997. – № 5-6. – С. 107-111.
 64. Андрейчин С.М. Лікувальна ефективність лазерної і магнітолазерної терапії при хронічних проктосигмоїдитах // Практична медицина. – 1997. – № 7-8. – С. 116-118.
 65. Андрейчин С.М. Вплив різних методів лікування на перикисне окислення ліпідів при хронічному експериментальному коліті // Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. – № 8. – С. 7-9.
 66. Андрейчин С.М. Зміни місцевого імунітету при експериментальному коліті та їх медикаментозна корекція // Вестник проблем биологии и медицины. – 1997. – № 8. – С. 117-119.
 67. Рудик Б. І., Андрейчин С.М., Данилишина В.С. Довідник фельдшера // Розділ “Внутрішні хвороби”. – Київ: Здоров´я, 1997. – кн. 1. –      С. 44-193.
 68. Андрейчин С.М. Вплив сорбційної терапії на перебіг хронічних проктосигмоїдитів // Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 1-2. – С. 51-52.
 69. Єпішин А.В., Андрейчин С.М., Бугай Б.Г., Лемке М.О., Лихацька В. О., Чернець Т.Ю., Кузьменко С.А. Курація хворих і написання навчальної історії хвороби: Методичні вказівки студентам. – Тернопіль, 1998. – 32 с.
 70. Єпішин А.В., Андейчин С.М., Бугай Б.Г., Лихацька В. О., Лемке М.О., Чернець Т.Ю., Кузьменко С.А. Шляхи інтеграції науково-дослідної роботи і навчального процесу в клініці пропедевтики внутрішніх хвороб // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі: Матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – Ч. 2. – С. 49-50.
 71. Андейчин С.М. Лікування запорів за допомогою магніто-лазерного опромінення // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали XLI підсумкової наукової конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 6-8.
 72. Андрейчин С.М. Вплив різних методів лікування на місцевий і загальний імунітет при хронічному коліті // Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 2. – С. 67-68.
 73. Єпішин А.В., Андрейчин С. М., Бугай Б.Г., Кузьменко С.А., Лемке М.О., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Хабарова Н.А., Маланчук С.Л. // Методичні розробки для позаудиторної самостійної роботи студентів II-III курсів (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб). – Тернопіль, Укрмедкнига. – 1999. – 93 с.
 74. Єпішин А.В., Бугай Б.Г., Андрейчин С. М., Лихацька В.О. та інші. Психолого-педагогічний аспект самостійної позааудиторної роботи студентів // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти II-IV рівнів акредитації МОЗ України: Мат. конф. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 1999. – С. 97-98.
 75. Руда М.М., Єпішин А.В., Чернець Т.Ю., Андрейчин С. М., Верещагіна Н.Я., Лихацька В. О. Вплив лазеротерапії на показники імунних реакцій у хворих на дифузний токсичний зоб // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Випуск 5. – 2000. –        С. 74-79.
 76. Андрейчин С.М. Медикаментозна корекція структурних змін товстої кишки при хронічному невиразковому коліті // Шпитальна хірургія. – 2000. – № 2. – С. 94-96.
 77. Андрейчин С.М. Вдосконалення комплексної терапії хронічних проктосигмоїдитів // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 2. – С. 21-22.
 78. Єпішин А.В., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г.,     Андрейчин С. М., Кузьменко С.А., Лемке М.О., Хабарова Н.А., Маланчук С.Л. Руда М.М., Верещагіна Н.Я. Напрямки інтеграції на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2000. – С. 68-75.
 79. Андрейчин С.М. Вплив сорбційної терапії на перебіг хронічних невиразкових проктосигмоїдитів з гіпертрофічними і атрофічними змінами слизової товстої кишки  // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 3. – С. 33-34.
 80. Андрейчин С.М., Гнатюк М.С. Морфометрична характеристика дрібних артерій сигмоподібної кишки у хворих на хронічний невиразковий коліт // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 3. – С. 34-35.
 81. Андрейчин С.М., Качор В.О. Термографічні ознаки хронічного невиразкового коліту // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 4. –            С. 40-42.
 82. Гнатюк М.С., Андрейчин С.М. Морфометрична оцінка структурної перебудови товстої кишки при хронічному коліті // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 4. – С. 48-50.
 83. Андрейчин С.М. Вплив різних методів лікування на функцію ректального сфінктера у хворих на хронічний невиразковий проктосигмоїдит // Буковинський медичний вісник. – 2000. – №4. – С. 10-13.
 84. Андрейчин С.М. Ентеросорбційна терапія хронічних колітів (клініко-експериментальне дослідження // Наукові праці Другого Українського Конгресу гастроентерологів. –  Дніпропетровськ, 2000. – С. 170-176.
 85. Андрейчин С.М., Качор В.О. Вплив різних методів лікування на показники термографії у хворих з хронічним колітом // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 1. – С. 14-15.
 86. Андрейчин С.М. Медикаментозна корекція вмісту імунних комплексів та фагоцитарної активності лейкоцитів при хронічному коліті // Медична хімія. – 2001. – Т. 3, № 1. – С. 72-74.
 87. Андрейчин С.М. Вплив лазерного опромінення на термографічні показники у хворих на хронічний проктосигмоїдит // Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т. 5, № 2. – С. 16-19.
 88. Єпішин А.В., Чернець Т.Ю., Андрейчин С.М. та інші. Вплив лазеротерапії на показники імунних реакцій у хворих на хронічні запальні захворювання біліарної системи // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2001. – С. 21.
 89. Гнатюк М.С., Андрейчин С.М., Мисула І.Р. Вплив магнітолазерного опромінення на структурно-функціональні зміни товстої кишки при експериментальному коліті // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 3. – С.73-75.
 90. Андрейчин С.М. Вплив “силларду П” на кровообіг слизової прямої кишки при хронічних проктосигмоїдитах // Запорожский медицинский журнал. – 2001. – № 5-6. – С. 39-40.
 91. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За ред. А.В. Єпішина. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 326 - 379, 618 - 633, 651- 663 с.
