Науково-дослідні роботи

Науково-дослідні роботи кафедри:

1. Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики і терапії лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції (2017-2019). 
Керівник академік НАМН України, проф. М.А. Андрейчин; відповідальний виконавець доц. М.І. Шкільна 

2. 0113U001244. Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування (2013-2017 рр.). 
Керівник проф. С.І. Сміян. Виконавці: кафедри внутрішньої медицини №2, внутрішньої медицини № 1, первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини, невідкладної та екстреної медичної допомоги, пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, терапії та сімейної медицини ННІПО, педіатрії №2, функціональної діагностики та клінічної патофізіології. 

Comments