Кафедра‎ > ‎

Колектив

Професорсько-викладацький склад кафедри
Штат кафедри: 3 професори, 8 доцентiв, 1 асистент, 2 лаборанти.
 

andreychynsm@tdmu.edu.ua
    
Андрейчин Сергій Михайлович - завідувач кафедри
професор, доктор медичних наук
         Освіта:  У 1986 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут. 
        
         Наукова діяльність:    У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Термографічні критерії діагностики і лікування різних клінічних форм бешихи". У 2003 р. захищена докторська дисертація на тему: “Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації терапії хронічних невиразкових проктосигмоїдитів”. 2004 року  отримав диплом професора кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та клінічної фармакології. З 2003 року по даний час завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії. Під керівництвом проф. С.М. Андрейчина захищено 4 кандидатських дисертацій. Член редакційної ради двох медичних журналів, голова циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін.
   
          Наукові інтереси:  
стосуються терапевтичних дисциплін: пульмонологія, ревматологія, внутрішня медицина.

          Наукові публікації:  Автор і співавтор понад 285 наукових публікацій, 16 патентів. Співавтор підручника "Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими" та чотирьох посібників.


Терапевт вищої кваліфікаційної категорії, куратор терапевтичних відділів №1 та №2 Тернопільської комунальної міської лікарні №2.


    

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authorid=2829968279441714897&user=LEy_LCcAAAAJ
 
 
http://orcid.org/0000-0002-8770-7353
  

 


     gryshchuk@tdmu.edu.ua

Грищук Леонід Андрійович
професор, доктор медичних наук

      Освіта:  У 1982 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут.             
 З 1982 по 1984 клінічний ординатор кафедри фтизіатрії ТДМІ.
 З 1984 по 1998 роки працював лікарем Тернопільської обласної фтизіо- пульмонологічної МСЕК.
 
       Наукова діяльність:  У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему:  ”Супровідні   захворювання органів травлення та ентеральне засвоєння вуглеводів у хворих на туберкульоз легень”.
   
       Наукові інтереси: У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему: “Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз”.
З 2003 р. голова асоціації фтизіатрів та пульмонологів Тернопільської області.
З 2007 року член Європейського респіраторного товариства. У 2010 р. нагороджений бронзовою медаллю «За заслуги перед Польським Товариством Захворювань Легень».

     
Наукові інтереси: діагностика, лікування і профілактика туберкульозу, невідкладні стани і супутні захворювання у фтизіатрії і  пульмонології.

      Наукові публікації та рейтинги:  Автор 187 наукових праць, співавтор 3 монографій і  6 підручників та  навчальних посібників (з яких 1 – англійською мовою), 3 інформаційних листів , 2 патентів на винахід.
 

   Лікар вищої категорії за спеціальностями фтизіатрія, терапія.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=44DUqScAAAAJ&view_op=list_works
 
 
orcid.org/0000-0002-2528-8843
  
 
 

kornaha@tdmu.edu.ua

Корнага Світлана Іванівна
професор, доктор медичних наук

Освіта: У 1985 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за фахом «лікувальна справа».

Наукова діяльність: З 1986 по 2000 р. працювала практичним лікарем. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Функція зовнішнього дихання при хіміотерапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень”. У 2012 р. захищена докторська дисертація на тему: “Стан гемодинаміки і функції  міокарду у хворих на туберкульоз легень в процесі антимікобактеріальної терапії: клінічне значення та методи корекції”. З 2000 р. – асистент кафедри туберкульозу ТДМА. З 2005 р.– доцент кафедри туберкульозу ТДМУ. З 2013 р. – професор кафедри.

Наукові інтереси: Вивчення функції зовнішнього дихання та стану серцево-судинної системи у хворих на туберкульоз легень, в тому числі у хворих на мультирезистентний туберкульоз та в процесі хіміотерапії.