 92. Андрейчин С.М. Дегідратація тканин при хронічних проктосигмоїдитах, що супроводжуються проносом // Буковинський медичний вісник. – 2002. – № 1. – С.20-23.
 93. Андрейчин С.М. Регіонарний кровобіг слизової прямої кишки при хронічних невиразкових проктосигмоїдитах // Вісник наукових досліджень. – 2002. – №1. – С. 45-47.
 94. Андрейчин С.М. Вплив силларду П на реологічні властивості крові в хворих на хронічний проктосигмоїдит // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції, Тернопіль. – 2002. – С. 25.
 95. Андрейчин С.М. Реологічні властивості крові при хронічних проктосигмоїдитах // Галицький лікарський вісник. – 2002– № 2. – С. 8-10.
 96. Андрейчин С.М. Вплив лазерного опромінення на функцію ректального сфінктера у хворих на хронічний проктосигмоїдит // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 2. – С. 27-28.
 97. Андрейчин С.М., Лихацька В.О., Маланчук С.Л., Климнюк Н.Г.  Спостереження випадку пароксизму миготливої аритмії у хворої на змішаний токсичний зоб // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 2. – С. 70-71.
 98. Андрейчин С.М., Руда М.М., Чернець Т.Ю., Верещагіна Н.Я., Юрчак М.А.  Спостереження випадку тяжкої форми ессенціальної залізодефіцитної анемії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. – № 2. – С. 71-72.
 99. Андрейчин С.М., Хабарова Н.А. Самостійна робота студентів як складова частина навчального процесу на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2003. – № 4. – С. 27-29.
 100. Андрейчин М.А., Дрижак В.І., Господарський І.Я., Андрейчин С.М., Галайчук І.Й., Домбрович М.І., Угляр Ю.В., Козак Д.В. Первинний рак печінки: епідеміологія, патогенез, профілактика // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 4. – С. 67-71.
 101. Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Лихацька В.О. Поєднане використання “СИЛЛАРД  П” та лазерного опромінення в комплексному лікуванні хронічних невиразкових проктосигмоїдитів // Інформаційний листок. – № 241. – 2003 р.
 102. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Вегетодисфункція і хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 11-13.
 103. Андрейчин С.М., Руда М.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А. Спостереження тяжкої есенціальної артеріальної гіпертензії, резистентної до медикаментів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 70-71.
 104. Андрейчин С.М., Лихацька В.О., Маланчук С.Л. Деонтологічне виховання студентів // Медична освіта. – 2004. – № 1. – С. 43-45.
 105. Андрейчин С.М., Швалюк М.І. Медичні аспекти проблеми остеопорозу // Медична хімія. – 2004. – № 1, т. 6. – С. 117-122.
 106. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Принципи лікування панкреатитів // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С.6-9.
 107. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Особливості динаміки хронічного коліту на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1. – С.33-35.
 108. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Сучасні аспекти діагностики хронічного панкреатиту // Вісник наукових досліджень. – 2004. –    № 1. – С.42-44.
 109. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Особливості динаміки хронічного панкреатиту на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії // Запорожский медицинский журнал. – 2004. – № 2. – С. 15-17.
 110. Андрейчин С.М., Швалюк М.І. Концепції патогенезу хронічної серцевої недостатності // Медична хімія. – 2004. – № 2, т. 6. –          С. 90-92.
 111. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. Про коректність терміна ” Акцент ІІ тону” над аортою чи легеневим стовбуром // Медична освіта. – 2004. – № 2. – С. 41-44.
 112. Андрейчин С.М., Єпішин А.В., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г.,    Лихацька В.О.,  Хабарова Н.А., Бількевич Н.А., Верещагіна Н.Я., Маланчук С.Л., Руда М.М. Методичні поради студентам щодо ку- рації хворих і написання навчальної історії хвороби: Методичні вказівки студентам. – Тернопіль, 2004. – 46 с.
 113. Andreychyn S.M, Yepishyn A.V., Chernets T.Yu., Buhay B.H., Lyhatska V.O., Habarova N.A., Bilkevych N.A., Vereshchahina N.Ya., Malanchuk S.L., Ruda M.M. Management of the patient and filling in a training case history: Methodical instructions (for the 3-rd year students, medical faculty). – Ternopil, 2004. – 49 p.
 114. Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Лихацька В.О. Поєднане застосування силларду П та лазерного опромінення в лікуванні хворих на хронічний коліт // Матеріали XV з′їзду терапевтів України: Тези доп. – Київ, 2004 (21-23 квітня). – С. 25-26.
 115. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Клініко-біохімічні показники та стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний панкреатит в поєднанні з хронічним гастро дуоденітом //  Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського: Тези доп. – Тернопіль, 2004 (3-4 червня). – С. 8-9.
 116.  Андрейчин С.М., Лихацька В.О., Єпішин А.В., Бугай Б.Г.,    Чернець Т.Ю., Хабарова Н.А., Маланчук С.Л., Бількевич Н.А.,   Руда М.М., Верещагіна Н.Я. Ендогенна інтоксикація у хворих на хронічний панкреатит із супутньою патологією гепатобіліарної системи//  Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського: Тези доп. – Тернопіль, 2004 (3-4 червня). – С. 9-10.
 117. Андрейчин С.М., Дем’яненко В.В., Єпішин А.В., Бількевич Н.А. Застосування вугільного ентеросорбенту й озонотерапії у лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з вираженою ендогенною інтоксикацією // Інформаційний лист. – № 25. – 2004 р.
 118. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Використання визначення вмісту молекул середньої маси в сироватці крові при хронічному панкреатиті в поєднанні з гастродуоденітом // Інформаційний лист. – № 171. – 2004.
 119. Андрейчин С.М., Швалюк М.І. Нові підходи до лікування хронічної серцевої недостатності // Вісник наукових досліджень. – 2004. –       № 3. – С. 97-99.
