Монографії, патентиПатенти

 1. Андрейчин С.М., Луцук А.С. Способ проведения иглы через пробку флакона // А. с. СССР №1220653: Открытия, изобретения. – 1986. - №12. – С. 18. 
 2. Пат.10093 А Україна, МКИ А 61 К 31/71, 31/745 Спосіб лікування захворювань товстої кишки / О.С. Луцук, С.М. Андрейчин, В.С. Копча, М.С Гнатюк (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 93006792; Заявл. 21.10.93; Опубл. 30. 09. 96, Бюл. № 3. 
 3. Пат. 10042 А Україна, МКИ G 09 B 23/28 Спосіб моделювання гіпотонії жовчного міхура / С. М. Андрейчин, В. Д. Гаргула, М. В. Гаргула (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 93111444; Заявл. 26.03.93; Опубл. 30.09.96, Бюл. №3. 
 4. Пат. 18233 А Україна, МКИ G 09 B 23/28 Спосіб моделювання хронічного коліту у тварин / С. М. Андрейчин, В. Д. Гаргула, М. В. Гаргула (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 94012224; Заявл. 25.01.94; Опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. 
 5. Пат. 23932 А Україна, МКИ G 09 B 23/28 Спосіб моделювання коліту / С. М. Андрейчин, Р. М. Гнатюк (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 95010238; Заявл. 16.01.95; Опубл. 31.08.98, Бюл. № 4. 
 6. Пат. 23389 А Україна, МКИ G 09 B 23/28 Спосіб моделювання хронічного коліту / С.М. Андрейчин, В.Д. Гаргула, М.С. Гнатюк, М.В. Гаргула (Україна); Тернопільський державний медичний інститут ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 95041688; Заявл. 14.04.95; Опубл. 31.08.98, Бюл. № 4. 
 7. ПАТ. 42934 А Україна, МКИ G 01 № 33/50 Спосіб визначення ендотоксикозу / М.Д. Бех, В.В. Дем´яненко, С.М. Андрейчин, Н.В. Бігуняк, (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 2000020831; Заявл. 15.02.2000; Опубл. 15.11.01, Бюл. №10. 
 8. Пат. 45048 А Україна, МКИ А 61 В 8/08, А 61 В 1/31 Спосіб оцінки тяжкості клінічного перебігу проктиту / С.М. Андрейчин, В.С. Копча, О.С. Луцук, А.О. Луцук, (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 2001042461; Заявл. 12.04.01; Опубл. 15.03.02, Бюл. № 3. 
 9. ПАТ. 55781 А Україна, А61К35/78 лікувальний засіб “ГІНКАХІН”/ С.М. Андрейчин, С.М. Дем’яненко (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 2002064947; Заявл. 17.06.02; Опубл. 15.04.03, Бюл. № 4. 
 10. ПАТ. 42934 Україна, G01№33/48 Спосіб визначення ендотоксикозу / М.Д. Бех, В.В. Дем′яненко, С.М. Андрейчин, Н.В. Бігуняк (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 2000020831; Заявл. 15.02.00; Опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 
 11. ПАТ. 70504 А Україна, А61В10/00 Спосіб моделювання гострої печінкової недостатності / А.Г. Шульгай, С.М. Андрейчин, Шульгай О.М. (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 20031110329; Заявл. 17.11.03; Опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 
 12. ПАТ. 74961 С 2, Україна, А 61l 2/10 Ректальний розпилювач / С.М. Андрейчин (Україна); Тернопільська державна медична академія ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 20040504125; Заявл. 28.05.04; Опубл. 15.02.06, Бюл. № 2. 
 13. ПАТ. 21086 U УКРАЇНА, А 61 К 33/06 Спосіб лікування хворих на остеодефіцит / С.М. Андрейчин, Т.В. Лихацька (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 21086 U ; Заявл. 06.10.06; Опубл. 15.02.07, Бюл. № 2. 
 14. ПАТ. 21349 U Україна, А 61 К 33/06 Спосіб лікування хворих на хронічну серцеву недостатність із систолічною дисфункцією / С.М. Андрейчин, М.А. Марущак (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 21349 U ; Заявл. 07.09.06; Опубл. 15.03.07, Бюл. № 3. 
 15. Пат. 48564 Україна МПК А 61 К 31/ 00. Спосіб лікування хворих на остеоартроз / Андрейчин С. М., Ганьбергер І.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. акад. І. Я. Горбачевського. – № 09629 U ; Заявл. 21.09.09; Опубл. 25.03.10, Бюл. № 6. 
 16. Пат. 99255 Україна, G01N 33/49. Спосіб визначення ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Лотоцька С.В., Андрейчин С.М. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 13446, заявл. 15.12.14; опубл. 25.05.15, Бюл. № 10. – 2 с. : ил. 
 17. Пат. 98544 Україна, A61K 31/00, A61K 33/00. Спосіб лікування ендогенної інтоксикації у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Андрейчин С.М., Ніколаєв В.Г , Лотоцька С.В. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 13444, заявл. 15.12.14; опубл. 27.04.15, Бюл. № 8. – 2 с. : ил.
 18. Деклараційний патент на корисну модель UA 4123 U, А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. Cпосіб прогнозування легеневої кровотечі у хворих на туберкульоз легень /Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Дем’яненко С.М. (Україна). Заявлено 15.01.2004; Опубл. 17.01.2005 Бюл. № 1. – 4 c.
 19. Марущак М.І., Беський В.О., Грищук Л.А., Козак Д.В. «Спосіб моделювання бронхо-легеневої патології». Патент на корисну модель №82235 .– 2013 р. – 4 с.