Кафедра


Співробітники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії


Зліва направо перший ряд: проф. П.П. Кузів,  доц. Н. З. Ярема, проф. С. М. Андрейчин, 
доц. Б.Г. Бугай, доц. Н. А. Бількевич
Зліва направо другий ряд: асист. С. В. Кучер,  доц. М. М. Руда, доц. Т. Ю. Чернець ,
доц. Н. Я. Верещагіна,  лаборант Н. В. Войтанович, асист. І. І. Ганьбергер,