 120. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Кліщ І.М. Нові аспекти викладання  пропедевтики внутрішніх хвороб у контексті сучасних уявлень і знань стосовно HBV- і HCV- інфекцій // Медична освіта. – 2004. –   № 3-4. – С. 20-26.
 121. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. Компоненти І тону серця: зміна погляду на стереотипи пропедевтики // Медична освіта. – 2004. –    № 3-4. – С. 37-39.
 122. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Порівняльна характеристика ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит і гастро дуоденіт з остеодефіцитом // Сучасна гастроентерологія. – 2004. –   № 5(19). – С.23-25.
 123. Андрейчин С.М., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю., Маланчук С.Л., Руда М.М., Стрільчук Л.М. Клініко-лабораторні показники та стан ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит в поєднанні з хронічним холециститом // Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції: Тези доп. – Тернопіль, 2004        (4-5 листопада). – С. 14-15.
 124. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гастродуоденітом залежно від супутньої НВV –інфекції //  Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції: Тези доп. – Тернопіль, 2004        (4-5 листопада). – С. 15-16.
 125. Федчишин Н.Є., Андрейчин С.М. Сезонні коливання захворюваності та летальності від гострого інфаркту міокарда // Вісник наукових досліджень. – 2005. –  № 1. – С. 121-122.
 126. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Лихацька В.О. Кардіалгії: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2005. –  № 1. – С. 39-42.
 127. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Синдром хронічної втоми та вегетодисфункції – провідна домінанта патоморфозу хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2005. –  № 1. – С. 34-38.
 128. Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я., Єпішин А.В., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Хабарова Н.А., Бількевич Н.А., Маланчук С.Л.,   Руда М.М. Проблеми входження кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб до системи Болонського процесу та шляхи їх вирішення // Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005 (14-15 квітня). – С. 72-75.
 129. Андрейчин С.М., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю. Діагностика захворювань з позицій доказової медицини // Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики: Матеріали науково-практичної конференції-семінару. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005 (12-13 травня). – С. 7-9.  
 130. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В., Лихацька Г.А. Ендогенна інтоксикація і мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005 (3 червня). – С. 4-6.
 131. Андрейчин С.М., Швалюк М.І. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції. –  Тернопіль: Укрмедкнига, 2005 (3 червня). – С. 6-7.
 132. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Лихацька В.О. Кардіалгії: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2005. –  № 1. – С. 39-42.
 133. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. Пропедевтика внутрішніх хвороб: старі і нові підходи до визначення екскурсії нижнього краю легень // Медична освіта. – 2005. –  № 2. – С. 70-72.
 134. Андрейчин С.М., Бугай Б.Г., Лихацька В.О., Чернець Т.Ю. Діагностика захворювань з позицій доказової медицини // Інформаційний бюлетень “Медичний індекс”. – 2005. – № 2. – С.3-4.
 135. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Клініко-біохімічні показники і стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднані з хронічним панкреатитом // Гастроентерологія. – Міжвідомчий збірник. – Випуск 36. – ІІІ Український конгрес гастроентерологів “40 років пошуків та досягнень”. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 443-448.
 136. Андрейчин С.М. Етичні аспекти взаємин лікаря і хворого // Християнське милосердя і світська емпатія : деонтологічний аспект: Науковий збірник. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 129-133.
 137. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Визначення меж простору траубе: нова методика, що не суперечить правилам перкусії // Медична освіта. – 2005. –   № 3. – С. 48-49.
 138. Андрейчин С.М., Швалюк М.І. Вивчення мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта і проксимального відділу правої стегнової кістки у хворих на хронічну серцеву недостатність // Інформаційний лист. – 2005. – № 248.
 139. Андрейчин С.М., Швалюк М.І. Визначення вмісту молекул середньої маси в сироватці крові хворих на хронічну серцеву недостатність // Інформаційний лист. – 2005. – № 249.
 140. Андрейчин С.М., Качор В.О. Медсестринська освіта в Словацькій Республіці // Медична освіта. – 2006. – № 1. – С. 52-54.
 141. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я. Основа мечоподібного відростка чи нижній кінець грудини є місцем вислуховування тристулкового клапана ? // Медична освіта. – 2006. – № 1. – С. 80-81.
 142. Марущак М.І., Андрейчин С.М. Біохімічні маркери кальцій-фосфорного обміну і кісткового метаболізму лужної фосфатази у хворих з хронічною серцевою недостатністю // Український кардіологічний журнал. Матеріали міжнародного форуму “Кардіологія вчора, сьогодні і завтра” – Київ. – 2006. – № 1. – С. 121-124.
 143. Качор В.О., Андрейчин С.М. Про кредитну систему медичної освіти у Словаччині // Медична освіта. – 2006. – № 2. – С. 103-104.
 144. Андрейчин С.М., Качор В.О. Вища медична освіта в Словацькій Республіці //  Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський освітній простір / Матеріали навчально-наукової конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – С. 28-29.
 145. Качор В.О., Андрейчин С.М. Кредитна система навчання ECTS  у Словацькій Республіці / Матеріали навчально-наукової конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – С. 77-78.
 146. Андрейчин С.М., Качор В.О. Медична освіта в Словацькій Республіці. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 248 с.
 147. Andreychyn S.M, Yepishyn A.V., Kusiv P.P., Chernets T.Yu., Buhay B.H., Lyhatska V.O., Habarova N.A., Yaremah N.Z., Bilkevych N.A., Vereshchahina N.Ya., Malanchuk S.L., Ruda M.M. Management of the patient and filling in a training case history: Methodical instructions (for the 3-rd year students, medical faculty). – Ternopil, 2006. – 49 p.
 148. Андрейчин С.М., Єпішин А.В., Кузів П.П., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г.,    Лихацька В.О.,  Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бількевич Н.А., Верещагіна Н.Я., Маланчук С.Л., Руда М.М. Методичні поради студентам щодо курації хворих і написання навчальної історії хвороби: Методичні вказівки студентам. – Тернопіль, 2006. – 46 с.