 Наукові публікації:  Автор 194 наукових праць, співавтор 7 – монографій, підручників і навчальних посібників (з яких 2 – англійською мовою), 3 методичних рекомендацій, 3-х винаходів, 25 – рацпропозицій.


https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=amj4IzMAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1
 
 
orcid.org/0000-0002-6622-0503
  

 chernets@tdmu.edu.ua

 Чернець Тетяна Юріївна - завуч кафедри 
доцент, кандидат мед. наук

            Освіта:  Закінчила Тернопільський державний медичний інститут у 1987 році. 
Після закінчення однорічної інтернатури працювала молодшим науковим співробітником кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб до 1991 року.

           Наукова діяльність:  У 1991 році вступила до аспірантури на кафедрі внутрішніх хвороб Тернопільського державного медичного інституту. За час навчання в клінічній аспірантурі написала дисертацію на тему: «Антиоксидантна та імунна корекція в лікуванні хворих на гостру пневмонію», яку захистила у 1994 році. 
З 1994 року асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Тернопільського державного медичного інституту імені І.Я. Горбачевського, а з 1996 року доцент цієї кафедри.

           Наукові інтереси стосуються терапевтичних дисциплін: пульмонологія, ревматологія, внутрішня медицина.

          Наукові публікації:  Автор і співавтор понад 128 наукових публікацій, 5 раціоналізаторських впроваджень. Співавтор підручника "Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими" і посібника "Методика обстеження терапевтичного хворого".

Терапевт першої кваліфікаційної категорії, куратор терапевтичного відділу №2 Тернопільської комунальної міської лікарні №2.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=djWPPwQAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F6ig6Rk8_uE3yQDDIOV8XHvJn5xwXheOzTALkYRMU-fRQnEx4eo-DKqlfGZmbnw9fSpJ_0t0TKY5ZmfsrGIQjLOFI87kwJzvAjtPdyxpPKGdlQ8Nsj9qr5Y-HDAJKFmLGdNu1ZxL5ZmFGFnjdDeYi4Wy5k3En6DYEF8Y7IHG69SMEHjUMs
https://www.linkedin.com/profile/guided?trk=uno-choose-ge-no-intent&dl=no
 
 
http://orcid.org/0000-0001-7575-8391
  
 

           buhai@tdmu.edu.ua

Бугай Богдан Григорович
доцент, кандидат медичних наук

      Освіта:  У  1975 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут. 
 
      Наукова діяльність:  зв’язана з роботою на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і фтизіатрії, де протягом 40 років брав участь у виконанні дисертаційних наукових досліджень, а також планових і госпдоговірних тем. В 1986 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему: "Антипротеолітична активність сироватки крові і взаємозв’язок з білковим спектром, гемокоагуляцією і генеалогічним статусом у хворих на хронічну пневмонію та рак легень"

      Наукові інтереси: в контексті наукової діяльності стосуються широкого спектру терапевтичних дисциплін: пульмонології, гастроентерології, особливо в контексті печінкових та позапечінкових уражень при хронічних вірусних гепатитах.

      Наукові публікації: автор понад 140 наукових робіт.

Терапевт вищої кваліфікаційної категорії, пульмонолог.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=IlFBCVcAAAAJ&view_op=list_works&authuser=6&gmla=AJsN-F7L3oK82b9riWA9Me-HL8Q3n-Inxa8ptzTauLHhz4SD0T6DxPnAGF3lNMqvdBos-8xZzuVHnf6vkp_eOm_0lk9zuIS3YFWO5QsnpewwkxdHPPMlcUiAuBW68xTBfcYWaxH5NhSy
 
 
  

 


       khabarova@tdmu.edu.ua

 Кавецька (Хабарова) Наталія Анатоліївна

доцент, кандидат мед. наук

      Освіта -   вища. Закінчила з відзнакою у 1994 р. Тернопільський державний медичний інститут ім. І.Я.Горбачевського.
З 1994 р. до 1996 р. навчалась у магістратурі, з 1996 до 1998 р.– в аспірантурі на кафедрі терапії ФПО ТДМА ім. І.Я.Горбачевського. 
З 1998 р. - асистент, а з 2003 р. - доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії. 

       Наукова діяльність: У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Імуноактивні засоби в комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань біліарної системи” із спеціальності 14.01.02 – внутрішні хвороби.

      Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як гастроентерологія, кардіологія, пульмонологія, ендокринологія, імунологія.

    Наукові публікації –  автор 115 наукових робіт. 
Співавтор підручників "Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими" та "Внутрішні хвороби", посібника "Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря".

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kcy_H2IAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2
 
 
  


 

         ruda@tdmu.edu.ua

Руда Марія Миронівна
доцент, кандидат медичних наук

        Освіта -  вища. Закінчила у 1988 р. Тернопільський державний медичний інститут ім. І.Я.Горбачевського.
З 1988 р. працювала лікарем терапевтом на Рівненщині.Навчалась у клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини.
З 1998 р. - асистент, а з 2006 р. - доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії.
        
       Наукова діяльність: У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Імуноактивні засоби в комплексному лікуванні хронічних на дифузний токсичний зоб 14.01.02 – внутрішні хвороби.
         
      Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як гастроентерологія, кардіологія, пульмонологія, ендокринологія, імунологія.

    Наукові публікації –  автор 65 наукових робіт.
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ee8aXcsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=3
https://www.linkedin.com/profile/guided?trk=uno-choose-ge-no-intent&dl=no
 
 
http://orcid.org/0000-0002-5407-3315
         yarema@tdmu.edu.ua
Ярема Надія Зіновіївна
доцент, кандидат медичних наук
          Освіта: Закінчила у 1979 р. Тернопільський державний медичний інститут ім. І.Я.Горбачевського з відзнакою. 
З 1981 р. працювала лікарем –терапевтом, а згодом кардіологом блоку реанімації і інтенсивної терапії у Тернопільській міській клінічній лікарні №2. Навчалась у клінічній ординатурі з кардіології на кафедрі госпітальної терапії. З 1986 р. - асистент, з 1997 р. - доцент кафедри госпітальної терапії, з 2005 р. - доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії.
        
       
       Наукова діяльність: У 1989 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Функціональний стан міокарда і системи імунітету у хворих на ревматоїдний артрит ”
         
      Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як ревматологія, кардіологія, імунологія.

      Наукові публікації –  автор 67 наукових робіт. 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=3&user=BnXW14QAAAAJ
 
 
http://orcid.org/0000-0002-4378-1084
  
 
vereshchahina@tdmu.edu.ua

Верещагіна Наталія Ярославівна
доцент, кандидат медичних наук

          Освіта:  Закінчила у 1983 році Тернопільський державний медичний інститут. Трудову діяльність почала лікарем терапевтом на Рівненщині. Навчалась в клінічній ординатурі та аспірантурі зі спеціальності “внутрішні хвороби” на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. З 1999 року асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, а з 2007 року доцент цієї кафедри.

       
      
Наукова діяльність: 
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Застосування персантину та мінеральної води Збручанського родовища в комплексній терапії хворих на цукровий діабет».
         
      Наукові інтереси: в  контексті наукової діяльності стосуються терапевтичних дисциплін: ендокринології, ревматології, внутрішньої медицини.
   
   Наукові публікації –  автор 65 наукових робіт в т.ч. методичних рекомендацій.

Терапевт першої кваліфікаційної категорії, куратор терапевтичного відділу №2 Тернопільської міської комунальної лікарні №2. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=lR46MuwAAAAJ
 
 
orcid.org/0000-0002-5569-1334
  
 
 

kravtshenko@tdmu.edu.ua


Кравченко Наталія Сергіївна
доцент, кандидат медичних наукОсвіта:  вища, у 1975 р. закінчила Тернопільський медичний інститут.  

Наукова діяльність: 
1980-1982 рр.- клінічний ординатор, 1982 -1996 рр. - асистент кафедри фтизіатрії ТДМІ. З 1997 р.- доцент кафедри фтизіатрії. 

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Хіміотерапія деструктивого туберкульозу легень в поєднанні з неспецифічними лікувальними засобами і постійним магнітним полем”. 

Впродовж 1995-2005  - завуч кафедри (курсу).

