Підручники та посібникиПідручники

1.     Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / за заг. ред. Є.В.Єпішина. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 768 с.

2.  П`ятночка І.Т., Грищук Л.А. Туберкульоз // В кн. : ”Проблеми остеопорозу” за ред.  проф. Ковальчука Л.Я., Тернопіль, Укрмедкнига. -2002 - С. 374 –378.

3П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Мазур П.Є., П’ятночка В.І., Грищук Л.А. Туберкульоз ЛОР-органів, трахеї та бронхів // Тернопіль, 2005. –  62 с.

4. Tuberculosis (A textbook for students) / П’ятночка І.Т., Корнага С.І.,    Грищук Л.А., П’ятночка В.І./ Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. –  246 с. .

5. Туберкульоз: Підручник. / П’ятночка І.Т., Корнага С.І., Грищук Л.А.,       Мазур П.Є., П’ятночка В.І – Тернопіль,  ТДМУ, 2005.– 280 с.

6. Фтизіатрія : нац.. підруч. / В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, Л.А. Грищукта ін.; за ред. В.І. Петренка.- К. : ВСВ «Медицина» , 2015. – 472 с.

Посібники

1.     Практична електрокардіографія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. - 155 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 155.

2. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. посіб. / С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Т.Ю. Чернець. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 260 с.

3.     Класифікація захворювань внутрішніх органів. – А.В. Єпішин, Н.А. Хабарова, Т.Ю. Чернець та ін. – Тернопіль, 1999. – 69с.

4.     Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб / за заг. ред. Є.В. Єпішина. - Тернопіль, 1998. – 140 с.

5. Грищук Л.А. Туберкульоз. В кн. Сімейна медицина (навчальний посібник за. ред. проф. В.Б.Гощинського) . Укрмедкнига. – 2014. – С. 1037-1062.

Методичні рекомендації

1.     Методичні поради студентам щодо курації хворих і написання навчальної історії хвороби. – С.М. Андрейчин, Т.Ю. Чернець та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 46 с.