 149. Марущак М.І., Андрейчин С.М. Особливості проявів ендогенної інтоксикації до і після проведенноголікування хронічної серцевої недостатності // Медична хімія. – 2006. – № 2. – С. 130-133.
 150. Хабарова Н.А., Андрейчин С.М., Бількевич Н.А. Сучасні погляди на медсестринську освіту // Медична освіта. – 2006. – № 3. – С. 20-20.
 151. Марущак М.І., Андрейчин С.М. Маркери формування і метаболізму кісток у хворих з хронічною серцевою недостатністю // Медична хімія. – 2006. – № 3. – С. 126-130.
 152. Качор В.О., Андрейчин С.М., Васильєва Н.А., Луцук О.С. Про перспективу співпраці у системі сестринського навчання зі Словацькою Республікою // Медична освіта. – 2006. – № 3. –           С. 53-55.
 153. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. Ритм перепілки при      мітральному стенозі. Компонент, якого не вистачає // Медична освіта. – 2006. – № 3. – С. 101-103.
 154. Лихацька Т.В., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Лихацька В.О.,   Руда М.М., Олексів М.М. Показники кальцієво-фосфорного гомеостазу у хворих на хронічні запальні захворювання гастро дуоденальної зони на тлі хронічних гепатитів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції. –  Тернопіль: Укрмедкнига, 2006 (2 червня). – С. 27-28.
 155. Андрейчин С.М. Лихацька Т.В. Визначення мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта і проксимального відділу правої стегнової кістки у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом // Інформаційний лист. – 2006. – № 90. – 3 с.
 156. Давидович О.В., Андрейчин С.М., Давидович Н.Я., Бондаренко О.В., Коркішко Д.А., Рибакова І.В. Використання коріолу (карведилолу) при артеріальній гіпертензії у осіб похилого віку // Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2006 – С. 26-27.
 157. Лихацька Т.В., Андрейчин С.М. Особливості перебігу хронічних запальних захворювань гастродуоденальної зони на тлі хронічних гепатитів // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання гастроентерології та дієтичного харчування”. Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”. – Дніпропетровськ. – 2006. – вип. № 37. – С. 261-264.
 158. Марущак М.І., Андрейчин С.М. Оцінка ендогенної інтоксикації при хронічній серцевій недостатності. // Галицький лікарський вісник. – 2006. –  № 3. – С. 52-54.
 159. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Мінеральна щільність кісткової тканини та кальцій-фосфорний гомеостаз у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденальної зони в поєднанні з хронічними гепатитами // Інфекційні хвороби. – 2006. –  № 3. – С. 49-52.
 160. Марущак М.І., Андрейчин С.М. Методи корекції ураження кісткової тканини при хронічній серцевій недостатності // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 104-107.
 161. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів та їх корекція // Галицький лікарський вісник. – 2006. –  № 4. – С. 5-6.
 162. Андрейчин С.М., Кузів П.П., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Руда М.М., Хабарова Н.В., Бількевич Н.А. Про створення підручника нового типу з пропедевтики внутрішньої медицини // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів”- Тернопіль: Укрмедкнига, 2006 (24-25 листопада). – С. 45-47.
 163. Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Ярема Н.З., Михайлів Л.М. Комплексне лікування остеоартрозу: сучасні підходи // Ліки. – 2006-2007. – № 106-107. – С. 76-81.
 164. Лихацька Т.В., Андрейчин С.М. Корекція остеопоротичних змін у хворих на поєднану патологію органів травлення // Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”. – 2007. – Вип. 38. – С. 241-245.
 165. Лихацька Т.В., Андрейчин С.М. Порушення маркерів кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція // Медична хімія. – 2007. – № 1, Т. 9. – С. 144-146.
 166. Андрейчин С.М., Делитканич Н.В. Етіологія, патогенез і діагностика хронічних гастритів // Інфекційні хвороби. – 2007. –     № 1. – С. 73-75.
 167. Лихацька Т.В., Андрейчин С.М. Корекція остеопенічних змін у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 2. – С. 21-23.
 168. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони та печінки // Медична хімія. – 2007. – № 2, Т. 9. – С. 127-129.
 169. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В., Чернець Т.Ю., Лихацька В.О. Показники ендогенної інтоксикації у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 8 червня 2007 року “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007 (8 червня). – С. 3.
 170. Андрейчин С.М., Марущак М.І. Аналіз кісткової тканини у хворих на хронічну серцеву недостатність залежно від виразності больового синдрому // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 8 червня 2007 року “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007       (8 червня). – С. 3-5.
 171. Андрейчин С.М., Скірак З.С.  Зв’язувальна функція сироваткового альбуміну // Медична хімія. – 2007. – № 3, т. 9. – С. 70-73.
 172. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Верещагіна Н.Я., Бількевич Н.А. Медична сестра – помічник сімейного лікаря: сучасні підходи до навчання в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського // Медсестринство. – 2007. – № 3. – С. 17-19.
 173. Андрейчин С.М., Делитканич Н.В. Показники біохімічного аналізу крові у хворих на хронічний гастрит В та виразкову хворобу, які отримували антигелікобактерну терапію // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 року, м. Тернопіль) “Діагностика і терапія поєднаних хвороб органів травлення” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 5-6.
 174. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В., Лихацька В.О. Гетерогенність змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 року, м. Тернопіль) “Діагностика і терапія поєднаних хвороб органів травлення” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 7.
 175. Делитканич Н.В., Андрейчин С.М. Лікування хворих на хронічні гастрити // Інфекційні хвороби. – 2008. –   № 1. – С. 93-95.
 176. Андрейчин С.М., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Делитканич Н.В. Нові підходи до навчання медсестр-бакалаврів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Медсестринство. – 2008. – № 2. – С. 43-48.
 177. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М. Визначення меж простору Траубе: нова методика, що не суперечить правилам перкусії // Медична освіта. – 2008. - №3. – С. 37-39.
 178. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А., Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А. Синдром ущільнення легеневої тканини: нова інтерпретація в пропедевтиці внутрішніх хвороб //Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 39-41.
