Дисертації


Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Масик М. Г. «Болезнь Верльгофа и ее варианты» (1963 р.)
2. Григор’ян В. А. «Некоторые иммунологические и биохимические сдвиги у больных с ревматизмом в сочетании с эндемическим зобом» (1971 р.)
3. Лихацька В. О. «Влияние анаболических стероидов на состояние свертывающей системы крови у больных ревматизмом» (Ярославль, 1981г.)
4. Єпішин А. В. «Клініко-імунологічні дослідження при захворюваннях щитоподібної залози у вогнищі зобної ендемії». за спеціальністю 14.00.03 ендокринологія (1984 р.)
5. Бугай Б. Г. «Состояние протеаз ингибиторных систем сыворотки крови у больных хроническими пневмониями и раком легких» (1986 р.)
6. Кравченко Н. С. «Хіміотерапія деструктивого туберкульозу легень в поєднанні з неспецифічними лікувальними засобами і постійним магнітним полем» (Київ, 1987 р.)
7. Ярема Н. З. «Функціональний стан міокарда і системи імунітету у хворих на ревматоїдний артрит» (Київ, 1989 р.)
8. Кузів П. П. «Розвантажувально-дієтична терапія в поєднанні з ентеросорбцією, адаптогенами та психотерапією при захворюваннях гастродуоденальної та гепатобіліарної зони» (Київ, 1993 р.)
9. Чернець Т. Ю. «Антиоксидантна та імунна корекція в лікуванні хворих на гостру пневмонію» (Київ, 1994 р.)
10. Кавецька (Хабарова) Н. А. “Імуноактивні засоби в комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань біліарної системи” (Київ, 1998 р.)
11. Верещагіна Н. Я. «Застосування персантину та мінеральної води Збручанського родовища в комплексній терапії хворих на цукровий діабет» (Івано-Франківськ, 2000 р.)
12. Руда М. М. У «Імуноактивні засоби в комплексному лікуванні хронічних на дифузний токсичний зоб» ( Київ, 2000 р.)
13. Бількевич Н. А. «Ефективність вугільного ентеросорбенту й озонотерапії в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії з різним ступенем важкості ендогенної інтоксикації» (Київ, 2003 р.)
14. Андрейчин С. М. «Клініко-патогенетичне обгрунтування оптимізації терапії хронічних невиразкових проктосигмоїдитів» (Київ, 2003 р.)
15. Грищук Л. А. «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз» (Київ, 2007 р.)
16. Корнага С. І. «Стан гемодинаміки і функції міокарду у хворих на туберкульоз легень в процесі антимікобактеріальної терапії: клінічне значення та методи корекції» (Київ, 2012 р.)
17. Ганьбергер І. І. «Клінічний перебіг, зміни показників системного запалення, кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із супутніми хронічним обструктивним захворюванням легень і хронічними гепатитами та їх медикаментозна корекція» (Київ, 2011р.)
18. Кучер С. В. «Ентеросорбційна терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у фазі загострення з клініко-лабораторними проявами ендогенної інтоксикації» (Київ, 2017р.)

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. А. В. Епішина 

1. Свідер І. О. «Клинико-иммунологические исследования при подостром тиреоидите в очаге зобной эндемии» (Київ, 1989 р.)
2. Гриців В. Є. «Т- и В –система иммунитета и применение иммуномодуляторов в комплексном лечении больных гипотиреозом» (Москва, 1991 г.)
3. Марків І. М. «Клинико-иммунологические исследования при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с длительным течением» (Киев, 1991 г.)
4. Чернець Т. Ю. «Антиоксидантна та імунна корекція в лікуванні хворих на гостру пневмонію» (Київ, 1994 р.)
5. Шерстюк П. Я. «Мінеральна вода Збручанського родовища та імуноактивні препарати в комплексній терапії хронічних запальних захворювань біліарної системи» (Київ, 1997 р.)
6. Баб'як Н. І. «Особливості перебігу та лікування хронічного бронхіту в поєднанні з НВV-інфекцією» (Івано-Франківськ, 1999 р.)
7. Верещагіна Н. Я. «Застосування персантину та мінеральної води Збручанського родовища в комплексній терапії хворих на цукровий діабет» (Івано-Франківськ, 2000 р.)
8. Руда М. М. «Імуноактивні засоби в комплексному лікуванні хронічних на дифузний токсичний зоб» ( Київ, 2000 р.)
9. Бількевич Н. А. «Ефективність вугільного ентеросорбенту й озонотерапії в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії з різним ступенем важкості ендогенної інтоксикації» (Київ, 2003 р.)Дисертації, які виконані під керівництвом проф. С. М. Андрейчина

1. Федчишин Н. Є. «Оптимізація моделі надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у сільській місцевості»
2. Лихацька Т. В. «Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція» (Львів, 2007 р.)
3. Марущак М. І. «Роль хронічної серцевої недостатності у розвитку остеопатій таїх лікування» (Івано-Франківськ, 2007 р.).
4. Ганьбергер І. І. «Клінічний перебіг, зміни показників системного запалення, кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із супутніми хронічним обструктивним захворюванням легень і хронічними гепатитами та їх медикаментозна корекція» (Київ, 2011р.)
5. Скірак З. С. «Показники ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації в динаміці гострого токсичного тетрахлорметанового гепатиту» (Тернопіль, 2016 р.)
6. Кучер С. В. «Ентеросорбційна терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у фазі загострення з клініко-лабораторними проявами ендогенної інтоксикації» (Київ, 2017 р.)
Comments