Інститут кураторів          

          Виховання — це насамперед "вбирання в себе" кожною особистістю культури рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині сущими поколіннями досвіду попередніх поколінь, забезпечує продовження у віках культурно-історичних традицій батьків, творить з вихованця людину цієї епохи, вводить його у сферу загальнолюдських цінностей. Як писав видатний мислитель XIX століття Й. Гійо, виховання — це мистецтво, яке добуває з глибини душі людини і пробуджує до життя все, що в ній дрімає; яке розвиває одночасно всі її сили і допомагає їй прямувати до мети, словом освічує людину. В. Сухомлинський підкреслював, що "виховання в широкому розумінні цього слова — це багатогранний процес духовного збагачення й оновлення і тих, кого виховують, і тих, хто виховує". Він розумів виховання як самостійну бажану соціальну дію. Виховання в сучасному навчальному закладі має поєднувати виховання потреб нації, держави, людської цивілізації і особистості. 

У студентських колективах, причетних до навчання на нашій кафедрі, викладачі  в контексті лекцій і практичних занять  висвітлюють деонтологічні проблеми в медицині, основні наукові здобутки вчених нашого університету та вклад української науки у розвиток світової медицини.


У 2016-2017 рр. за викладачами кафедри для наставництва закріплені групи

  •  10 група 3 курсу медичного факуьтету - доц. Чернець Т. Ю.
  • 13 група 3 курсу стоматологічного факультету - доц. Руда М. М.
  • 14 група 3 курсу стоматологічного факультету - доц. Лихацька В. О.
  • 15 група 3 курсу стоматологічного факультету - аист. Кучер С. В.