 179. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я., Бількевич Н.А., Руда М.М., Чернець Т.Ю., Хабарова Н.А.  Деякі аспекти впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України”– Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 (15-16 травня). – С. 128-129.
 180. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В., Лихацька В.О., Юрченко Б.М. Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом залежно від віку // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008 року “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 (13 червня). – С. 3.
 181. Делитканич Н.В., Андрейчин С.М. Характеристика показників ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гастрит типу В з супутнім хронічним гепатитом // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008 року “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 (13 червня). – С. 9-10.
 182. Скірак З.С., Анрейчин С.М. Зміни зв’язувальної здатності сироваткового альбуміну в молодих та старих щурів при гострому алкогольному отруєнні // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008 року “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 (13 червня). – С. 128-129.
 183. Бількевич Н.А., Анрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Захарчук Н.І. Фотогемотерапія в лікуванні хворих на не- госпітальну пневмонію  // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції ”Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання”– Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 (18-19 вересня). – С. 11-12.
 184. Анрейчин С.М., Лихацька Т.В., Лихацька В.О., Супрунюк В.П. Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом залежно від статті // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 (13-14 жовтня). – С. 14-15.
 185. Андрейчин С.М., Скірак З.С. Особливості біохімічних змін в організмі експериментальних тварин при гострому алкогольному отруєнні. – Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 3. – С. 67-69.
 186. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бількевич Н.А.,        Руда М.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Бутвін І.М. Кардіоцереброваскулярні синдроми: мотиви необхідності вивчення їх на пропедевтиці внутрішніх хвороб // Медична освіта. – 2008. – № 4. – С. 38-40.
 187. Бугай Б.Г., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю. Ритм “перепілки” при мітральному стенозі: компонент, якого не вистачає // Медична освіта. – 2008. – № 5. – С. 99-102.
 188. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. Сучасні питання етіології, патогенезу та діагностики остеоартрозу // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 4. – С. 35-38.
 189. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. Сучасні погляди на лікування первинного остеоартрозу // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 1. – С. 6-9.
 190. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. Впровадження принципів болонського процесу у навчання студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 (21-22 травня). – С. 159-161.
 191. Андрейчин С.М., Верещагіна Н.Я., Ярема Н.З., Захарчук Н.І., Стебло М.М., Кузів О.І., Чайківська О.З., Гордієнко В.В. Лікування хворих на остеоартроз в умовах ревматологічного відділення з позицій доказової медицини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров′я” – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2009 (28-29 травня). – С. 159-161.
 192. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Хабарова Н.А., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Василюк В.В., Бут він І.М. Самовиховання у професійній підготовці майбутніх медсестр // Медсестринство. - № 2. – С. 14-17.
 193.  Хабарова Н.А., Андрейчин С.М., Бількевич Н.А., Верещагіна Н.Я. Сучасні погляди на мед сестринську освіту // // Медична освіта. – 2009. – № 6. – С. 21-24.
 194. Бількевич Н.А., Андрейчин С.М., Бутвин С.М., Бугай Б.Г., Верещагіна Н.Я. Дослідження співвідношення різних типів мислення у студентів медичного вузу // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 4 червня 2009 року “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 (4 червня). – С. 5-6.
 195.  Cкірак З.С., Андрейчин С.М. Вплив глутаргіну на зв’язувальну здатність сироваткого альбуміну в молодих і старих щурів при гострому алкогольному гепатиті // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 4 червня 2009 року “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 (4 червня). – С. 144-145.
 196. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. Тактика обстеження і лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і С // Інформаційний лист. – 2009. – № 170. – 3 с.
 197. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. Клініко-біохімічна характеристика остеоартрозу на тлі хронічних гепатитів В і С // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – № 2. – С. 22-25.
 198. Скірак З.С., Андрейчин С.М. Вплив глутаргіну на показники ендогенної інтоксикації експериментальних тварин при гострому токсичному гепатиті, викликаному гідразином // Матеріали 2-ї науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”, 5-6 листопада 2009. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – № 2. – С. 138-139.
 199. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. Особливості суглобового синдрому у жінок з остеоартрозом на тлі вірусного ураження печінки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції ( Тернопіль, 4 червня 2009 р.) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 94-95.
 200. Ганьбергер І.І., Андрейчин С.М. Метаболічні зміни хрящової тканини у хворих на остеоартроз на тлі супровідних хронічних вірусних гепатитів В і С //  V Національний конгрес ревматологів України: Тези наукових доповідей (Київ, 7-9 жовтня 2009 р) // Український ревматологічний журнал. – 2009. - Т. 37, № 3. – С. 58.
 201. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. Ендогенна інтоксикація у пацієнтів на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і С та хронічними обструктивними захворюваннями легень // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 3. – С. 24-25.
 202. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. Особливості В-клітинної антиген залежної активації крові хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень та хронічними гепатитами В і  С // Матеріали наукового симпозіуму “Імунопатологія при респіраторних захворюваннях” 24-25 вересня 2009 року, Тернопіль, Україна. ІV Українсько-польська конференція “Актуальні аспекти захворювань легень: Патофізіологія, діагностика, лікування”– Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 8.
 203. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І. Обгрунтування застосування індуктора ендогенного інтерфероноутворення у хворих на остеоартроз в поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень // Медична хімія. – 2009. - № 4. С. 56-59.
 204. Андрейчин С.М., Ярема Н.З., Чернець Т.Ю., Руда М.М., Бількевич Н.А.,Бугай Б. Г., Бутвін І.М., Василюк В.В., Верещагіна Н.Я., Хабарова Н.А. Особливості практично підготовки студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи // Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи 20-21 травня 2010 р. – м. Тернопіль. – С. 76-78.
 205. Андрейчин С.М., Верещагіна К.В., Кузів О.І., Чайківська О.З. Ураження гепатобіліарної системи у хворих з первинною подагрою\\Збірник матеріалів конференції (Тернопіль, 17 червня 2010 р.) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010-С.
