Кафедра


Вас вітає кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії !

Співробітники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії


Зліва направо перший ряд: проф. П.П. Кузів,  доц. Н. З. Ярема, проф. С. М. Андрейчин, 
доц. Б.Г. Бугай, доц. Н. А. Бількевич
Зліва направо другий ряд: асист. С. В. Кучер,  доц. М. М. Руда, доц. Т. Ю. Чернець ,
доц. Н. Я. Верещагіна,  лаборант Н. В. Войтанович, асист. І. І. Ганьбергер

Штат кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії: 2 професори, 9 доцентів, 2 асистенти, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 
  • “Догляд за хворими”; 
  • “Сестринська практика”; 
  • “Пропедевтика внутрішньої медицини”; 
  • “Внутрішня медицина”. 
На кафедрі навчаються студенти:
  • медичного факультету ;
  • стоматологічного факультету ;
  • факультету іноземних студентів
за спеціальностями:
  • "медицина" (ІІ курс, ІІІ курс); 
  • "стоматологія" (ІІ курс, ІІІ курс, ІV курс);
за очною формою навчання