 Наукові інтереси: діагностика, диференціальна діагностика туберкульозу легень, неспецифічні засоби в лікуванні туберкульозу.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=IcEUJykAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2
 
 
  


 

bilkevych@tdmu.edu.ua

Бількевич  Наталія Антонівна
доцент, кандидат медичних наук

         Освіта вища (в 1995 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа»). Навчалась в магістратурі і заочній аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини цього ж навчального закладу. З 2004 року – асистент, а з 2011 року – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. 

       Наукова діяльність: У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність вугільного ентеросорбенту й озонотерапії в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії з різним ступенем важкості ендогенної інтоксикації». 

          Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються терапевтичних дисциплін (пульмонологія,  внутрішня медицина), а також оптимізації навчального процесу з врахуванням індивідуальних особливостей студента.

     Наукові публікації – понад 75 наукових робіт, 1 підручник, 1 посібник з пропедевтики внутрішньої медицини.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=dAA5QqwAAAAJ&hl=uk&authuser=4
www.linkedin.com/profile/guided?trk=uno-choose-ge-no-intent&dl=no
 
 
http://orcid.org/0000-0002-2969-307X
  
  
 
bondarshykii@tdmu.edu.ua

Ганьбергер Ірина Ігорівна
асистент, кандидат медичних наук
   
      Освіта вища (в 2005 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа»). Із 2008 р. по 2010 навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. З грудня 2010 року – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукова діяльність: 21 квітня 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічний перебіг, зміни показників системного запалення, кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із супутніми хронічним обструктивним захворюванням легень і хронічними гепатитами та їх медикаментозна корекція» у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія.
Наукові інтереси: в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як ревматологія та гастроентерологія

Наукові інтереси в контексті наукової діяльності стосуються таких дисциплін як ревматологія та гастроентерологія.

Наукові публікації: 35 наукових робіт

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AbSQXf4AAAAJ&view_op=list_works&authuser=3
 
 
orcid.org/0000-0002-4020-3668
  
 


voitanovychnp@tdmu.edu.ua

Войтанович Наталія Петрівна

лаборант кафедри
 

        Освіта: в   2005 році закінчила Тернопільський національний  економічний університет за спеціальністю комп’ютерні системи та мережі.
        Професійна діяльність: з 2002 до 2009 року працювала на посаді інженер-програміста кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ТНЕУ. З 2009 року та по даний час лаборант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії.
  
 
 
Кучер (Лотоцька) Світлана Вікторівна
асистент


    Освіта: В 2010 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України» за спеціальністю «лікувальна справа». З 2010 по 2012 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії. З 2012 року – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». 

    Наукова діяльність: В 2012 році захистила магістерську роботу на тему «Синдром ендотоксикозу при первинній подагрі, особливості патогенезу і клінічного перебігу». В цьому ж році запланувала дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Роль ендотоксикозу в клінічних проявах і патогенезі хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих різного віку та ефективність ентеросорбційної терапії». 

    Наукові інтереси: вивчення патогенезу, діагностики та лікування терапевтичних захворювань. 

    Наукові публікації: автор 27 наукових праць, 2 патентів.
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jaIK3aQAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5x1tNVGLGKj87aHif_27xsp9-__cqOWR9Q8pH_6ofKufhhmYDjlQ9Oq4LhBUuv6mLVQZstAvuUJGpZ_7GM7K5Pqyqdauvj4f1dzE0kz3ruFiyXU1UlLiEUj2-lZTmw5N6vad28kYA16i2x5FSSuOoQIvcd2NgZlisSmRbxK4Ow-Ar0LS_xVjF5qZ0_SfXpHLWWr9J9guotZxb-dPE0KvTfb_0o5gQq_51HR1rgNyV4h1doUSkBdFRi4CDD9BYQ_3CbpdRy_uj9HcKa_ijfhDx65yRfWde36uWn7emzJyaPsJUt9z0
 
 
http://orcid.org/0000-0003-1026-9567
  
 
Барабаш Любов Зіновіївна
лаборант кафедри
На кафедрі працює з 1992 року і по даний час.