 206. Андрейчин С. М. Медикаментзна корекція синдрому ендогенної інтоксикації при первинній подагрі / С.М. Андрейчин, С.В.Лотоцька // Медична хімія. – 2011. – Т.13, №4. –225с.
 207. Андрейчин С. М. Сучасні уявлення про метаболічну ендогенну інтоксикацію. / С. М. Андрейчин, Т. О. Голомша // Інфекційні хвороби. – 2012. –-№ 1 (67). – С.84-87.
 208. Андрейчин С. М. Клініко-патогенетичні засади хронічної серцевої недостатності. / С. М. Андрейчин, Т. О. Голомша.// Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С.
 209. Віремія, індукована комбінованим превентивним лікуванням хворих на хронічні гепатити з використанням протефлазиду, інтерферону α2b, амізону та ербісолу, вагомий модератор виявлення в крові ДНК HBV  РНК HCV з допомогою ПЛР /Б. Г. Бугай, С. М. Андрейчин, М. В. Члек // «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.35.
 210. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Руда М.М., Бутвін І.М., Василюк В.В., Бількевич Н.А.   Показники обміну сполучної тканини у хворих на остеопороз із супутнім токсичним ураженням печінки.Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р.,с.9.
 211. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Бугай Б.Г., Ярема Н.З., Хабарова Н.А., Руда М.М., Бутвін І.М., Василюк В.В., Бількевич Н.А.    Клінічні особливості перебігу остеоартрозу у хворих із супутнім токсичним ураженням печінки. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 р. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р.,с.8-9.
 212. Володіння українською мовою як складова вивчення пропедевтики внутрішньої медицини англомовними студентами/ Андрейчин С.М.,  Бількевич Н.А
 213. Показники пероксидного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у хворих на первинну подагру/ Андрейчин С.М., Лотоцька С.В.//«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.15.
 214. Особливості рентгенологічної картини остеоартрозу у хворих із супутнім ураженням гепато-біліарної системи/ С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, Н.М. Олексів, І.О. Малець //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.19.
 215. Результати ультразвукового дослідження суглобів у хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки/ С.М. Андрейчин, І.І. Ганьбергер, Т.Ю. Чернець, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Н.З. Ярема, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, М.М.Стебло, О.І. Кузів//«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. – С.17.
 216. Діагностичне значення клінічних симптомів ендогенної інтоксикації при не госпітальній пневмонії /С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, І.М. Бутвін, Т.Ю. Чернець, Н.Я. Верещагіна, М.М. Руда, Б.Г. Бугай, Н.А. Хабарова, І.І. Ганьбергер, А.М.Пастернак //«Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»: збірник матеріалів конференції 10 жовтня 2012 р. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2012. –С.20
 217. С.М.Андрейчин, М.М.Руда, Т.Ю.Чернець, Н.З.Ярема, Н.А.Бількевич, Б.Г.Бугай, І.М.Бутвін, В.В.Василюк, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, І.І.Ганьбергер  Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання під час вивчення основ внутрішньої медицини на стоматологічному факультеті. В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р., с.251-252.
 218. С.М.Андрейчин, Н.З.Ярема, І.М.Бутвін, Т.Ю.Чернець, Б.Г.Бугай, Н.А.Бількевич, М.М.Руда, Н.Я.Верещагіна, Н.А.Хабарова, В.В.Василюк, І.І.Ганьбергер.   Досвід організації практичної роботи студентів на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти.В матеріалах Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ III-IY рівнів акредитації» Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига» 2012 р.,с.252-253.
 219. Андрейчин С.М.. Показники ендогенної інтоксикації та зв’язувальної функції сироваткового альбуміну в динаміці гострого токсичного гідразинового гепатиту / З.С. Скірак, С.М. Андрейчин // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – Т.8, №3. – С. 83–86.
 220. Андрейчин C. М. Особливості викладання дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу/ C. М. Андрейчин, Н. А.Хабарова, Т. Ю.Чернець, М. М. Руда, Н.З. Ярема, Н. А. Бількевич, Б. Г. Бугай, І. М.Бутвін, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер// матеріали Всеукраїнської X ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі»/ 18-19 квітня 2013 року. – Т. , Укрмедкнига. – 2013. – с. 12.
 221. Андрейчин С.М., Скірак З.С. Патогенетична роль зв’язувальної функції сироваткового альбуміну при гострому токсичному алкогольному гепатиті // Медична хімія.– 2014. – №1. – с.30-33.
 222. Скірак З.С. Динаміка показників ендогенної інтоксикації в умовах гострого тосичного алкогольного гепатиту / З.С. Скірак, С.М. Андрейчин // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. 13, №3(49). – С. 167–170.
 223.   Андрейчин С.М. Вплив глутаргіну на зв’язувальну функцію сироваткового альбуміну та інші показники функціонального стану печінки при гострому токсичному гідразиновому гепатиті / С.М. Андрейчин, З.С. Скірак // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, №4(61). – С. 65–68.
 224.   Andreychyn Serhiy. Effect glutargin in blinding function of serum albumin and other indicators of functional state of liver in acute toxic alcoholic hepatitis / Serhiy Andreychyn, Zіnovii Skirak // Georgian medical news. – 2015. –№1 (238). – P. 97–101.
 225.  Андрейчин С.М. Оціна ендогенної інтосикації при гострому тосичному алкогольному гепатиті / С.М. Андрейчин, З.С. Скірак // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: науково-практична конференція, 21 травня 2014 р.: збірник матеріалів конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2014. –  С. 102–103.
 226. Андрейчин С.М. Динаміка показників ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації  на тлі корекції глутаргіном при гострому токсичному  тетрахлорметановому гепатиті / С.М. Андрейчин, З.С. Скірак // Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології: всеукраїнська науково-практична конференція, 9 10 жовтня 2014 р.: матеріали конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", Медична хімія. – 2014. – Т. 16, №3(60). – С. 115–116.
 227. Скірак З.С. Показники ліпопероксидації та зв’язувальної функції сироваткового альбуміну в динаміці гострого токсичного гідразинового гепатиту / З.С. Скірак, С.М. Андрейчин  //Актуальні питання експериментальної та клінічної патофізіології: VI пленум наукового товариства патофізіологів України та науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів 23-25 вересня 2014 р.: матеріали пленуму та конференції. – Вінниця: Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2014. –  С. 99–101.
 228. Скірак З.С. Показники ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації на тлі лікування глутаргіном  при гострому токсичному гідразиновому гепатиті / З.С. Скірак, С.М. Андрейчин // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2014. –  С. 53–55.
 229. Андрейчин С.М. Вплив глутаргіну на показники ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації при гострому токсичному алкогольному гепатиті / С.М. Андрейчин, З.С. Скірак,  // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів: міжобласна науково-практична конференція, 23–24 жовтня 2014 р.: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2014. –  С. 7–9.
 230. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Особливості кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз у поєднанні з вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “УКРМЕДКНИГА”  2014. - С. 5.
 231. Андрейчин С.М., Ганьбергер І.І., Чернець Т.Ю., Ярема Н.З., Верещагіна Н.Я., Руда М.М., Бугай Б.Г., Бутвін І.М., Бількевич Н.А., Хабарова Н.А. Лікування хворих на остеоартроз із супутнім вірусним ураженням печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль, “УКРМЕДКНИГА”  2014. - С. 6.
 232. Лотоцька С. В. Оцінка клінічних проявів і лабораторних показників синдрому ендогенної інтоксикації при хронічному обструктивному захворюванні легень / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин // Вісник наукових досліджень. – 2014. –№ 4(77). – С. 48–50.
 233. Лотоцька С. В. Зміни перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин, В. П. Вівчар // Збірник матеріалів Міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів». – Тернопіль, 2014. – С. 35–36.
 234. Андрейчин С. М. Комплексная оценка уровня провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов(маркеров воспаления) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в зависимости от тяжести заболевания и возраста / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцкая // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2015. – Т. 3-4(15-16). – С. 98–103.
 235. Лотоцька С. В.          Ефективність застосування ентеросорбенту «Ентеросгель» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин, В. М. Мерецький // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – C. 31–33.
 236. Андрейчин С. М. Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ при застосуванні ентеросорбції / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька, В. М. Мерецький // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 3(81). – C. 44–47.
 237. Лотоцька С. В. Динаміка показників імунологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин, В. М. Мерецький // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Том 17. – № 3(64). – С. 109–113.
 238. Андрейчин С. М. Зміни показників імунологічного статусу у хворих різного віку на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 3(68). – С. 48–52.
 239. Андрейчин С. М. Кореляційний аналіз лікувальної ефективності етеросорбентів у комплексній терапії хворих на ХОЗЛ / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька // Збірник матеріалів ІV наукового симпозіуму з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». – Тернопіль, 2015. – С. 8–9.
 240. Лотоцька С. В. Кореляційний аналіз лікувальної ефективності етеросорбентів у комплексній терапії хворих на ХОЗЛ різного віку / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин // Збірник матеріалів ІV наукового симпозіуму з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». – Тернопіль, 2015. – С. 36–38.
 241. Лотоцька С. В. Кореляційний аналіз клінічних та лабораторних показників ендотоксикозу у хворих на ХОЗЛ різного ступеня тяжкості / С. В. Лотоцька, С. М. Андрейчин // Збірник матеріалів підсумкової LVIIІ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука)». – Тернопіль, 2015. – С. 43–45.
 242. Андрейчин С. М. Ефективність застосування ентеросорбенту «Карболайн» при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С. М. Андрейчин, С. В. Лотоцька // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. – 2015. – № 5. – vol. 5. – С. 125–130.
 243. Андрейчин С. М. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. посіб. / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 260 с.
 244. Valentin Nikolov. Dermatological Semiotics Diseases Of The Respiratory System / Valentin Nikolov, Sergey Andreychyn, Inna Rusanova [et al.] // Наука Пулмология. – 2015. – № 2. – С. 37-40.
 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ
 
 1. Андрейчин С.М. Колпачок к медицинским склянкам. – Рац. Предложение. – 1984. – №27.
 2. Андрейчин С.М., Луцук А.С. Устройство для растворения сухого лекарственного вещества в склянке. – 1985. – №18.
 3. Андрейчин С.М., Луцук О.С., Копча В.С. Внутрішньопорожнинний електрод для реоректографії. – 1993. – №6. 
 4. Андрейчин С.М., Луцук О.С., Копча В.С. Спосіб розрахунку реографічних показників та їх оцінка. – 1993. – №7. 
 5. Андрейчин С.М., Луцук О.С., Копча В.С. Спосіб визначення сили ректального сфінктера та ступеня його ригідності. – 1993. – №9. 
 6. Андрейчин С.М., Луцук О.С., Копча В.С. Реографічна лінійка. – 1993. – №14. 
 7. Андрейчин С.М., Луцук О.С. Спосіб лікування рухових порушень товстої кишки і обладнання для його здійснення. – 1995. – №1.

 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА, ПАТЕНТИ

 1. Андрейчин С.М., Луцук А.С. Способ проведения иглы через пробку флакона // А. с. СССР №1220653: Открытия, изобретения. – 1986. - №12. – С. 18. 
 2. Пат.10093 А Україна, МКИ А 61 К 31/71, 31/745 Спосіб лікування захворювань товстої кишки / О.С. Луцук, С.М. Андрейчин, В.С. Копча, М.С Гнатюк (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 93006792; Заявл. 21.10.93; Опубл. 30. 09. 96, Бюл. № 3. 
 3. Пат. 10042 А Україна, МКИ G 09 B 23/28 Спосіб моделювання гіпотонії жовчного міхура / С. М. Андрейчин, В. Д. Гаргула, М. В. Гаргула (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 93111444; Заявл. 26.03.93; Опубл. 30.09.96, Бюл. №3. 
 4. Пат. 18233 А Україна, МКИ G 09 B 23/28 Спосіб моделювання хронічного коліту у тварин / С. М. Андрейчин, В. Д. Гаргула, М. В. Гаргула (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 94012224; Заявл. 25.01.94; Опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. 
 5. Пат. 23932 А Україна, МКИ G 09 B 23/28 Спосіб моделювання коліту / С. М. Андрейчин, Р. М. Гнатюк (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 95010238; Заявл. 16.01.95; Опубл. 31.08.98, Бюл. № 4. 
 6. Пат. 23389 А Україна, МКИ G 09 B 23/28 Спосіб моделювання хронічного коліту / С.М. Андрейчин, В.Д. Гаргула, М.С. Гнатюк, М.В. Гаргула (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 95041688; Заявл. 14.04.95; Опубл. 31.08.98, Бюл. № 4. 
 7. ПАТ. 42934 А Україна, МКИ G 01 № 33/50 Спосіб визначення ендотоксикозу / М.Д. Бех, В.В. Дем´яненко, С.М. Андрейчин, Н.В. Бігуняк, (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 2000020831; Заявл. 15.02.2000; Опубл. 15.11.01, Бюл. №10. 
 8. Пат. 45048 А Україна, МКИ А 61 В 8/08, А 61 В 1/31 Спосіб оцінки тяжкості клінічного перебігу проктиту / С.М. Андрейчин, В.С. Копча, О.С. Луцук, А.О. Луцук, (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 2001042461; Заявл. 12.04.01; Опубл. 15.03.02, Бюл. № 3. 
 9. ПАТ. 55781 А Україна, А61К35/78 лікувальний засіб “ГІНКАХІН”/ С.М. Андрейчин, С.М. Дем’яненко (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 2002064947; Заявл. 17.06.02; Опубл. 15.04.03, Бюл. № 4. 
 10. ПАТ. 42934 Україна, G01№33/48 Спосіб визначення ендотоксикозу / М.Д. Бех, В.В. Дем′яненко, С.М. Андрейчин, Н.В. Бігуняк (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 2000020831; Заявл. 15.02.00; Опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 
 11. ПАТ. 70504 А Україна, А61В10/00 Спосіб моделювання гострої печінкової недостатності / А.Г. Шульгай, С.М. Андрейчин, Шульгай О.М. (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 20031110329; Заявл. 17.11.03; Опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 
 12. ПАТ. 74961 С 2, Україна, А 61l 2/10 Ректальний розпилювач / С.М. Андрейчин (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 20040504125; Заявл. 28.05.04; Опубл. 15.02.06, Бюл. № 2. 
 13. ПАТ. 21086 U УКРАЇНА, А 61 К 33/06 Спосіб лікування хворих на остеодефіцит / С.М. Андрейчин, Т.В. Лихацька (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 21086 U ; Заявл. 06.10.06; Опубл. 15.02.07, Бюл. № 2. 
 14. ПАТ. 21349 U Україна, А 61 К 33/06 Спосіб лікування хворих на хронічну серцеву недостатність із систолічною дисфункцією / С.М. Андрейчин, М.А. Марущак (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 21349 U ; Заявл. 07.09.06; Опубл. 15.03.07, Бюл. № 3. 
 15. Пат. 48564 Україна МПК А 61 К 31/ 00. Спосіб лікування хворих на остеоартроз / Андрейчин С. М., Ганьбергер І.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 09629 U ; Заявл. 21.09.09; Опубл. 25.03.10, Бюл. № 6. 
 16. Пат. 99255 Україна, G01N 33/49. Спосіб визначення ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Лотоцька С.В., Андрейчин С.М. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 13446, заявл. 15.12.14; опубл. 25.05.15, Бюл. № 10. – 2 с. : ил. 
 17. Пат. 98544 Україна, A61K 31/00, A61K 33/00. Спосіб лікування ендогенної інтоксикації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Андрейчин С.М., Ніколаєв В.Г , Лотоцька С.В. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 13444, заявл. 15.12.14; опубл. 27.04.15, Бюл. № 8. – 2 с. : ил.

 

ПУБЛІКАЦІЇ


1. Роздуми про наболіле // Божий сіяч. – 2002. – № 2(76). – С. 6.
2. Григор′ян В.А. // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль: ВАТ ТВПК “Збруч”, 2004. – Т. 1. А-Й. – С. 413.
3. Хронічного гастриту та виразкової хвороби можна позбутися // Українські вісті. – 2004. – № С. 13.
4. Якщо болить серце // Українські вісті. – 2004. – № С. 13.
5. Дивувала безстрашністю, а тепер витривалістю // Свобода. – 2004. – 20 березня. – С. 3.
6. Зарваниця здивувала увесь світ // Божий сіяч. – 2005. – № 7(117). – С. 4.
7. Підтримає банківський бізнес // Божий сіяч. – 2005. – № 12(122). – С. 3.
8. Масик М.Г. // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль: ВАТ ТВПК “Збруч”, 2005. – Т. 2. К-О. – С. 470.
9. Медична освітня система у Словацькій республіці // Медична академія. – 2006. – № 4(165). – С. 15.
10. Гастриту та виразкової хвороби можна позбутися // Тернопіль вечірній. – 2007. – № 5(1399). – С. 17.
11. Якщо болить серце // Тернопіль вечірній. – 2007. – № 7(1401). – С. 14.
12. Обережно – на порозі грип // Тернопіль вечірній. – 2007. – № 7(1401). – С. 14.
13. Гастрит і виразку викликають бактерії // Номер один. – 2007– № 9(74). – С. 15.
14. Поширене захворювання суглобів – остеоартроз // Тернопіль вечірній. – 2007 – № 9(1403). – С. 14.
15. Хочуть створити церковний банк // 20 хвилин. – 2007. – № 69. – С. 4.
16. Церква, українці та гроші // Тернопіль вечірній. – 2007. – № 11(1405). – С. 13.
17. Високий тиск крові – це небезпечно // Тернопіль вечірній. – 2007. – № 11(1405). – С. 15.
Comments